Dzisiaj:
Poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku
Marii Magdaleny, Władysława, Włodzisława

20 –LECIE POWIATU DĄBROWSKIEGO (film)

17 czerwca 2019 | komentarzy 6

Jubileuszowym koncertem w pięknym zespole dworsko – parkowym w Brniu powiat dąbrowski uczcił 20 – lecie istnienia i działalności. Koncert – obok walorów artystycznych i rozrywkowych – był również okazją do spotkania samorządowców powiatowych wszystkich stopni i kadencji oraz uhonorowania ich wkładu w funkcjonowanie Małej Ojczyzny.

Koncert jubileuszowy z okazji 20 – lecia samorządu powiatowego zorganizowano w ramach projektu pn. „Pozostać w pamięci – koncert z okazji 20 – lecia samorządu Powiatu Dąbrowskiego”.

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska promocyjne instytucji, organizacji oraz jednostek samorządowych. Dla najmłodszych przewidziano zaś, obok specjalnie do nich adresowanego koncertu, również bezpłatne atrakcje: dmuchańce, gry i zabawy oraz malowanie twarzy.

Oficjalną część imprezy poprowadził starosta Lesław Wieczorek oraz przewodnicząca rady powiatu Marta Chrabąszcz.

W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości Rady Powiatu Dąbrowskiego i Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie witamy Państwa bardzo gorąco na uroczystym Jubileuszu „20 lat Powiatu Dąbrowskiego”. W dniu dzisiejszym świętujemy jeszcze jedną rocznicę – 10 lecie istnienie powiatowej instytucji kultury – Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, która prowadzi działalność właśnie tutaj w zespole dworsko – parkowym, w historycznym dworze Konopków. Przez długie lata brak odpowiednich środków finansowych na odnowę i zabezpieczenie tego zabytku powodował degradację i niszczenie. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w celu uchronienia tej perły architektury dworsko – parkowej, postanowił odnowić zabytek, przeznaczając go pod działalność kulturotwórczą – mówił starosta Lesław Wieczorek, który wraz z przewodniczącą Martą Chrabąszcz, przywitał zgromadzonych na uroczystości mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

20 lat – to sześć kadencji rady powiatu, to 58 radnych, którzy przez ten okres pracowali na rzecz naszego regionu. Są wśród nich radni, którzy przez te 20 lat pracują nieprzerwanie w radzie powiatu. Niestety los tak chciał, że trzech radnych już wśród nas nie ma: śp. Roberta Kądzielawy, śp. Edwarda Morelewskiego, śp. Jerzego Zawady – przypomniała Marta Chrabąszcz.

Na uroczysty koncert, oprócz mieszkańców, przybyli również politycy i osoby kiedyś związane z samorządami różnego szczebla; również samorządem powiatowym: poseł Wiesław Krajewski, poseł Michał Wojtkiewicz, senator Kazimierz Wiatr oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kazimierz Koprowski. Pojawili się także niektórzy radni powiatowi wszystkich kadencji, przewodniczący rad, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i pracownicy jednostek powiatowych, instytucji oraz szkół.

– Powiat Dąbrowski formalnie funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, jednak już jesienią 1998 roku zebrała się po raz pierwszy Rada Powiatu Dąbrowskiego. W pierwszej kadencji zasiadło w niej 25 radnych. Od drugiej kadencji rada powiatu składa się z 17 radnych. W latach 1999 – 2018 kadencje rady trwały po 4 lata. Obecna kadencja, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, potrwa 5 lat. – przypomniała Marta Chrabąszcz.

– 20 lat – tak wiele się w tym czasie wydarzyło. Nie sposób dzisiaj opisać tych wszystkich dokonań, które na przestrzeni dwóch dekad przyczyniły się do rozwoju naszego powiatu. Każda kadencja pracowała sumiennie i rzetelnie, wyznaczając sobie nowe cele i realizując wiele przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom własnym oraz skutecznie pozyskanym funduszom zewnętrznym udało się zrealizować wiele projektów. To wszystko dzięki zaangażowaniu i determinacji radnych, starostów, dyrektorów, kierowników i pracowników Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej i jednostek organizacyjnych powiatu a także służb, inspekcji i straży. Rozwój naszego regionu to także ogromna zasługa samorządów gminnych, z którymi powiat dąbrowski bardzo dobrze współpracuje. To praca wielu organizacji pozarządowych, które w swoich statutach realizują cele wspierające nasz region i naszych mieszkańców. To także dobra współpraca z instytucjami wojewódzkimi i państwowymi – mówił, z uznaniem, starosta Lesław Wieczorek.

Podczas części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście: poseł Wiesław Krajewski, poseł Michał Wojtkiewicz, senator Kazimierz Wiatr, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski, Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wszyscy zaakcentowali udział i zasługi poprzedników w kierowaniu i tworzeniu samorządu oraz zachęcili do dalszej współpracy ponad podziałami politycznymi.

Z okazji jubileuszu wręczono okolicznościowe medale i podziękowania dla wszystkich starostów, radnych powiatowych sześciu kadencji oraz sekretarzy i skarbników, którzy swoją pracą wnieśli ogromny wkład w rozwój (…) powiatu. Medale przyznano:
(I kadencja: 1998 – 2002)

Kazimierzowi Tęczarowi, ówczesnemu staroście dąbrowskiemu,

przewodniczącemu rady, Wojciechowi Buczkowi

Wiceprzewodniczącym: Edwardowi Morelewskiemu (w imieniu śp. Edwarda odznaczenie odebrał syn, Jacek Morelewski) oraz Kazimierzowi Olearczykowi

radnym rady powiatu: Bogdanowi Bigosowi, Bronisławowi Błachowi, Czesławowi Furgałowi, Marianowi Gajdzie, Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Andrzejowi Kicie, Markowi Kopii, Monice Kosińskiej, Tadeuszowi Kulikowi, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Józefowi Lizakowi, Andrzejowi Łobodzie, Jerzemu Mleczko, Andrzejowi Molakowi, Czesławie Nodze, Benedyktowi Owierczukowi, Januszowi Placie, Janowi Sipiorowi, Stanisławowi Traczowi, Andrzejowi Urbanikowi, Stanisławowi Wrońskiemu, Jerzemu Zawadzie (w imieniu śp. Jerzego odznaczenie odebrała żona Maria)

(II kadencja:  2002 – 2006)

Staroście dąbrowskiemu Krzysztofowi Kaczmarskiemu

przewodniczącemu rady, Andrzejowi Kicie

wiceprzewodniczącym: Jarosławowi Bartoniowi, Janowi Sojce

radnym rady powiatu: Jerzemu Bączkowi, Bogdanowi Bigosowi, Tadeuszowi Chrabąszczowi, Antoniemu Czapli, Marianowi Gajdzie, Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Robertowi Kądzielawie (w imieniu śp.  Roberta odznaczenie odebrała żona Małgorzata Kądzielawa), Markowi Kopii, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Ryszardowi Morelewskiemu, Robertowi Panterze, Ryszardowi Pikulowi, Kazimierzowi Tęczarowi, Andrzejowi Urbanikowi.

(III kadencja:  2006 – 2010)

staroście dąbrowskiemu, Wiesławowi Krajewskiemu

przewodniczącemu rady: Andrzejowi Kicie, Robertowi Kądzielawie (w imieniu śp. Roberta odznaczenie odebrała żona Małgorzata Kądzielawa)

wiceprzewodniczącym: Kazimierzowi Tęczarowi, Krzysztofowi Brykowi

radnym rady powiatu: Jerzemu Bączkowi, Bogdanowi Bigosowi, Marii Dubiel, Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Markowi Kopii, Wiesławowi Krajewskiemu, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Jerzemu Mleczko, Ryszardowi Morelewskiemu, Robertowi Panterze, Janowi Sojce, Marianowi Szajorowi, Andrzejowi Urbanikowi, Lesławowi Wieczorkowi.

(IV kadencja: 2010 – 2014)

staroście dąbrowskiemu, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu

przewodniczącej rady, Barbarze Pobiegło

wiceprzewodniczącym: Bogdanowi Bigosowi, Andrzejowi Urbanikowi

radni rady powiatu: Jerzemu Bączkowi, Krzysztofowi Brykowi, Kazimierzowi Drożdżowskiemu, Marianowi Gajdzie, Markowi Kopii, Wiesławowi Krajewskiemu, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Robertowi Kądzielawie (w imieniu śp. Roberta odznaczenie odebrała żona Małgorzata Kądzielawa), Pawłowi Lechowiczowi, Józefowi Misiaszkowi, Łukaszowi Ożógowi, Robertowi Panterze, Marianowi Szajorowi, Lesławowi Wieczorkowi.

(V kadencja:  2014 – 2018)

staroście dąbrowskiemu, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu

przewodniczącej rady. Barbarze Pobiegło

wiceprzewodniczącym: Bogdanowi Bigosowi, Józefowi Misiaszkowi

radnym rady powiatu: Jarosławowi Bartoniowi, Jerzemu Bączkowi, Krzysztofowi Brykowi, Marcie Chrabąszcz, Janowi Czocharze, Pawłowi Drożdżowi, Annie Jastrzębiec – Witowskiej, Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Andrzejowi Kicie, Markowi Kopii, Wiesławowi Krajewskiemu, Barbarze Łuszcz, Łukaszowi Ożógowi, Marianowi Szajorowi, Andrzejowi Urbanikowi, Lesławowi Wieczorkowi.

(VI kadencja: 2018 – 2023)

staroście dąbrowskiemu, Lesławowi Wieczorkowi

przewodniczącej rady, Marcie Chrabąszcz

wiceprzewodniczącym: Krzysztofowi Kupcowi, Marianowi Szajorowi

radnym rady powiatu: Jarosławowi Bartoniowi, Bogdanowi Bigosowi, Krzysztofowi Brykowi, Tomaszowi Budynowi, Andrzejowi Gizie, Sebastianowi Kądzielawie, Markowi Kopii, Kamilowi Kwiatkowskiemu, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Barbarze Pobiegło, Stanisławowi Początkowi, Stanisławowi Ryczkowi, Janowi Sipiorowi, Andrzejowi Urbanikowi.

Medale i podziękowania trafiły również do rąk wszystkich wójtów i burmistrzów pracujących na rzecz swoich Małych Ojczyzn w latach 1999 – 2019 i współpracujących z powiatem:

Kazimierza Olearczyka – wójta gminy Bolesław od 1990 roku

Stanisława Początka – burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994 – 2014

Krzysztofa Kaczmarskiego – burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej od 2014 roku

Stanisława Świętka – wójta gminy Gręboszów w latach 1998 – 2010

Krystyny Świętek – wójta gminy Gręboszów w latach 2010 – 2018

Krzysztofa Gila – wójta gminy Gręboszów od 2018 roku

Jerzego Mleczko – wójta gminy Mędrzechów w latach 1990 – 2006

Krzysztofa Korca – wójta gminy Mędrzechów od 2006 roku

Witolda Morawca – wójta gminy Olesno od 1990 roku

Kazimierza Chrabąszcza – wójta gminy Radgoszcz w latach 1990 – 2006

Marka Lupy – wójta gminy Radgoszcz od 2006 roku

Bolesława Łączyńskiego – wójta gminy Szczucin w latach 1990 – 2002

Andrzeja Gorzkowicza – burmistrza Szczucina w latach 2014 – 2018

Jana Sipiora – wójta gminy Szczucin w latach 2002 – 2008 i burmistrza Szczucina w latach 2008 – 2014  oraz obecnie – w 2018 roku.

Głos zabrał Kazimierz Olearczyk oraz przewodniczący rady miejskiej Wiesław Mendys, w imieniu burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Okolicznościowymi medalami i podziękowaniami uhonorowano również skarbników i sekretarzy powiatu: Marię Sztorc
i Krzysztofa Michalaka (skarbników) oraz Wiesława Krajewskiego, Ryszarda Micka, Kazimierza Wójcika, Zdzisława Koguta, Kazimierza Tęczara, Joannę Ohratkę, Annę Mikos (sekretarzy).

Z okazji jubileuszu 20 – lecia powiatu dąbrowskiego, starostwo powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zorganizowało konkurs fotograficzny „Powiat Dąbrowski – mój powiat, moja duma” skierowany do dzieci i młodzieży z Powiśla Dąbrowskiego.  Zdjęcia miały przedstawiać interesujące miejsca w powiecie dąbrowskim, a kategorie były dwie: sakralno-historyczna i przyrodnicza. Podczas jubileuszu wręczono nagrody pieniężne (czeki) zdobywcom I, II i III miejsca.

w kategorii sakralno – historycznej:

III miejsce – Amelia Ziemian

II miejsce – nie przyznano

I miejsce – Aleksandra Zachara

w kategorii przyrodniczej:

III miejsce – Aleksandra  Zachara

II miejsce – Natalia Wojdyło

I miejsce – Amelia Ziemian

Po oficjalnej części uroczystości, koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej. Zespół „Wesołe Szczurki” przygotował koncert dla dzieci. Na scenie plenerowej w Brniu zaprezentowały się również utalentowane dziecięce i młodzieżowe dąbrowskie zespoły „Voce” oraz „Sokoliki”. Przed publicznością z powiatu dąbrowskiego wystąpił także Alexander Martinez – laureat II edycji programu „Mam talent”. Zwieńczeniem koncertu był występ zespołu JUHASI.

us

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 20 czerwca 2019 o 14:12
  milka :
  był ktoś nieodznaczony ? :)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 11)
 2. 21 czerwca 2019 o 11:55
  Josiek :
  Ciekaw jestem co myśli suweren o tych 20 tu latach
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 3. 21 czerwca 2019 o 12:34
  A :
  Nie bardzo rozumię czym starostwo się chwali mówiąc o inwestycjach w Brniu.Drogi wewnętrzne rozjechane -dziura na dziurze trudno przejechać.Po alejkach z kamienia nie da się chodzić. O parku nie chcę nawet pisać.Jednym słowem porażka.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 8)
 4. 21 czerwca 2019 o 13:06
  Iwka :
  Kiedyś to klapa, rąsia, buźka, goździk a teraz jest rąsia,nie do klapy a do rąsi, bez buźki, no i nie goździk a skromny upominek Śliczna uroczystość
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 7)
 5. 21 czerwca 2019 o 20:55
  krzysio6666 :
  Też mi nowość zrobili sobie jubel, prezentów i medalów za nie wiadomo co sobie na wręczali i super, życie jest piękne.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 8)
 6. 22 czerwca 2019 o 14:42
  Magister :
  Matko Bosko a za co Lesławowi Wieczorkowi. Jeszcze stołka w gabinecie nie zagrzał a już jest odznaczany??? To jaja jakies są
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 5)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)