Dzisiaj:
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku
Celina, Fortunata, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir

Bibliografia Małopolski udostępniona użytkownikom

26 kwietnia 2016 | Brak komentarzy

W większości co napisano o Małopolsce teraz dostępne na jedno kliknięcie! Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wspólnie z 24 samorządowymi powiatowymi bibliotekami publicznymi województwa małopolskiego tworzą bazę bibliograficzną pozwalającą śledzić piśmiennictwo o Małopolsce. Teraz w wygodny sposób może z niej korzystać każdy użytkownik.

Baza jest dostępna pod adresem http://bibliografia.malopolska.pl

Bibliografia Małopolski liczy obecnie ponad 250 tys. opisów dokumentów – w przeważającej większości wydanych po 2000 roku – i stale się powiększa. Codziennie bibliografowie z bibliotek publicznych woj. małopolskiego wprowadzają do baz nowe dane. Bibliografia Małopolski – to baza zawierająca wykaz piśmiennictwa poświęconego Małopolsce w dwojakim znaczeniu: powstałemu w 1999 r województwu małopolskiemu oraz określanemu tą nazwą regionowi historyczno – geograficznemu. Bibliografia informuje o piśmiennictwie naukowym popularnonaukowym, informacyjnym i publicystycznym prezentującym, w ujęciu historycznym i współczesnym, wszystkie dziedziny życia publicznego Małopolski.

Bibliografia jest jedynym źródłem informującym o zawartości prasy lokalnej sublokalnej i środowiskowej. Zawiera opisy artykułów publikowanych w kilkuset czasopismach wydawanych przez małopolskie samorządy terytorialne, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, gospodarcze, parafie, regionalne stowarzyszenia, fundacje etc.

Również tylko w tej bibliografii znajdziemy informację o tzw. dokumentach życia społecznego, czyli drukach o charakterze informacyjnym, dokumentacyjnym, reklamowym, stanowiących wierne zwierciadło lokalnej rzeczywistości. Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.

PBP z siedzibą w  Brniu


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)