Dzisiaj:
Środa, 6 grudnia 2023 roku
Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew, Mikołaj

BUDOWA KANALIZACJI W MĘDRZECHOWIE

7 marca 2023 | Brak komentarzy

Budowa kanalizacji sieciowej w Mędrzechowie, jest pierwszym – bardzo potrzebnym zadaniem z zakresu gospodarki wodno- ściekowej jakie realizuje Gmina Mędrzechów.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje centrum Mędrzechowa z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Pawłowie, której gmina jest współwłaścicielem w ½ części ( udział został wykupiony w 2022 r. za kwotę ponad 700 tys. ).


Zadanie formalnie rozpoczęto w maju 2021 r. w systemie zaprojektuj – wybuduj.
Ponad rok trwały prace związane z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Obecnie jest na końcowym etapie tj. wykonawstwa robót, z planowanym terminem zakończenia w roku bieżącym. Koszt całości inwestycji to: 5 418 150,00 zł. w tym dotacja 2 000 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” oraz 200 000,00 zł. z tzw. funduszu COVID-owego, a pozostałe środki (1 418 150,00) pochodzą z budżetu gminy Mędrzechów. Wykonawcą jest firma EKOKANWOD wyłoniona w procedurze zamówień publicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie mogą wystąpić pewne uciążliwości dla mieszkańców, ale jest to niezbędne przy wykonywaniu zwłaszcza prac ziemnych. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Inwestowanie w ochronę środowiska jest w obecnych czasach zadaniem priorytetowym, z którego gmina jest rozliczana.

UG Mędrzechów


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)