Dzisiaj:
Poniedziałek, 17 stycznia 2022 roku
Antoni, Jan, Rościsław

Z archiwów Kuriera

27 kwietnia 2011 | komentarze 4

Ta seria zdjęć pochodzi z archiwów „Kuriera Dąbrowskiego”, „Nowego Kuriera Dąbrowskiego” i „e-Kuriera Dąbrowskiego”.  Trafiły do nich za sprawą naszych Czytelników. Z czasem postaramy się dołączyć opisy do tych, które będziemy w stanie zidentyfikować. Prosimy również o pomoc Was, drodzy Czytelnicy. Być może rozpoznajecie na tych fotografiach znane Wam osoby i miejsca. Prosimy o przesłanie własnych opisów – wystarczy podać nazwę galerii i numer zdjęcia, do którego chcielibyście jakiś konkretny opis dołączyć.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej

27 kwietnia 2011 | komentarze 3

Przed kilkoma dniami  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę na realizację zadania pn. Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulic: „Czernia 2”, Ofiar Katynia i Szarwarskiej bocznej z firmą Pracownia Projektowa „EKO- DĘB” mgr inż. Jerzy Naziemiec, z Dębicy.

Pracownia ta zwyciężyła w przetargu nieograniczonym oferując najniższą cenę za wykonanie tego projektu tj 35.178,- zł brutto. Termin wykonania zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z podpisaną umową upływa w grudniu 2011 roku.

Kradli przewody

26 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Szczucinie  19.04.2011r. w Dąbrowicy zatrzymali na gorącym uczynku (opalania przewodów telefonicznych pochodzących z kradzieży), dwóch mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku 37 i 20 lat.

Przewody telefoniczne zostały skradzione z terenu zakładu pracy w  Szczucinie.

Szachowi olimpijczycy z ZSP nr 1

26 kwietnia 2011 | komentarze 62

Mirosław Banaś laureatem Małopolskiej Olimpiady Wiedzy o Szachach, Marcin Miś i Kamil Seternus – finalistami.

20 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbył się finał Małopolskiej Olimpiady Wiedzy o Szachach. Uczniowie ZSP nr 1 odnieśli  bardzo duży sukces.

Zaproszenie na sportową majówkę

26 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Zaproszenie na blok imprez sportowych organizowanych dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja pt. „Sportowa majówka „

Serdecznie zapraszam na organizowane przez MGOSiR imprezy :

29 kwietnia 2011r. ( piątek) godz. 9.30 – Mistrzostwa Gminy „Mini piłka nożna 7”

na „ Orliku „ w ramach realizacji szkolnego kalendarza sportowego.

Historia Żydów w Dąbrowie Tarnowskiej

22 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Osadnictwo Żydów na ziemiach polskich rozpoczęło się w wieku XI. Od tego stulecia do II wojny światowej znajdowali oni w Polsce warunki dla rozwoju swego bytu narodowego, gdyż panujący tutaj ustrój prawno – polityczny dawał społeczności żydowskiej schronienie przed prześladowaniami mającymi miejsce niemal w całej Europie.

Zdobywając stałe miejsce w życiu gospodarczym państwa, Żydzi nie tylko zachowali własną religię i kulturę, ale również przez asymilację wzbogacili ją. Lokalnym przykładem takiej sytuacji są dzieje Żydów zamieszkujących Dąbrowę Tarnowską, miasto położone na równinie, w odległości 20 km na północ od Tarnowa, nad rzeką Breń.

Holocaust na terenie Dąbrowy Tarnowskiej

22 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Termin „Holocaust” został przyjęty w języku angielskim na określenie zagłady Żydów podczas II wojny światowej, a pochodzi od greckiego słowa holokaustikos i dosłownie oznacza całopalną ofiarę, czyli taką, kiedy ciało złożonego w ofierze na ołtarzu zwierzęcia jest w całości spalone.

Ofiary takie były w starożytności składane przez wiele ludów, między innymi przez Żydów. Ten religijny kontekst sprawia, że niektórzy wolą zamiast słowa Holocaust posługiwać się hebrajskim terminem Shoah (Szoa) czyli Zagłada. Holocaust dokonywał się na wszystkich terenach okupowanych przez hitlerowców, a szczególnie okrutny i represyjny charakter miał na ziemiach polskich. W chwili wybuchu II wojny świtowej w Polsce mieszkało 3 300 000 Żydów.

Propozycja wycieczki Żydowskim Szlakiem

22 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Dąbrowa Tarnowska jest miastem, które posiada niewielką ilość zabytków i zachwycających pomników przeszłości. Na pewno w ich liczbę należałoby włączyć pozostałości po dawnej świetności Żydów mieszkających na terenie miasta.

Proponowany szlak wycieczki rozpoczyna się od budynku ZSP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego (nota bene powstał on na fundamentach dawnej szkoły żydowskiej fundacji Maurycego Hirscha) znajdującego się przy zbiegu ulicy Kościuszki i ulicy Daszyńskiego, przy której mieści się również muzeum – Izba Pamięci Żydów.

Izba Pamięci Żydów

22 kwietnia 2011 | komentarze 3

W Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Daszyńskiego 8 znajduje się Muzeum, jakiego próżno by szukać w Polsce, a może i na świecie -Izba Pamięci Żydów, dawne Muzeum Judaistyczne. Mieści się ono w kamienicy, należącej do nieżyjącej już, ostatniej praktykującej rodziny dąbrowskich Żydów – Rothów.

Samuel Roth urodził się w 1920 roku w Radgoszczy w powiecie dąbrowskim, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Jego siostra – Rozalia – po dziś dzień mieszka w Australii; brat – Majer – zmarł w 1976 roku i od tej pory Samuel mieszkał w domu przy ulicy Daszyńskiego 8 z żoną brata – Etką, która przeżyła 80 lat i zmarła w 1994 roku w Dąbrowie i tu również została pochowana. (przyp. 1) (on przeżył ją tylko rok) .

Synagoga

22 kwietnia 2011 | 1 komentarz

W Dąbrowie Tarnowskiej od 1697 roku istniała drewniana bóżnica, która wraz z 92 budynkami uległa zniszczeniu w wyniku wielkiego pożaru w 1885 roku. (przyp. 8).

Fundatorem nowej był dąbrowski kupiec – Eisyk Stern, co potwierdzają różnego rodzaju źródła: akt notarialny spisany 28 października 1862 roku, dotyczący kontraktu na wykonawstwo stolarki do budowanej bóżnicy oraz inskrypcje fundacyjne zachowane w synagodze, w których wymienia się fundatorów (Eisyka Sterna i jego żonę Perel) oraz datę ukończenia obiektu – 5625 rok według kalendarza hebrajskiego (lata w kalendarzu żydowskim liczone są od stworzenia świata, czyli od 3761 r.p.n.e.), data ta odpowiada okresowi pomiędzy 1864 a 1865 rokiem (przyp. 9).