Dzisiaj:
Niedziela, 22 maja 2022 roku
Emila, Heleny, Jana, Julii, Wiesława, Wisławy

Historia

Jerzy Braun (1901 – 1975)

27 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Harcerz, pisarz, polityk, filozof, publicysta, dramaturg. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej i Ostatni Delegat Rządu na Kraj w 1945 roku.

Jerzy Bronisław Braun urodził się 1 września 1901 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Był synem Karola Brauna, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół ” w Dąbrowie Tarnowskiej i Henryki z domu Miller, komendantki Chorągwi Żeńskiej ZHP w Krakowie w latach 1926-1930.

Henryk Sucharski (1898 – 1946)

27 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Major Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 roku komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Henryk Sucharski urodził się 12 listopada 1898 roku w Gręboszowie jako czwarte dziecko Stanisława i Agnieszki z domu Bojko . Ojciec Henryka Sucharskiego był wiejskim szewcem. Stryjem Agnieszki był Jakub Bojko , znany działacz ludowy, późniejszy członek PSL oraz Wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego i Senatu II RP.

Marian Kukiel (1885 – 1973)

27 kwietnia 2011 | 1 komentarz

Pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej żołnierz, generał Wojska Polskiego, wiceminister, później minister Obrony Narodowej w rządzie generała Władysława Sikorskiego oraz kolejnych rządów polskich na emigracji.

Marian Kukiel urodził się 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. W Tarnowie uczęszczał do gimnazjum, które ukończył w roku 1903 i rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym uniwersytetu we Lwowie.

Szczucin – miasto u przeprawy

27 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2009 roku Szczucin jest ponownie miastem. Po kilkudziesięciu latach bycia wsią odzyskanie statusu miasta zapisano 28 lipca 2008 w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Nie zmienia to w niczym faktu, że teren nad Wisłą zamieszkany był już w okresie neolitu, w okresie rzymskim zamieszkiwali tu Celtowie i Germanie, a od V wieku naszej ery Słowianie. Później teren obecnej gminy znalazł się w państwie Wiślan, i wreszcie, od czasów Bolesława Chrobrego, w granicach państwa polskiego.

Dąbrowa Tarnowska – miasto, które miało nazywać się Lubomierz

27 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Nie wiadomo dokładnie kiedy na skraju Puszczy Sandomierskiej powstała wieś, którą najpierw nazwano Dambrowa, później także Dobrowa, Dąmbrowa, wreszcie Dąbrowa. Nie wiadomo również kiedy dokładnie wieś stała się formalnie miastem.

Właściciele majątku – Lubomirscy – chcieli by miejscowość od ich nazwiska nazywała się Lubomierz, ale nazwa ta nie przyjęła się, a Dąbrowę, by odróżnić ją od innych miejscowości o takiej samej nazwie zaczęto nazywać Dąbrową koło Tarnowa, a w końcu Dąbrową Tarnowską.

Katyń…Ocalić od zapomnienia

27 kwietnia 2011 | komentarzy 17

11 kwietnia 2011r. w Gimnazjum im st. sierż. Ignacego Łazarza PS. ,,Lot” w Podlipiu odbyły się uroczyste obchody uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Sekretarz Gminy Bolesław Rafał Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Zbigniew Łata, krewni porucznika Stanisława Kaczówki zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 roku, poczty sztandarowe, Dyrektor Gimnazjum, Grono Pedagogiczne, młodzież.

IX Dzień Pamięci o Holocauście

20 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Od dziewięciu lat w stolicy Powiśla Dąbrowskiego pod hasłem „Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek…”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski Dom Kultury organizują, pod patronatem honorowym Starosty Dąbrowskiego DNI PAMIĘCI O HOLCAUŚCIE I PRZECIWDZIAŁANIU ZBRODNIOM PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

Adolf Rudnicki

3 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Pisząc przed dwu laty o Adolfie Rudnickim, jego dzieciństwie spędzonym w Żabnie, w środowisku tutejszych chasydów – zakończyłem swój tekst refleksją: „Leksykony polskie podają, że Rudnicki urodził się w Warszawie Ale czy na pewno? Z żywota jego rodziców nie wynika, aby opuszczali w tym czasie Galicję. Nie mam na to dowodów, ale poszlaki wskazują, że urodził się w galicyjskim Żabnie pod Tarnowem”. Wspomniałem też, że przecież zachowały się niektóre księgi metrykalne z tego czasu, więc sprawdzenie faktu urodzin Arona Hirszchorna w Żabnie nie powinno nastręczać trudności (Gazeta Żabnieńska Nr 1, styczeń 2002).

Oni ocalili Londyn

3 kwietnia 2011 | 1 komentarz

W lipcową noc 1944 r. na polanie pod Tarnowem, otoczonej przez miejscowych chłopów z konspiracji, wylądował aliancki samolot. Kilka godzin później maszyna dotarła z powrotem na Zachód. Tak w ręce aliantów trafiła tajemnica niemieckiej „cudownej broni”: rakieta V-2, zdobyta przez AK i przerzucona na Zachód dzięki polskiemu Podziemiu. 19 września 2004 roku w Wał-Rudzie w gminie Radłów, w 60. rocznicę tamtych wydarzeń odsłonięta została tablica pamiątkowa, poświęcona Akcji III Most.

De Gaulle w Szczucinie

2 kwietnia 2011 | komentarze 2

Szczucin nad Wisłą – całkiem znakomite miasteczko, będące w XIX w. w rękach rodziny Husarzewskich, o czym świadczą epitafia w pięknym barokowym kościele pw. św. Marii Magdaleny, w którym są polichromie Karola Frycza i ładne sklepienie kasetonowe. Dla historyka Tarnowa Szczucin jawi się jako miasto na antypodach Ziemi Tarnowskiej, leżące w samym epicentrum Powiśla. Kiedyś, w czasach zaborów, miasto graniczne na Wiśle, tu przebiegała granica między Galicją a Królestwem Polskim, czyli między zaborem austriackim a rosyjskim. Miasteczko, które było końcową stacją legendarnej już dzisiaj linii kolejowej Tarnów-Szczucin, likwidacja której nastąpiła kilka lat temu, dodam od siebie – barbarzyńska likwidacja w dobie zachwytów nad urokami i walorami regionalizmów.