Dzisiaj:
Poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa, Teodora

CZT W PROGRAMIE DOSTĘPNOŚĆ PLUS

7 lipca 2020 | Brak komentarzy

Przychodnia POZ Centrum Zdrowia Tuchów będzie bardziej dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnościami słuchu i psychiczną.

W związku z tym, że z powodu starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób potrzebuje wsparcia w trakcie wizyt u lekarza rozpoczęła się realizacja projektu pt. Bliżej Ciebie w zdrowiu i w chorobie. Przewidziane działania pomogą także pacjentkom w ciąży oraz z małymi dziećmi, które często poruszają się z wózkami dziecięcymi.


Dla potrzeb odbiorców programu dostosowane zostanie główne wejście do budynku przychodni, a także gabinety lekarskie i pomieszczenia sanitarne. Strefa wejściowa zostanie przebudowana w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni manewrowej, schody zostaną poszerzone i wyposażone w faktury ostrzegawcze oraz w poręcze. Zamontowane zostaną także drzwi przesuwne i zamieszczony zostanie plan tyflograficzny placówki. Chodzi o wypukły schemat przedstawiający odwzorowanie rozkładu pomieszczeń, które można będzie poznawać za pomocą dotyku. Ponadto zaplanowano dostosowanie dojazdów i dojść do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ważne będzie utworzenie nowego stanowiska – asystenta osób ze szczególnymi potrzebami. Osoba ta udzieli wsparcia w zakresie rejestracji do lekarza POZ, uzupełniania dokumentów i przemieszczania się po placówce. Jej przywoływanie umożliwi nowy innowacyjny system kolejkowy. Pozwoli on także na powiadamianie, kiedy następuje kolejka wejścia pacjenta do gabinetu. Dodatkowo zwiększy się także liczba numerów telefonicznych, co umożliwi sprawniejszą rejestrację pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu języka migowego dla osób zatrudnionych w rejestracji i asystentów osoby ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano także szkolenia w zakresie kompetencji właściwych dla komunikacji z tymi osobami dla kadry zarządzającej. Do potrzeb odbiorców programu dostosowane zostaną procedury i standardy obowiązujące w spółce, a także strona internetowa Centrum Zdrowia.
Projekt realizowany jest od lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r i uzyskał on dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 720 000 zł.

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)