Dzisiaj:
Czwartek, 9 lipca 2020 roku
Hieronima, Ludwiki, Lukrecji, Łucji, Weroniki

Gdzie będziemy głosować–nowe lokale wyborcze

18 października 2018 | Brak komentarzy

W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października br. mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska głosować będą w 18 lokalach wyborczych będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych stałych i 2 lokalach będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych odrębnych.

Warto zwrócić uwagę na pojawienie się trzech nowych stałych lokali wyborczych na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Są one zlokalizowane w następujących miejscach: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (OKW nr 1), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w budynku przy ul. Matejki 8 (OKW nr 4), Żłobek Samorządowy (OKW nr 6).

Podział gminy na stałe obwody do głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustalony został na mocy uchwały Nr XL/577/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. Spośród wszystkich lokali wyborczych 7 znajduje się na terenie miasta, a pozostałych 11 w sołectwach gminy. Ponad połowa lokali jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska utworzono także 2 odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obwody odrębne tworzy się dla pensjonariuszy zakładów karnych, domów pomocy społecznych, szpitali i innych instytucji tego typu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. W Dąbrowie Tarnowskiej obwody odrębne zostały utworzone uchwałą Nr XLV/644/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r.dla uprawnionych do głosowania podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz pacjentów szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

czytaj więcej

UM w DT


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)