Dzisiaj:
Niedziela, 20 stycznia 2019 roku
Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Gmina: padają zarzuty wobec władzy

23 kwietnia 2018 | komentarzy 9

Nie traktujecie po prostu społecznych inicjatyw na równi i poważnie. Czy to jest kółko różańcowe, czy instytucja charytatywna? Po prostu szanujmy się! […] – nawoływał Stanisław Ostrowski, niezrzeszony radny i lider Społecznego Ruchu Obywatelskiego Nasze Miasto, w którego skład wchodzą rodowici dąbrowianie.

Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tych nadchodzących wyborach, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. […] – przestrzegał władzę radny.

Padły więc zarzuty zwłaszcza wobec burmistrza i wiceburmistrza oraz polityki  realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Radny ma żal  do Krzysztofa Kaczmarskiego o niepoważne traktowanie inicjatyw obywatelskich i obowiązków włodarza – bowiem przez ponad trzy miesiące żaden z przedstawicieli władzy nie udzielił pisemnie odpowiedzi na wniosek  Zarządu „Klubu Dąbrowian”o przydział lokalizacji.

Z racji chwilowej nieobecności burmistrza uległa zmianie kolej realizowanych punktów sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza poprzedziły zapytania i wnioski radnych.

Pierwsza wystąpiła Józefa Taraska, która skierowała do starosty swoje pytania i wątpliwości co do  finansowania inwestycji infrastruktury drogowej „50 na 50” (na czym to polega?) czyli wespół z powiatem. Radna, tym razem dość głośno i wyraźnie, pytała o drogę powiatową w Gruszowie, w której remoncie mają partycypować po połowie gmina i powiat.
W trakcie przemowy Józefy Taraski na salę obrad wszedł poseł Wiesław Krajewski, zaproszony na sesję. Radna skorzystała z okazji i w „zastępstwie” przewodniczącego powitała posła: – Witam Pana posła serdecznie!, na co zgromadzeni zareagowali śmiechem, a przewodniczący nie omieszkał tego skomentować.  

Władysław Knutelski pytał o modernizację ulic. Pytanie zadała też wiceprzewodnicząca Barbara GawleJerzy Żelawski dociekał, na jakim etapie jest plan modernizacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce, w której finansowo ma partycypować także gmina.  Kazimiera Wąż zadała pytanie dotyczące etapu przebudowy drogi w Nieczajnie Górnej, właśnie w systemie „50 na 50” wespół z powiatem (skierowane do obecnego na obradach starosty Tadeusza Kwiatkowskiego), a do burmistrza – w sprawie budowy domu ludowego w tej miejscowości.

Andrzej Giza dopytywał o wprowadzenie – nawet symbolicznych – opłat za zwiedzanie synagogi, które umożliwiłyby finansowanie prac konserwatorskich w obiekcie, zwłaszcza że zbliża się koniec trwałości unijnego projektu i można będzie wprowadzić wejścia biletowane.
– Myślę, że projekt jest już na wykończeniu. Są inwestycje, są przecież konieczne prace konserwatorskie, a te pieniądze by bardzo pomogły – mówił Andrzej Giza.

Kazimierz Pinas dopytywał o zjazd z drogi nr 271. Wiceprzewodnicząca Bogusława Serwicka chciała ustalić, jakie są możliwości budowy chodnika przy drodze powiatowej i drodze krajowej, która biegnie przez Smęgorzów. W newralgicznych miejscach, zwłaszcza przy szkole, przystanku i przejściu dla pieszych, trudno zapewnić bezpieczeństwo, przy braku chodnika i niemożności wyegzekwowania przestrzegania zasad kodeksu drogowego przez kierowców jeżdżących krajówką. Ponadto, co istotne w tej sprawie dla GDDKiA, odnotowano tam już jedną ofiarę śmiertelną.

– Na jakim etapie jest sprawa chodnika przy drodze powiatowej w Smęgorzowie? GDDKiA składała taką propozycję, że jeżeli my, środowisko lokalne, sfinansuje projekt chodnika, to oni są gotowi to wykonać. Przypominam obecnym tutaj, że mamy jedną drogę krajową, która biegnie przez Smęgorzów, Dąbrowę Tarnowską, Żelazówkę i w tych miejscach jest naprawdę niebezpiecznie. […] A powinno być zapewnione szczególne bezpieczeństwo w tych miejscowościach. Proszę, jeżeli to możliwe, o jakieś wspólne zainteresowanie tą sprawą. Najbardziej wspólna droga, to jest ta droga krajowa – tu wiceprzewodnicząca zwróciła się do wszystkich: włodarzy, radnych, sołtysów, starosty i posła. Prosiła o podjęcie jakichś działań w związku z budową chodnika i zabezpieczeniem newralgicznych punktów zwłaszcza w Smęgorzowie i Żelazówce.

Po wiceprzewodniczącej wystąpił niezrzeszony radny Stanisław Ostrowski, który niedawno wrócił po 10 – miesięcznym urlopie zdrowotnym. Ostrowski przygotował się do wystąpienia; dysponował pismami, adresowanymi m.in. do burmistrza.  Poinformował również, że zakończył pracę w dąbrowskim SGZOZ i przeszedł na emeryturę.

– Jestem praktycznie po dziesięciu miesiącach nieobecności na radzie miejskiej i nazbierało się wiele spraw. Chciałbym się ustosunkować do kilku spraw, które nurtują nie tylko mnie, ale też społeczność Dąbrowy- mówił radny Ostrowski.

Pierwsze z pism dotyczyło ustaleń Rady Osiedla nr 2. Chodziło o zamontowanie na drodze, od Sucharskiego do Grunwaldzkiej, trzech progów najazdowych, spowalniających, gdyż bez tego dochodzi do niebezpiecznych sytuacji powodowanych przez piratów drogowych, którzy bez przeszkód rozwijają na tych odcinkach nadmierną prędkość i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Stanisław Ostrowski szczegółowo wyjaśnił i podał proponowaną lokalizację progów, w miejscach, gdzie byłyby najbardziej potrzebne i przyczyniły do poprawy bezpieczeństwa. Pierwszy z nich proponowany jest na ulicy Sikorskiego 1, między 2 a 3 klatką; drugi – na ulicy Wyszyńskiego 1, między 1 a 2 klatką; zaś trzeci – na Wyszyńskiego 2, między blokiem a prywatną posiadłością. Stanisław Ostrowski przypomniał, że ta sprawa była poruszana już trzy lata temu.

Drugi temat, który poruszył radny, to potrzeba powstania drogi dojazdowej, „pożarowej” i parkingu przy bloku nr 5.

– Przetrzymujecie pieniądze, które są zarezerwowane na ten cel. Na zebraniu rady osiedla to zostało ustalone. Kiedy Państwo ruszą z tą inwestycją?  Rozmawiałem osobiście z Panem prezesem, że zrobi drogę dojazdową. Jak zwykle obiecanki – cacanki Pana prezesa są na niczym. Jest bardzo płytko osadzona sieć w drodze, w związku z tym ten wariant odpada. W projekcie jest zaproponowane 50 tys. zł na ten cel.

Stanisław Ostrowski zarzucił również burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu niewłaściwy sposób rozdziału środków finansowych.

– 28 czerwca 2017 r. nie było Pana, Panie burmistrzu, na radzie osiedla. Oświadczam, że po raz ostatni dałem się wmanewrować w to, że Pan burmistrz Kaczmarski w sposób bardzo niepoważny zajął się rozdzielaniem środków dla Spółdzielni. […] Zaczęło się od kwestii, że padła na zebraniu moja propozycja. Zaproponowałem, żeby na projekt parkingu i drogi przy bloku Sikorskiego 2 przekazać 8 tysięcy zł. Wtedy Pan burmistrz Kaczmarski przeznaczył całej wierchuszce Spółdzielni Mieszkaniowej 8 tysięcy zł. na imprezy – związane z Mikołajkami (…) etc. Proszę mnie dobrze zrozumieć – ja nie byłem i nie jestem przeciw organizowaniu czegoś dla dzieci. Wręcz przeciwnie – mówił Stanisław Ostrowski, który ma żal, że inicjatywa inwestycyjna leży wyłącznie po stronie rady osiedla, a od gminy nie można oczekiwać wsparcia – Wymusiliśmy chodnik, dzięki podpisom i determinacji mieszkańców. Wystąpiłem na stronie e – Kuriera Dąbrowskiego w tej sprawie. Mam żal do Pana burmistrza, bo przez to upadł projekt. Moje 8 tys. zł. wówczas by zaspokoiło ten projekt drogi jednokierunkowej. Państwo dołożyliście 2 200  zł do tego projektu i dopiero wejdzie w życie. Ja uważam, że nie ma szans, żeby to w tym roku jeszcze weszło. Obawiam się, że to nie zostanie zrealizowane. Jak by to poszło tak, jak ja podnosiłem, to bym walczył o to, żeby pieniądze na ten cel się znalazły i to by zostało zrealizowane.

– Ja od początku, będąc przewodniczącym Rady Osiedla nikomu bym nie odmówił pieniędzy, ale zawsze sobie wykalkulowałem, jak środki podzielić. Ale profesjonalność musi być zachowana – mówił niezrzeszony radny do burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. – Zróbmy to „trzy do jednego” – ja daję 4 tysiące zł, a wy – po półtora tysiąca.

Stanisław Ostrowski odniósł się również, do inicjatywy obywatelskiej Zarządu „Klubu Dąbrowian”.

Rozpoczęliśmy na dobre naszą działalność. To jest grupa 14. osób – niezrzeszony radny odczytał pismo  Zarządu „Klubu Dąbrowian”, w którym przedstawiciele zwrócili się z prośbą o przyznanie lokalu na cele statutowe. Zainteresowanie Ruchem Obywatelskim wzrasta i Zarząd chciałby stworzyć również możliwość spotkań z mieszkańcami, którzy chcą mieć wpływ na los miasta. Pismo trafiło do urzędu ponad trzy miesiące temu, ale – jak mówi niezrzeszony radny – Stowarzyszenie nie doczekało się żadnej pisemnej odpowiedzi o przydział lokalu.

– Minęło trzy miesiące i nic! Ja wiem, że nie jest to łatwa sprawa, bo lokali nie ma, ale jeżeli będziecie tak traktować stowarzyszenia, to urągacie wszystkim ludziom, którzy wkładają w to ogromny wysiłek i zaangażowanie. Mam pretensje o to, że Państwo nawet zdaniem nie odpowiedzieliście na ten wniosek. To jest niepoważne i śmieszne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tych nadchodzących wyborach, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

Bogusława Serwicka zaproponowała również, by zawnioskować do GDDKiA o obniżenie prędkości na newralgicznym odcinku drogi krajowej w Smęgorzowie z racji braku chodnika i bliskości szkoły.

– Ja króciutko – wszyscy czekają już na weekend – zaznaczył poseł Wiesław Krajewski.

– Odniosę się do drogi Krajowej nr 73. Wydaje się, że ten temat jest blisko, na ukończeniu w Ministerstwie Infrastruktury. Jest na bardzo szerokiej liście rankingowej, jeśli chodzi o dostosowanie nośności. Te decyzje miały być na jesień 2017 r., ale niestety z jakichś powodów te decyzje nie zapadły. Jeżeli do 2023 droga nie znajdzie się na liście rankingowej, to jest taki pomysł, żeby tam wykonać pobocze. Żeby przynajmniej dwa bardzo, bardzo niebezpieczne skrzyżowania na tej drodze, w Smęgorzowie i Żelazówce, żeby były dostosowane już do tej koncepcji, którą zaproponowała GDDKiA. Natomiast wiem, że GDDKiA jest bardzo otwarta na kontakt i rozmowy i swoją osobą w tym temacie też służę, i pomocą. Mam nadzieję, że jeżeli nie od razu w całości, to w etapach będzie ta droga robiona – mówił poseł Wiesław Krajewski.

Parlamentarzysta poinformował również, że udało się pozyskać dodatkowe 300 tys. zł dla Dąbrowy z przeznaczeniem na rozwój kultury, i 200 tys. zł – dla dąbrowskiego szpitala.

– Wspólnie 300 tys. zł. udało się, rzutem na taśmę, zabezpieczyć. Niech służy kulturze. I jeszcze 200 tys. zł dla szpitala – a powiat dołoży 20% do tego, na nowoczesny sprzęt dla ratownictwa medycznego i niech to służy szpitalowi i mieszkańcom – poinformował parlamentarzysta.

– Za niedługo będzie kolejna szansa rozwoju dla powiatu dąbrowskiego. Polecam lekturę ustawy o wspieraniu przemysłu, a będzie się otwierała świetna perspektywa, ale do tego będzie potrzebny plan zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorcy szukają dobrych, tanich terenów i trzeba to wykorzystać. I ta ustawa ma temu pomóc. Tym bardziej, że tym razem będzie uznany wskaźnik bezrobocia i gmina Dąbrowa Tarnowska bardzo dobrze się wpisuje w ten projekt. Tylko Dąbrowa Tarnowska musi wprowadzić plan zagospodarowania przestrzennego, ustalić miejsca, gdzie można inwestować, bo to jest warunek. A trzeba to wykorzystać – mówił poseł Wiesław Krajewski.

Po pośle Wiesławie Krajewski na pytania radnych odpowiadał starosta Tadeusz Kwiatkowski.

– Muszę Panią pocieszyć, że z burmistrzem Kaczmarskim rozmawiamy na temat całości inwestycji drogowych, bo nie tylko chodnik w Gruszowie jest w planach. Trzeba trochę cierpliwości, żeby pouzgadniać te rzeczy – powiedział starosta do radnej Józefy Taraski i wyjaśnił radnej, co to znaczy „pięćdziesiąt na pięćdziesiąt”.

– Projektowanie chodnika w Nieczajnie cały czas realizujemy. Chcemy w tym roku mieć już pozwolenie na budowę – odpowiedział włodarz powiatu Kazimierze Wąż.

– Kwestia jest taka, że zadania nie ma w planie przebudowy. Obwodnica jest w planie dzięki staraniom i zaangażowaniu burmistrza Stanisława Początka i tamten rząd doprowadził do tego, że obwodnica będzie – zaznaczył starosta i podziękował również marszałkom: Stanisławowi Sorysowi i Jackowi Krupie.

Tutaj trzeba zabiegać u parlamentarzystów. Jakby z GDDKiA rozmawiać, to oni by wszystkie inwestycje robili, ale pieniędzy nie mają, bo pieniądze musi przyznać ministerstwo. Mogą więc obiecywać wszystko. Są już wstępne plany przebudowy drogi nr 73. Miało to trwać 48 miesięcy. Trwa już parę lat. Tu jest zadanie wyłącznie dla parlamentarzystów, żeby za tym optowali i przekonywali – powiedział Tadeusz Kwiatkowski.

Starosta Tadeusz Kwiatkowski poinformował również, że szpital w Dąbrowie Tarnowskiej inwestuje w modernizację, odnowę wszystkich oddziałów i przebudowę zakaźnego.

– Teraz będzie duża inwestycja – budowa oddziału zakaźnego przy oddziale płucnym i remont wszystkich oddziałów z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt. Inwestycja za ponad 6 mln. zł. Szpital otrzymał też 200 tys. zł na ratownictwo medyczne. Też dużo wspiera szpital Wielka Orkiestra Owsiaka, która dostarczyła bardzo dużo nowoczesnego sprzętu dla dzieciaków na oddział dziecięcy – mówił włodarz powiatu.

Na sesji radni podjęli kilka uchwał, a wśród nich tradycyjnie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024 i zmian uchwały budżetowej gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r. oraz kilka uchwał majątkowych.

Rada przegłosowała również uchwały w sprawie:

– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Tarnowska

– planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone

– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Tarnowska

– przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla gminy Dąbrowa Tarnowska

– zamiaru dokonania zmiany granic sołectwa Żelazówka i Laskówka Chorąska poprzez podział sołectwa Żelazówka i przyłączenia wydzielonej części do sołectwa Laskówka Chorąska

Do rady miejskiej trafiło też kilka pism, w tym od starostwa powiatowego z wnioskami o partycypowanie w kosztach („pięćdziesiąt na pięćdziesiąt) modernizacji kilku odcinków dróg. Pisma dotyczące wszystkich inwestycji infrastrukturalnych, i finansowego udziału w nich gminy, będą rozpatrzone na najbliższej sesji.

Przewodniczący poinformował również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi Marka Minorczyka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddalił skargę byłego wiceburmistrza. Tym samym gmina Dąbrowa Tarnowska wyszła obronną ręką z tego „sporu”. O skardze Marka Minorczyka pisaliśmy szerzej w artykule: Rada miasta: skarga byłego wiceburmistrza.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski odpowiedział radnym na pytania.

– I tak żeśmy podarowali trzy lata projektu. Gdyby turysta płacił nawet niedużo – złotówkę albo dwa złote – to już byśmy mieli 1, 5 miliona zł. Największe efekty tego byłyby w lipcu, sierpniu, wrześniu. Pracujemy nad tym tematem. Też Pan dyrektor (Paweł Chojnowski – red.) ma wsparcie ze strony Urzędu Pracy w postaci osób, które mogą w tej synagodze pomagać w obsłudze turystów – mówił burmistrz, w odpowiedzi na wniosek Andrzeja Gizy.

Doszło do wymiany zdań między burmistrzem a Stanisławem Ostrowskim. Burmistrz usiłował odpowiedzieć na zarzuty radnego, ale Stanisław Ostrowski dowodził, że zarówno włodarz gminy, jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie robią nic dla mieszkańców osiedla Westerplatte, zwłaszcza w zakresie ww. inwestycji.
– Spółdzielnia nic nie zrobi. To jest dla nas jasne, że Spółdzielnia nic nie zrobi, tylko wyciąga rękę do nas o pieniądze – mówił Stanisław Ostrowski, który wnioskował w imieniu swoim i mieszkańców osiedla o wykonanie wymienionych inwestycji. Niezrzeszony radny powtórzył również zarzuty wobec oponentów: – Mam wielkie wątpliwości, czy podchodzicie poważnie do swoich obowiązków.

Zakończmy tę konwersację, bo nie ma najmniejszego sensu – uciął radny.

Pan nierzetelnie powiedział, że ja podzieliłem te środki, a ja nie mogę tego dzielić – bronił się burmistrz.

– Jest na dzisiaj tak, że tych lokali trzeba dla organizacji w Dąbrowie dużo. Dąbrowianie działają od 20 lat albo więcej, od ponad pięciu lat – Strzelcy… (…) Ale na to trzeba pieniędzy – wyjaśniał Kaczmarski.

– Nie traktujecie po prostu społecznych inicjatyw poważnie. Czy to jest kółko różańcowe, czy jakaś instytucja charytatywna? Po prostu szanujmy się! Nam chodziło o odpowiedź! Koniec! Po prostu szanujmy się! – zarzucał Stanisław Ostrowski.

– Przepraszam, że tak się stało. Będziemy pilnować, żeby takie przypadki się nie zdarzały – zadeklarował burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Stanisław Ostrowski złożył również wniosek o obniżenie wiat nad ławkami, ustawionych przy blokach 2 i 7, gdyż są umieszczone za wysoko i nie chronią dostatecznie przed słońcem.

– Proszę dla Waszego bezpieczeństwa i dzieci przede wszystkim sprawdzić stan techniczny huśtawek i liny zjazdowej na placu zabaw na osiedlach. Może dojść do nieszczęścia. Wszyscy możemy mieć problem. To jest niekonserwowane przez dwa lata – przestrzegł Ostrowski.

Bogusława Serwicka zawnioskowała również o wysłanie do GDDKiA ostrzeżenia o blokowaniu drogi krajowej w związku z brakiem odezwy na wieloletnie prośby o poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej w Smęgorzowie i w związku ze śmiertelnym wypadkiem. Wiceprzewodnicząca mówiła, by dołączyć do tego ostrzeżenia petycję mieszkańców miejscowości, którzy podpisują się pod tym wnioskiem.

– Trzeba wyjść na ulicę! Nie ostrzegać. Telewizję wezwać!!! – takie głosy pojawiły się wśród zebranych na sesji gości.

– Uważam, że jest niestosowny protest, gdy Pan poseł ma sprawę w toku. Byłoby to na chwilę obecną niestosownym – oponował przewodniczący.

Wywiązała się w związku z tym krótka wymiana zdań, lecz każda ze stron obstawała przy swoim stanowisku.

Ula Skórka

fot. UM w DT

Od redakcji: w tekście nastąpiła korekta na wniosek  radnego Stanisława Ostrowskiego.

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 24 kwietnia 2018 o 11:50
  hakenkrojc :
  Oj Panie Starosto.Jaka jest sytuacja w szpitalu, okaże się ,jak po wyborach skończą się powiązania rodzinno peselowskie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 2. 25 kwietnia 2018 o 14:13
  Stanisław Ostrowski; :
  Do ; Pani Ula Skórka redaktor e-kuriera dąbrowskiego. Dotyczy: artykułu z dnia 23 kwietnia 2018 roku " Gmina ; padają zarzuty wobec władzy. Pragę poinformować internautów e-kuriera dąbrowskiego , że zwracam się publicznie o dokonanie auto poprawki przez redakcję w związku z nierzetelnymi zapisami prze autora tego artykułu. Po pierwsze : cyt; nie odczytywałem pisma nierejestrowanego stowarzyszenia Społecznego Ruchu Obywatelskiego " NASZE MIASTO " , które od 1 grudnia działa i spotyka się w elitarnej 6 osobowej grupie osób , którego jestem liderem natomiast Pan Artur Ostrowski jest Prezesem Zarządu " KLUBU DĄBROWIAN " w skład którego wchodzi 14 członków w tym : Prezes , V-ce Prezes oraz 3 członków Zarządu w tym sekretarz , skarbnik oraz członek Zarządu .Komisja rewizyjna liczy 3 osoby w tym Przewodniczący Komisji oraz 6 członków zwyczajnych Naszego Klubu. Natomiast będąc rzecznikiem " KLUBU DĄBROWIAN " odczytałem w imieniu tego stowarzyszenia pismo Zarządu " KLUBU DABROWIAN " w sprawie przydzielenia nam lokalu z mienia komunalnego gminy na takich samych warunkach jak działają obecnie pozostałe stowarzyszenia w Dąbrowie Tarnowskiej . Nadmienię jedynie niezaprzeczalny prawny fakt , że " KLUB DĄBROWIAN " postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie w dniu 23 pazdziernika 2017 roku ,został wpisany w KRS stowarzyszeń.Po drugie : nie podpisuję się pod faktem cyt. że między mną a Panem Burmistrzem Kaczmarskim wystąpiła chaotyczna wymiana zadań . Pan Burmistrz Kaczmarki odpowiadając mi na postawione publicznie zarzuty z którymi się w żaden sposób nie zgadzałem , starałem się uporczywie ripostawać w opraciu o merytoryczne dokumenty. Stiwrdziłem również stanowczo ,że za treśc moich wypowiedzi biorę na siebie jako radnego " NIEZRZESZONEGO " odpowiedzialność cywilnoprawną . Mój wniosek autopoprawki do artykułu Pani redaktor, są bardzo mocne i nie podważalne z uwagi na fakt , że posiadam przegraną z dyktafonu obsługi biura Rady miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej do wyłączności osobistej, a nie publicznej płytkę CD-R z przebiegu całej sesji Rady Miejskiej w Dabrowie Tarnowskiej. Prosze od dodonakie mojej moderacji jako autopoprawki z obrad sesji w niezwłocznym terminie. Pragne poinformowac Państwa , z e w dniu 26 kwietnia 2018 roku odbedzie sie nadzwyczjne wspólne posiedzenie Zarządu " KLUBU DABROWIAN " z 6 członkami nierejestrowego Społecznego Ruchu Obywatelskiego " NASZE MIASTO " , którego będzie reprezentpował lider tego stowarzyszenia Stanisław Ostrowski. Szanowna Pani rwdaktor co do pozostałych spraw zwiazanych z moja wypoiwiedzia na sesji oraz w prztoczonym artykule nie wnosze żadnych merytoryczych zasttrzeżeń. Oczekuje na moderacje mojego wpisu . Pozdrawiam serdecznie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -16 (w sumie : 38)
 3. 26 kwietnia 2018 o 07:16
  forumowicz :
  Elitarna 6-osobowa grupa? Creme de la creme naszego miasta. Dlaczego ta grupa jest elitarna? Prosze o informacje, bo to bardzo ciekawe. Dlaczego posiedzenie zarzadu KD, ktore odbedzie sie 26. kwietnia bedzie nadzwyczajne? To wszystko brzmi bardzo enigmatycznie. Mieszkancy Dabrowy zamiast dowiadywac sie coraz wiecej o ruchach i stowarzyszeniach w swoim miescie, otrzymuja coraz bardziej tajemnicze przekazy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 23)
 4. 26 kwietnia 2018 o 10:13
  Hmm :
  Panie Ostrowski,trochę błędów Pan narobił w tej wypowiedzi.J.polski się kłania.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 23)
 5. 26 kwietnia 2018 o 11:02
  Stanisław Ostrowski; :
  Do: ) Pani Ula Skórka. Dziękuję bardzo Pani ,że oprócz moderacji mojej auto porawki dokonała Pani zmiany w teksie artykułu. Skonfrotowałem to z wydrukowanym na gorąco poprzednim tekstem i jest zdecydowanie rożnica w moich wypowiedziach , które jeżeli czytają internauci ekuriera dabrowskiego zrozumieją sens i teamtykę zagadnień , które przedstawiłem ustnie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -10 (w sumie : 24)
 6. 26 kwietnia 2018 o 23:14
  hakenkrojc :
  Jaka jest sytuacja w szpitalu, okaże się po wyborach
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 18)
 7. 27 kwietnia 2018 o 07:53
  qwerty :
  Panie Ostrowski- ,,skończ waść wstydu oszczędź"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 24)
 8. 27 kwietnia 2018 o 11:50
  Edgar :
  Stylistyka wypowiedzi Pana Ostrowskiego fatalna to fakt.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 18)
 9. 27 kwietnia 2018 o 13:57
  Julka :
  No zaczyna się wyścig do koryta, myślałby kto że tak wszystkim na zwykłych ludziach zależy, po prostu trzeba narobić szumu żeby zdobyć głosy i zdobyć fajną posadkę radnego, burmistrza czy jeszcze tam kogo. A na drugi dzień po wyborach: kochani wyborcy pocałujcie mnie w d.....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +21 (w sumie : 33)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)