Dzisiaj:
Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Wawrzyńca, Marii Magdaleny, Pankracgo

Jak oddać ważny głos? Wybory samorządowe

19 października 2018 | Brak komentarzy

W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W 2014 roku aż 1 200 000 głosów oddanych na kartach do sejmików wojewódzkich było nieważnych.

Przypominamy o czym warto pamiętać i co zrobić, aby nie zmarnować swojego głosu i poprawnie zaznaczyć wybranych kandydatów na wszystkich listach.


Chcemy, aby w tym roku żaden głos się nie zmarnował, czyli nie został uznany za nieważny. Apelujemy do wszystkich osób, które będą głosowały w zbliżających się wyborach o oddawanie głosu również na kartach wyborów do sejmików województw. To właśnie w wyborach na ten szczebel władzy samorządowej w 2014 roku najwięcej było głosów nieważnych. Ponad milion osób wrzuciło do urny karty bez żadnego skreślenia, czyli tzw. głosy puste! To zmarnowana szansa, ponieważ od decyzji podejmowanych w sejmikach zależą np. strategie rozwoju oraz podział środków unijnych w regionie” – podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór Fundacji Batorego.

Jak oddać ważny głos?

W lokalu wyborczym każdy wyborca otrzyma zestaw kart do głosowania. Na każdej otrzymanej karcie, obok nazwiska kandydata, należy postawić jeden znak X. Wtedy na pewno głos będzie ważny.

Sporo kontrowersji wzbudza w tym roku możliwość stawiania znaku X rozumianego jako wiele przecinających się linii oraz robienia dopisków w obrębie kratek do głosowania. Wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą apelujemy o głosowanie za pomocą jednego, przemyślanego znaku X na jednej karcie oraz o niezamazywanie kratek i nie robienie dopisków. Pozwoli to komisjom szybciej policzyć głosy i nie będzie skutkowało niepewnością co do intencji osoby głosującej” – przestrzega Joanna Załuska.

Jeśli ktoś pomyli się, powinien zadbać o całkowite zaczernienie kratki z omyłkowo postawionym X, tak aby nie widać było żadnych krzyżujących się linii.

 

Więcej informacji o ważnych i nieważnych głosach: http://twojglosmamoc.pl/aktualnosci/

O czym warto pamiętać?
– Lokal wyborczy, w którym mamy oddać głos odnajdziemy na stronie www.wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody
– Lokale będą one czynne od godziny 7.00 do 21.00.
– W lokalu trzeba okazać dokument tożsamości. To dokument z naszym zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja uczniowska lub studencka. Potwierdzenie tożsamości w inny sposób, np. za pomocą świadków, nie jest możliwe.
– Głosowanie jest tajne. Głosujemy w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, gdzie nikt nie zobaczy jak zagłosowaliśmy.
– Po oddaniu głosu wrzucamy kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. Przestrzegania tej zasady oraz nienaruszalności urny będzie pilnował jeden z członków komisji wyborczej – strażnik urny.

Fundacja im. Stefana Batorego


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)