Dzisiaj:
Niedziela, 5 kwietnia 2020 roku
Borzywoja, Ireny, Wincentego

NA CO MOGĄ LICZYĆ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ?

24 marca 2020 | Brak komentarzy

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Możesz również zadzwonić do ośrodka i uzyskać informacje telefonicznie: 14 657 83 83, kom. 571 336 500 .
W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie- ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Sprawdź poniższe adresy, tam uzyskasz wszystkie informacje.

https://www.gov.pl/web/rodzina/na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna-sprawdz
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
http://www.mopsiwr.pl
http://www.dobrowatar.pl

Możesz również zadzwonić do ośrodka i uzyskać informacje telefonicznie:
14 657 83 83, kom. 571 336 500

W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie- ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Tryb udzielania pomocy żywnościowych dla osób objętych kwarantanną:

Objecie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samotnie zapewnić sobie wyżywienia.
W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie -ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.
(WP-XI.9421.6.2020)

Uruchomiono platformę Pomoc dla potrzebujących przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym, pracownicy OPS powinni pełnić dyżury pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)