Dzisiaj:
Poniedziałek, 27 marca 2023 roku
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert

Nadanie imienia PSP w Nieczajnie Górnej

18 maja 2011 | 1 komentarz

12 maja 2011 roku społeczność Nieczajny Górnej świętowała wielką uroczystość: nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą świętą, którą celebrował Ks. Biskup Diecezji Tarnowskiej Wiesław Lechowicz. Była to bardzo uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. Proboszcza Stanisława Bielenia, ks. prof. Stanisława Sojkę oraz ks. Janusz Skrzypka. Msza ubogacona była pięknym śpiewem rozradowanego szkolnego chóru oraz modlitwą prowadzoną przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Po zakończonej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół oraz wszystkich uczestników do budynku szkoły. Tutaj odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej – ufundowanej przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

Uroczystego powitania dokonał dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski. Wśród zaproszonych gości byli Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk – Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Janina Sak – Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie, Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Małgorzata Bąba – Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska, Kazimierz Szlosek – wieloletni dyrektor tutejszej szkoły, Jadwiga Kusior – Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Marian Gajda – dyrektor ZOSiP wraz z pracownikami w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Jan Sosin – wieloletni Dyrektor ZOSiP, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczo – rewalidacyjnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, Zbigniew Pikul – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej, Barbara Białkowska – Prezes Akcji Katolickiej Nieczajna, Jan Sojka i Czesław Podosek – Sołtysi Nieczajny Górnej i Dolnej, Przedstawicielki z Koła Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie Górnej, Przyjaciele szkoły Zdzisław Banaś – artysta ludowy, który wykonał i przekazał szkole płaskorzeźbę patrona oraz Rodzice.

Po powitaniu dostojnych Gości przybyłych na uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pan Władysław Knutelski odczytał Uchwałę Nr V/45/11 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Podczas części oficjalnej został przekazany uczniom również sztandar, w całości ufundowany przez Rodziców – w poczcie sztandarowym Rodziców wystąpili: Pan Jacek Wójcik i Panie: Agata Machaj i Małgorzata Kijak.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły scharakteryzował krótko szkołę oraz przybliżył proces nadawania szkole imienia, który trwał od roku 2006.

Mówił o potrzebie skupienia uwagi uczniów wokół ideałów, które byłyby im bliskie, integrowałyby społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia. Jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą – nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej.
Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. Nauczyciele zapoznawali uczniów z różnymi postaciami pretendującymi do miana patrona naszej szkoły. Były to m.in. takie osoby jak:
–  Karol Wojtyła,
–  Ks. Jerzy Popiełuszko,
– Nobliści Polscy,
– Kawalerowie Orderu Uśmiechu.
W ramach procedur do czerwca 2010 roku wszystkie podmioty szkoły wytypowały błogosławionego ks. Jerzego – jako kandydata na patrona szkoły.

Od września 2010 roku uczniowie wszystkich klas na godzinach wychowawczych, historii, języku polskim, lekcjach religii przybliżali sobie sylwetkę księdza Jerzego. Materiały na lekcje przygotowywali często sami, korzystając z różnych źródeł informacji. Na zebraniach ogólnoszkolnych rodzice zostali zapoznani z kandydatem na patrona szkoły. We wrześniu 2010 roku uczniowie pod kierunkiem wychowawców pracowali nad planem działań związanych z nadaniem imienia szkole, który następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Najważniejsze przedsięwzięcia zawarte w tym planie to:
–  przeprowadzenie lekcji poświęconych wiedzy na temat życia i działalnościbłogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki;
– przeprowadzenie szeregu konkursów mających na celu przybliżenie sylwetkiprzyszłego patrona;
– wykonanie gazetek szkolnych dotyczących historii współczesnej Polskiz uwzględnieniem roli ks. Jerzego Popiełuszki,
– przeprowadzenie lekcji wychowawczych w pracowni informatycznej z wykorzystaniem internetu i stworzenie „Wirtualnego muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki”,
–  przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu historii współczesnej Polski i roli jaką odegrał w niej ks. Jerzy Popiełuszko,
– tworzenie projektu zakładki na stronie internetowej szkoły z bazą informacji o działaniach zmierzających do nadania imienia szkole,
– opracowanie i przedstawienie rodzicom i uczniom prezentacji multimedialnej poświęconej życiu i działalności księdza Jerzego Popiełuszki.

Patron, którego wybraliśmy „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, zobowiązuje.
Osoba Patrona obliguje do sprostania wysokim wymaganiom.
„Taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu szkolnej społeczności, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie” – jak napisał w liście skierowanym do społeczności szkoły w Nieczajnie – Wiktor Skworc – Biskup Tarnowski.

Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć przepiękną i wzruszającą cześć artystyczną pt. „Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodziło o ważne sprawy narodu”. Program nawiązywał do wzniosłych i do tragicznych chwil w życiu Księdza Jerzego. Przygotowany on został przez nauczycieli tutejszej szkoły panie: Bernadettę Pabian, Mirelę Kiełbasę oraz pana Waldemara Szloska.

źródło:

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

  1. 26 maja 2011 o 13:30
    xy :
    Pozdro dla "pięknej" kiełbasy
    VA:F [1.9.20_1166]
    Ocena: 0 (w sumie : 0)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)