Dzisiaj:
Niedziela, 7 sierpnia 2022 roku
Alberta, Anny, Donata, Dorot, Kajetana

Nieprawidłowości we wspólnotach? (Kurier TV)

5 maja 2011 | komentarze 32

Jeden z mieszkańców osiedla Kościuszki twierdzi, że odkrył nieprawidłowości w funkcjonowaniu swojej wspólnoty mieszkaniowej. Dotyczy to między innymi kilku osób, które – oprócz mieszkań czynszowych – miały też kupić inne lokale na wolnym rynku.

Mężczyzna kwestionuje autentyczność podpisów (lub prawo do ich złożenia przez niektóre osoby) pod wnioskiem wspólnoty o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego we własność nieruchomości. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej i zarazem zastępca burmistrza, Marek Minorczyk nie widzi żadnych nieprawidłowości. Kto ma rację?

Jeden z mieszkańców wspólnoty na podstawie dostępnych w internecie ksiąg wieczystych odkrył, że zdarzają się przypadki posiadania przez jedną osobę mieszkania czynszowego i zakupionego na wolnym rynku. Takie praktyki mają być stosowane nagminnie. Inną nieprawidłowością ma być fakt, że jedno z małżeństw dokonało aktu darowizny na rzecz dziecka, a mimo to nadal figuruje w aktualnym spisie właścicieli. Inne małżeństwo w roku 2010 podpisało taki sam dokument. Problem w tym, że – jak twierdzi nasz rozmówca – żona, której podpis widnieje na tym akcie w momencie jego sporządzania… już nie żyła.

– Wszystko, o czym mówię ma związek z tym, że wspólnota mieszkaniowa ma zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 350 tysięcy złotych na termomodernizację i jeżeli nie biorą w tym udziału bezpośrednio właściciele (względnie – prawnie umocowani), to naraża to wspólnotę mieszkaniową na przewidywane konsekwencje w spłacie kredytu, który ma być zaciągnięty na dziesięć lat. – twierdzi oburzony mieszkaniec osiedla i pokazuje decyzję burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości, w której mieszka, w prawo własności.

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańca:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

To naraża naszego rozmówcę na dodatkowe koszty w wysokości około tysiąca złotych. Zainteresowany wymienia też inne nieprawidłowości:

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańca:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nasz rozmówca podaje konkretne przykłady, powołując się na konkretne dokumenty i bezpośrednie rozmowy z niektórymi osobami, które podpisały wniosek. Zdarzył się między innymi przypadek, że zamiast nieżyjącej właścicielki mieszkania podpis złożyła inna osoba.

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańca:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nieprawidłowości nie widzi zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk. Nie obawia się żadnych kłopotów ze spłatą kredytu termomodernizacyjnego. Twierdzi, że nie jest w stanie zmusić właścicieli mieszkań do przekazania gminie aktów notarialnych.

– Jeżeli część aktów notarialnych nie spłynęło do gminy, to nie mamy wiadomości, jak tam w tej chwili jest z własnością, bo właściciel może w sposób dowolny decydować, kto będzie właścicielem [mieszkania], czy on [je] sprzeda, czy przekaże, czy zapisze swoim najbliższym. Te akty notarialne kiedyś się pojawią, ale to jest najczęściej dłuższy okres. – tłumaczy Marek Minorczyk. Jeżeli zaś chodzi o kredyt termomodernizacyjny – uważa, że wspólnota mieszkaniowa ma skuteczne środki egzekwowania spłat, bo na straży stoi ustawa o własności lokali:

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Minorczyk nie zgadza się także z pierwszym zarzutem, czyli nieprawnym posiadaniem mieszkań przez niektórych mieszkańców. Ominięcie prawa nastąpiłoby dopiero wtedy, gdyby jedna osoba posiadała mieszkanie czynszowe i drugie, kupione na wolnym rynku. Twierdzi, że zbadał tę sprawę i takich nieprawidłowości nie znalazł. To, co mieszkaniec osiedla uważa za uchybienie prawu, wiceburmistrz tłumaczy preferencyjnością sprzedaży mieszkań i prawem dziedziczenia:

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

To jednak nie koniec zarzutów, które wysuwa mieszkaniec osiedla.

– Będąc prawnie umocowanym w ustawie o własności lokali, która upoważnia mnie do interwencji w przypadku nieprawidłowości, dziejącej się we wspólnocie mieszkaniowej, zleciłem sporządzenie opinii biegłego, którą chciałem przedstawić burmistrzowi w październiku ubiegłego roku. Nie zostałem wysłuchany a przez wiceburmistrza [zostałem] wykpiony. – dowodzi nasz rozmówca. Marek Minorczyk nie przypomina sobie takiej sytuacji i twierdzi, że opinii biegłego nie widział:

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Ale najważniejszy zarzut, który stawia mieszkaniec osiedla, dotyczy udziału Marka Minorczyka w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Jego zdaniem jest to udział bezprawny:

– Ustawa stanowi, że członkami zarządu powinny być osoby fizyczne, a nie prawne. Pan Minorczyk jest przedstawicielem urzędu gminy (a więc osoby prawnej) i nie powinien w zarządzie zasiadać

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że nawet gdyby przymknąć oko na to – jego zdaniem – bezprawie, to pozostaje pytanie: dlaczego zastępca burmistrza toleruje nagminne łamanie prawa przez co najmniej jedną ze wspólnot. Chodzi o wspomniany wcześniej podpis przewodniczącego wspólnoty pod również wspomnianym wcześniej wnioskiem.

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańca:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mężczyzna o sprawie poinformował burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Twierdzi, że ten unika rozmów na temat wspólnot i – jak zawsze w sytuacjach dla siebie trudnych – odsyła do Marka Minorczyka. Zapytany o kwestie prawne, związane z udziałem swojego zastępcy w zarządach wspólnot mieszkaniowych Stanisław Początek odpowiada:

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Mieszkaniec osiedla Kościuszki jest przekonany, że to rozumowanie dąbrowskich samorządowców jest całkowicie błędne:

Posłuchaj wypowiedzi mieszkańca:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Jeszcze wcześniej mieszkaniec osiedla postanowił za naszym pośrednictwem poinformować opinię publiczną, bo – jak twierdzi – to jedyny sposób, by ludzie dowiedzieli się, jakimi metodami posługują się urzędnicy w kontaktach z obywatelami. Jego zdaniem zasiadanie przez Marka Minorczyka w zarządach wspólnot mieszkaniowych pozwala Gminie skutecznie „trzymać je za twarz” i wszystkie trudne sprawy bardzo szybko „zamiatać pod dywan”.  Protokoły ze spotkań wspólnot absolutnie nie oddają ich rzeczywistego przebiegu, bo są pisane pod dyktando i zgodnie z oczekiwaniami wiceburmistrza.

Obydwie strony konfliktu twierdzą, że zależy im na właściwej działalności wspólnot mieszkaniowych. Tyle tylko, że tę właściwą działalność widzą w skrajnie odmienny sposób.

US

Nieprawidłowości we wspólnotach mieszkaniowych?

Jeden z mieszkańców bloku nr 2 na osiedlu Kościuszki odkrył – jak twierdzi – nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 2. Dotyczy to m.in. kilku osób, które obok mieszkań czynszowych miały kupić także lokale na wolnym rynku. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej i zarazem zastępca burmistrza, Marek Minorczyk nie widzi tu żadnych nieprawidłowości. Kto ma rację?

Jeden z mieszkańców wspólnoty na podstawie dostępnych w internecie ksiąg wieczystych odkrył, że zdarzają się przypadki posiadania przez jedną osobę mieszkania czynszowego i zakupionego na wolnym rynku. Takie praktyki mają być stosowane nagminnie m. in. w bloku nr 2 na osiedlu Kościuszki. Inną nieprawidłowością ma być fakt, że jedno z małżeństw, zamieszkujących w tym bloku, dokonało aktu darowizny na rzecz dziecka, a mimo to nadal figuruje w aktualnym spisie właścicieli. Inne małżeństwo w roku 2010 podpisało taki sam dokument. Problem w tym, że – jak twierdzi nasz informator – żona, której podpis widnieje na tym akcie w momencie jego sporządzania… już nie żyła.

Wszystko, o czym mówię ma związek z tym, że wspólnota mieszkaniowa ma zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 350 tysięcy złotych na termomodernizację i jeżeli nie biorą w tym udziału bezpośrednio właściciele (względnie – prawnie umocowani), to naraża to wspólnotę mieszkaniową na przewidywane konsekwencje w spłacie kredytu, który ma być zaciągnięty na dziesięć lat – twierdzi oburzony mieszkaniec osiedla.

Problemu nie widzi zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk. Nie obawia się żadnych kłopotów ze spłatą kredytu termomodernizacyjnego. Twierdzi, że nie jest w stanie zmusić właścicieli mieszkań do przekazania gminie aktów notarialnych.

– Jeżeli część aktów notarialnych nie spłynęło do gminy, to nie mamy wiadomości, jak tam w tej chwili jest z własnością, bo właściciel może w sposób dowolny decydować, kto będzie właścicielem [mieszkania], czy on [je] sprzeda, czy przekaże, czy zapisze swoim najbliższym. Te akty notarialne kiedyś się pojawią, ale to jest najczęściej dłuższy okres. – tłumaczy Marek Minorczyk. Jeżeli zaś chodzi o kredyt termomodernizacyjny, uważa, że wspólnota mieszkaniowa ma skuteczne środki egzekwowania spłat, bo na straży stoi ustawa o własności lokali:

– Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa ponieważ w dużych wspólnotach (czyli tam, gdzie jest powyżej siedmiu mieszkań) uchwały podejmowane są większością głosów. Bez względu na to, jak tam jest uregulowana sprawa własności, osoby są zobowiązane do regulowania należności. Tym bardziej, że ustawa o własności lokali mówi o dwóch elementach, które są najcięższymi przewinieniami, jeżeli chodzi
o właścicieli lokali. Po pierwsze – niepłacenie należności wynikających z uchwał wspólnoty i – po drugie – nieprzestrzeganie regulaminu porządku domowego. W takim przypadku wspólnota ma prawo żądać sprzedaży lokalu nawet bez zgody właściciela
i temu właścicielowi nie przysługuje mieszkanie zastępcze. Tutaj mamy ochronę z samego prawa
– twierdzi Marek Minorczyk.

ie może się także zgodzić z pierwszym zarzutem, czyli nieprawnym posiadaniem mieszkań przez właścicieli w bloku nr 2. Ominięcie prawa nastąpiłoby dopiero wtedy, gdyby jedna osoba posiadała mieszkanie czynszowe i drugie kupione na wolnym rynku, ale Minorczyk twierdzi, że zbadał tę sprawę i takich nieprawidłowości nie znalazł. To, co nasz informator uważa za uchybienie prawu, wiceburmistrz tłumaczy preferencyjnością sprzedaży mieszkań
i prawem dziedziczenia.
„Będą się zdarzały już tego typu przypadki, że właściciele mieszkań będą mieli więcej niż jedno mieszkanie, ponieważ dzisiaj ta możliwość wynika z obowiązujących przepisów. Z jednaj strony można nabyć lokal od gminy na określonych zasadach (te zasady są w tej chwili preferencyjne, bo to jest 60 % bonifikaty wyceny przez rzeczoznawcę), a później można nabyć na wolnym rynku. – mówi Minorczyk
i dodaje:
„Zdarzają się też takie przypadki, że następuje już dziedziczenie. Nie ma tutaj nic złego w tej sytuacji. Jedynie sprawdziliśmy to, że nie można mieć dwóch lokali
z jednego tytułu, czyli dwóch lokali, gdzie pierwotnym właścicielem była gmina i od gminy ten właściciel kupił to mieszkanie.
Wiceburmistrz dodaje, że teoretycznie istnieje możliwość sprzedaży lokali przez gminę na wolnym rynku, ale dąbrowski samorząd tej zasady nie stosuje: „Byłaby taka możliwość, pod jednym warunkiem, że gmina na wolnym rynku sprzedałaby lokale, ale do tej pory tego nie czynimy, bo mamy obowiązek zapewniać też możliwość zamieszkania osobom, które są w złej kondycji finansowej.”

Minorczyk twierdzi również, że najczęściej zdarza się tak, iż ktoś najpierw kupuje od gminy mieszkanie po preferencyjnych stawkach, a potem kupuje kolejne na wolnym rynku, ale to nie jest niezgodne z prawem.

To jednak nie koniec zarzutów, które przeciw wspólnocie mieszkaniowej wysuwa mieszkaniec bloku nr 2. Mężczyzna zlecił sporządzenie opinii biegłego o – jak twierdzi – nieprawidłowościach we wspólnotach, którą chciał przedstawić burmistrzowi. Będąc prawnie umocowanym w ustawie o własności lokali, która upoważnia mnie do interwencji w przypadku nieprawidłowości dziejącej się we wspólnocie mieszkaniowej zleciłem sporządzenie opinii biegłego, którą chciałem przedstawić burmistrzowi
w październiku ubiegłego roku. Nie zostałem wysłuchany, a przez wiceburmistrza [zostałem] wykpiony.”
– dowodzi nasz informator. Marek Minorczyk nie przypomina sobie takiej sytuacji i twierdzi, że opinii biegłego nie widział. „Nie przypominam sobie takiego zdarzenia, burmistrz też sobie nie przypomina. W 2009 r. była rozmowa, ale bez opinii biegłego i dotyczyła regulacji zobowiązań, które wynikały z uchwał wspólnoty, interpretacji niektórych przepisów i podejścia do tej interpretacji. Ja wtedy przedstawiłem swoje zdanie, które się nie spodobało temu panu”. Wiceburmistrz dodaje, że „nie można na potrzeby własnych teorii tak dozować prawdy, że (bez względu, jakie są okoliczności i fakty) jedna osoba ma zawsze racje”.

Ale najważniejszy zarzut, który stawia nasz informator dotyczy udziału Marka Minorczyka we wspólnocie mieszkaniowej. Mężczyzna ma wątpliwości, czy wiceburmistrz powinien zasiadać w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, gdyż – jak mówi – „ustawa stanowi, że członkami zarządu powinny być osoby fizyczne, a nie prawne. Pan Minorczyk jest przedstawicielem urzędu gminy (a więc osoby prawnej) i nie powinien w zarządzie zasiadać”. Mężczyzna o sprawie poinformował burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zapytany o to Stanisław Początek krótko skomentował sprawę: „Jest to błędne rozumowanie. Przedstawicielem gminy jest pan Marek Minorczyk – zastępca burmistrza i miałem takie prawo oddelegować go do wspólnoty, z czego skorzystałem. I uważam, że dobrze reprezentuje interesy gminy, ale także – obiektywnie – interesy wspólnot.”

Po której stronie leży prawda? Obie strony twierdzą, że zależy im na właściwej działalności wspólnot mieszkaniowych. Tyle, że właściwą działalność widzą w różny sposób.

U S


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 5 maja 2011 o 08:48
  Jaś :
  Minorczyk niech zajmie się nieruchomością na "osiedlu młodych" przy Baczyńskiego
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 2. 5 maja 2011 o 09:15
  Stasiek :
  to mamy kolejną aferę w Dąbrowie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 3. 5 maja 2011 o 11:20
  zz :
  Da Jasia zappomniałeś dodać , że jest to osiedle "młodych czerwonych" /z poprzedniej epoki/. Ty na pewno byś tam nie mógł zamieszkać.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 4. 5 maja 2011 o 11:28
  mieszkaniec :
  Ta wspólnota ma problemy gdyz jest dotknięta grzechem pierworodnym. Dłuższy czas blok o którym mowa był ponoć zarządzany niezgodnie z prawem / nie doszło do przekształceń / przez gminny zakład którego dyrektorem wtedy był obecny starosta Kwiatkowski.Czytałem w gazecie o sprawie Nowaka .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 5. 5 maja 2011 o 13:11
  Poręba :
  No to ja się pytam? Gdzie sporządzony był akt notarialny. Na parafialnym, wojskowym, czy może na żydowskim ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 6. 5 maja 2011 o 14:15
  rejent :
  Jeżeli podpis nieboszczyka (żony) istnieje na akcie darowizny to chyba grobowiec służył za kancelarie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 7. 5 maja 2011 o 17:12
  Jan :
  No to jeszcze kroi się kolejna promocja Dąbrowy jak powiedzą o tym kiedyś w TV .Ale czy to komuś potrzebne ???
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 8. 5 maja 2011 o 19:49
  sic :
  no to mamy kolejna aferę w Dąbrowie z pracownikami naszego lokalnego białego domku w roli głównej. Po aferze w ośrodku pomocy społecznej z darami i fałszowaniem podpisów, po "profesjonalnie" przeprowadzonych wyborach w Gruszowie teraz mamy aferę wspólnotową - i to wszystko w tym roku tylko. ehhhh... dobrze się dzieje, znowu tylko telewizji czekać jak będą ganiać po urzędzie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 9. 5 maja 2011 o 20:57
  Boguś :
  zarzuty bardzo poważne może sesja nadzwyczajna jak to miało miejsce z wyborami na sołtysa w Gruszowie i kolejna robota dla "specjalistów" od zamiatania pod dywan
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 10. 6 maja 2011 o 08:14
  Zbycho :
  dlaczego w Dąbrowie Tarnowskiej w XXI wieku właściciele wspólnoty mieszkaniowej nie potrafią zadbać o własne sprawy i dają wciskać sobie ciemnotę przez urzędników.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 11. 6 maja 2011 o 11:25
  czytelnik :
  Podpis osoby NIEŻYJĄCEJ jest chyba wystarczającym dowodem na to jakie przekręty odbywają się we wspólnocie mieszkaniowej.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 12. 6 maja 2011 o 12:09
  n/n :
  A może tak by się zabrać za klan Ryczków w Białym Domku Staszek sekretarz,syn bez konkursu dostał prace w Ośrodku Pomocy,Synowa została radna.Kaska leci !!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 13. 7 maja 2011 o 18:27
  jag :
  stwierdzenie Minorczyka,że gmina nie ma obowiązku aktualizacji aktów notarialnych właścicieli - to śmieszne, ja pytam co gmina ma do tego przecież to sprawa tylko i wyłącznie wspólnoty, zarzadu i zarządcy skoro oni to zaniedbali są odpowiedzialni a Minorczyk ma tyle samo do powiedzenia co pozostali właściciele, gminie nic do wspólnmoty ogranicza się tylko do swego udziału wynika z tego że trzeba szukać winnych w zarządzie wygląda na to że jest ułomny.jeszcze się nie zdarzyło aby w naszej wspólnocie występowały osoby bez upoważnień właścicieli w przypadku jeśli właściciel nie może być obecny, wygląda na to że osoby nie uprawnione do podejmowania uchwał podjeły uchwałe o zaciagnięciu kredytu fajnie x dał y mieszkanie a póżniej obciażył go kredytem .na zebraniach wspólnoty są listy obecności w momencie podpisu już można stwierdzić kto jest właścicielem mieszkania chyba,że podpisy są fałszywe
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 14. 8 maja 2011 o 16:06
  ja :
  do n/n - to teraz damy z Ośrodka Pomocy Społecznej jak mają takiego VIPA to dopiero będą dumne paradować po urzędzie i Dąbrowie. A tak wogóle czy kiedykolwiek był konkurs na stanowisko do ośrodka pomocy społecznej? A ciągle jakaś nowa osoba tam siedzi. Sprawa zatrudniania w gminie to też jedna wielka afera. Ciekawe co pan Minorczyk na ten temat by powiedział.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 15. 8 maja 2011 o 16:12
  ja :
  I ciekawe czemu osoby z innych terenów pracują w naszym ośrodku? bezrobocie w Dąbrowie ogromne i co - okazuje się że brakuje wybitnych specjalistów od pomocy społecznej brakuje? Tak tylko pytam...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 16. 9 maja 2011 o 10:17
  do Redakcji :
  Domniemany podpis nieżyjącej osoby na akcie darowizny to nie tylko sprawa wspólnoty, co na to autor US
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 17. 9 maja 2011 o 16:00
  redakcja :
  Przypominamy, że wszelkie pytania do redakcji Kuriera powinny być przesyłane drogą mailową (patrz: regulamin). Komentarze, zawierające takie pytania są zazwyczaj usuwane niejako "z automatu", bez wgłębiania się w ich istotę.
  VN:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 18. 10 maja 2011 o 10:02
  Maja :
  zastanawiające jest to że Redakcja zasłania się za regulaminem wtedy kiedy idzie o uszczegółowienie informacji a jednocześnie niewygodnych dla władzy gminnej. wybierając zapytanie poprzez to forum to z pewnością nie naruszyłam tak sądzę żadnych zasad i reguł przecież tutaj pisze się o wszystkim i wszystkich i niestety Redakcja nie jest wyłączona z tej dyskusji i blokowanie jakiegokolwiek wpisu jest delikatnie pisząc niegrzeczne i nieuczciwe. ponownie podnoszę wątek domniemanego podpisu nieżyjącej osoby sądzę że "niezależna" redakcja powinna wgłębić się w istotę i rzetelnie informować czytelników
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 19. 10 maja 2011 o 18:34
  do Maji :
  zbyd wiele wymagasz od redakcji przecie to cięzka robota od kilku miesięcy w Dąbrowie afera goni aferę dary, wybory na sołtysa w Gruszowie teraz kolejny zagadkowy temat w tle z gminą a Pawełek nie skory pisać niedobre rzeczy o władzy ( z małymi wyjątkami ) szczególnie tej władzy domyślam się że wykazuje wybitną niezależność dziennikarską. Może inne medium zajmie się tą arcyciekawą sprawą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 20. 10 maja 2011 o 21:31
  ... :
  Do Mai.Redakcja blokuje niejeden wpis!Nie jesteś wyjątkiem,bo moje wpisy tez są likwidowane.Nie wszystkie,ale akurat te,które odkryły TROCHĘ PRAWDY, ku mojemu zdziwieniu w ogóle się nie ukazały.Bardzo interesujące,prawda?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 21. 11 maja 2011 o 08:48
  xxx :
  widocznie wielu "niezależnych dziennikarzy" pilnie uczęszczało na wykłady tow. Urbana
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 22. 13 maja 2011 o 18:35
  sic :
  nie czepiajcie się redakcji. I tak na stronach kuriera wiele spraw może zostać poruszonych. czy znacie jakieś inne miejsce w internecie gdzie można tak swobodnie podyskutować o gminie i powiecie? Ja nie znam. może jestem debil ale nie znam. i wydaje mi się, że nie jest rolą redakcji czy administratora portalu prowadzenie śledztw, dochodzeń itp. Może ktoś z was, zarzucających redakcji brak obiektywizmu, potropi jakąś aferę (a dużo ich - do wyboru do koloru)i przedstawi nam wyniki swojego śledztwa? łatwo wymagać i nawet pokazać palcem co można zrobić, krytykować - trudniej wykonać to samemu..
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 23. 14 maja 2011 o 18:08
  Misiek :
  A to w Dąbrowie ma być wydawany nowy miesięcznik lokalny? Pierwsze słyszę...ale mam nadzieje, że jego wydawaniem- jakby co -zajmie się prywatna osoba. Całkowicie niezależna, bo jak pismo wyda powiat albo gmina to już widzę co tam będzie można poczytać.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 24. 14 maja 2011 o 18:25
  mieszkaniec :
  Być może kiedyś powstanie w Dąbrowie niezależna gazeta . Czekam na to od wielu lat . Gdyby do tego powstało prawdziwe forum online mielibyśmy po dwudziestu latach do czynienia z początkiem prawdziwej demokracji . Z tego co przeczytałem istnieje osoba która twierdzi , że akt notarialny sporządziła nieboszczka . Nic łatwiejszego do sprawdzenia / Minorczyka to nie interesuje /. Data śmierci i data aktu są niemożliwe do zmiany chyba że .........? Obiektywnego dziennikarza to jednak nie interesuje . Ciekawe. W mojej głowie zapala się lampka , że coś może być na rzeczy . Nie wiem tylko jaki gmina ma w tym wszystkim interes . A może ktoś mi powie kto decyduje o wykonawcy tej elewacji i jak wygląda przetarg . Może tu leży odpowiedź na ewentualne nieprawidłowości ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 25. 14 maja 2011 o 18:55
  jag :
  przetarg ogłasza wspólnota i wspólnota decyduje o wykonawcy, aby było to możliwe WŁAŚCICIELE większością głosów podejmują uchwałe o podjęciu inwestycji.Wynika z tego że nie właściciele podjęli uchwałe o termomodernizacji i zaciągnięciu kredytu na ten cel lecz osoby które zamieszkują nie mając tytułu prawnego do mieszkania a jest to wbrew prawu,Reasumując kto inny jest właścicielem ak to inny podejmuje uchwałe o zaciągnieciu kredytu na inwestycję.Jest to kardynalny błąd zarządu wspólnoty w skład którego ewchodzi p.Minorczyk a pozostali członkowie zarządu nie wiedza co robią ufnie słuchając P.Minorczyka
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 26. 16 maja 2011 o 08:33
  styropian :
  jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase a głupota właścicieli mieszkań sięgnęła szczytu Himalajów powinni jeszcze wyremontować elewacje bleble Minorczykowi he he
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 27. 16 maja 2011 o 17:44
  blokers :
  mieszkaniec osiedka Kościuszki ma absolutną rację niezrozumiałe jest to że jest w tym odosobniony bo wydaje się że reszta właścicieli pojęcia nie ma na czym polega zarządzanie swoją własnością miniona epoka przeprała im móżdzki
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 28. 17 maja 2011 o 03:12
  leon :
  do styropiana masz racje. jak mona zrozumiec fakt, ze oferty na odwodnienie nierucomosci przyszli zszli wykonawcy skladaja w sekretariacie burmistrza; a potem pan an zastepca zwoluje zebranie czlonkow wspolnoty, aaby zakceptowalo wskazanego przez niego wykonawce. pikanterii sprawie dodaje fakt, ze nie wykonano calej opaski, a tylko jej czesc, w czasie ostatniej powodzi w czesci nieruchomosci, gdzie nie wykonano opaski pojawila sie dwa razy woda zalewajac piwnice. co wczesniej nie mialo miejsa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 29. 17 maja 2011 o 03:40
  leon :
  do bokersa ostatnio nastapila zmiana. ma miejsce refleksja po tym jak przyszlo placic znaczne zaliczki na koszty utrzymania nieruchomosci. podwyzka dotyczy szczegolnie centralnrgo ogrzewania;a jak oswiadczyl pan zastepca burmistrza, a jest spowodowana koszfami awarii kotlowni, ktore ponosza wlasciciele. nalezy przypomniec,e w czasie trwania awarii pan burmistrz publicznie oswiadczal cos innego.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 30. 17 maja 2011 o 07:56
  blokers :
  właściciele wspólnoty jak są kretynami niech płacą nic mi do tego może wyremontują moją kamienice - jak będzie zgoda podam adres
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 31. 17 maja 2011 o 12:51
  leon :
  do jagi z 7 maja. trudno zrozumiec jak ten sam pan minorczyk-zastepca burmistrza bedac czlonkiem zarzadu w kilku wspolnotach powoduje, ze w zebraniu wlascicieli b iora udzial oni sami lub umocowani pelnomocnicy, a w innych wspolnotach uczestniczy kto chce, apan minorczyk prowadacy zebranie to toleruje. taka praktyka udzielila sie ostatnio panu burmistrzowi, ktory wydal decyzje o przeksztalceniu wieczystego uzytkowania gruntu w prawo wlasnosci na wniosek osob, ktore w czesci nie sa wlascicielami.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 32. 19 maja 2011 o 20:03
  kibol :
  i co dalej z tymi nieprawidłowościami we wspólnocie temat tabu bo dotyczy rudego
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)