Dzisiaj:
Wtorek, 14 lipca 2020 roku
Damiana, Franciszka, Izabeli, Marcelego

NOWA SCENA I SALA KINOWA

20 stycznia 2019 | Brak komentarzy

Dobiega końca modernizacja sali kinowej wraz zapleczem sanitarnym i garderobami w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury. Realizatorem zadania inwestycyjnego jest Stowarzyszenie Twórców Kultury Powisla Dąbrowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie spełnia podstawowy cel założony w programie grantowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostaną osiagnięte po zakończeniu projektu: aktywizacja i integracja lokalnych społeczności obszaru PROWENT (Gmina Dąbrowa Tarnowska jest jednym z największych beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „Prowent” w Mielcu) i poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej i historycznej dla mieszkańców i odwiedzających. Nowa scena będzie bezpieczną i estetyczną areną ćwiczeń i występów artystycznych młodych tancerek oraz tancerzy (zespoły tańca nowoczesnego, folkor) i aktorów (grupy teatralne działające w DDK, przeglądy szkolne o charakterze powiatowym). Specjalna wykładzina, którą będzie pokryta scena, posiada specjalne atesty antypoślizgowe i jest przyjazna dla tancerzy. Ważnym składnikiem modernizacji jest też doposażenie sceny w nowoczesne oświetlenie sceniczne LED oraz mikser cyfrowy. Wrażenie robić będzie na użytkownikach i gościach sali kinowej w Dąbrowie Tarnowskiej nowa kolorystyka ścian i sufitu oraz dyskretne oświetlenie kinkietowe w technologii LED. Stan techniczny budynku poprawi też wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami na parterze.

Rewolucyjną zmianą wizerunkową jest dlugo wyczekiwany remont węzła sanitarnego z adaptacją dla pełni potrzeb osób niepełnosprawnych oraz odbudowa garderoby damskiej i męskiej. Ostatnie opisane zmiany robią ogromne wrażenie na odwiedzających te miejsca aktorach z domu kultury, którzy po „zwiedzaniu” wyremontowanych pomieszczeń nie kryli aplauzu a nawet łez wzruszenia…

Kilka pokoleń dąbrowian czekało na tę modernizację. Była ona marzeniem pracowników domu kultury i animatorów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Powisla Dąbrowskiego, które jest współgospodarzem obiektu i podjęło się trudnej oraz bardzo odpowiedzialnej roli aplikującego o środki unijne na ten cel.

Montaż finansowy w reazliacji zadania wygląda następująco: grant z PROW (środki europejskie zarządzane przez Urząd Marszałkowski oraz krajowe wpłacane przez ARiMR) – 125952,00 zł (80% wartości całego projektu), 18722,58 zł (środki własne stowarzyszenia), 12765,50 zł (wkład rzeczowy niefinansowy – wolontariat członków STKPD przy pracach porządkowych). Wartość pełna operacji wynosi 157440,08 zł.

Zadanie jest możliwe do realiazacji i zabezpieczenia finansowego dzięki nieoprocentowanej pożyczce  z gminy Dąbrowa Tarnowska (spłata po wpłynięciu refundacji na konto STKPD po złożeniu wniosku o płatność). Zadanie jest etapowane, w I części wyremontowoano toalety i garderoby, obecnie trwa II etap prac – remont sali kinowej. Debiut dla użytkowników i widzów będzie w weekend 25-27 stycznia.

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany „Tynk-pol” Ryszard Pochroń z Sieradzy, wyłoniony w przetargu nieograniczonym, nadzór budowlany sprawuje inspektor Andrzej Kita.

DDK

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)