Dzisiaj:
Środa, 20 lutego 2019 roku
Euchariusz, Eustachy, Eustachiusz, Leon, Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

100 placów zabaw na 100-lecie firmy

16 czerwca 2011 | komentarzy 5

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpił do organizowanego przez firmę kosmetyczną konkursu- 100 placów zabaw na stulecie firmy

Udział w konkursie stwarza gminie wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W konkursie tym, gmina wskazała jako lokalizację placu zabaw teren istniejącego już placu na Osiedlu Kościuszki obok bloku Nr 2.

Pracownicy Starostwa odznaczeni

16 czerwca 2011 | 1 komentarz

15.06.2011r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, pracownikom starostwa za długoletnią pracę w administracji państwowej i samorządowej.

W imieniu Prezydenta RP medale wręczał Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak. Towarzyszyli mu Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś.

Gmina Szczucin wyróżniona

16 czerwca 2011 | Brak komentarzy

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (siedziba Business Centre Club) odbyła się gala wręczenia wyróżnień „Sportowa Gmina 2011” przyznawanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę”.

W roku bieżącym Gmina Szczucin przystąpiła do konkursu, w którym nagradzane są najbardziej aktywne miasta i gminy z całej Polski.

Utrudnienia na drodze powiatowej

16 czerwca 2011 | Brak komentarzy

STRABAG Sp. z o.o. grupa Tarnów, informuje, że w dniu 27.06.2011r. w związku z remontem mostu i robotami drogowymi nastąpi całkowite zamknięcie ruchu pojazdów na odcinku Pilcza Żelichowska – Żelichów. Ruch prowadzony zostanie objazdami zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Przewidywany czas zamknięcia ruchu na w/w odcinku 5-6 tygodni.

źródło:

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

Absolutorium dla Burmistrza

16 czerwca 2011 | Brak komentarzy

15 czerwca 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W sesji wzięli udział: Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, ks. Prałat Józef Poremba, Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Po dokonaniu otwarcia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Knutelskiego miłym akcentem było wręczenie przez Wicewojewodę Andrzeja Harężlaka złotego krzyża zasługi ks. prałatowi Józefowi Porembie za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej.

Dzień Otwarty Technikum Informatycznego

16 czerwca 2011 | Brak komentarzy

15.06.2011 odbył się Dzień Otwarty w Technikum Informatycznym przeznaczony tylko dla dziewcząt.

W trakcie spotkania uczennice dowiedziały się o zaletach kształcenia zawodowego oraz zapoznały się z szerokimi możliwościami na rynku pracy dla absolwentów technikum informatycznego.

VIII Święto Truskawki

16 czerwca 2011 | Brak komentarzy

12 czerwca br. na terenie Gminnego Ośrodka Wodnego w Radgoszczy – Narożnikach odbyło się „VIII Święto Truskawki” zorganizowane przez Urząd Gminy w Radgoszczy, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Gminy w Oleśnie, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zaproszonych gości powitał gospodarz imprezy, wójt gminy Radgoszcz – Marek Lupa.

Opłaty stałe w przedszkolach: bezprawne, czy nie?

15 czerwca 2011 | komentarzy 6

Czy stałe opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych w Dąbrowie Tarnowskiej są zgodne z prawem? Jerzy Żelawski, rodzic dwojga dzieci w wieku przedszkolnym, którego tekst opublikowaliśmy 13. maja w dziale „Twoje info”  dowodzi, że nie i twierdzi, że być może rodzice będą mogli jeszcze zażądać ich zwrotu.

Powołuje się przy tym m. in. na Ustawę o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. oraz postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. dotyczące ramowych statutów przedszkoli i szkół publicznych. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek. Twierdzi, że uchwała Rady Miejskiej z 2008 roku niezgodna z prawem nie jest. Mimo to wystąpił do rady o jej zmianę. Nie kończy to jednak prawnego sporu. Niżej prezentujemy argumenty stron.

Policjanci na pikniku

15 czerwca 2011 | Brak komentarzy

12 czerwca 2011 r. na placu szkolno-strażackim w Szczucinie odbył się piknik sportowo-rekreacyjny, podsumowujący działania profilaktyczne w szkołach.

W zabawie na świeżym powietrzu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy oraz władze samorządowe.

Dziś całkowite zaćmienie księżyca (mp3)

15 czerwca 2011 | Brak komentarzy

Wieczorem warto obserwować niebo nad Małopolską. Dziś całkowite zaćmienie księżyca. Będzie to najdłuższe tego typu zjawisko od 11 lat.

Zaćmienie rozpocznie się przed 19.30. Wtedy księżyc zacznie wchodzić w cień Ziemi. Dwie godziny później zostanie całkowicie oddzielony od promieni słonecznych.