Dzisiaj:
Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Wawrzyńca, Marii Magdaleny, Pankracgo

„Region ma głos” (filmy)

31 marca 2018 | komentarzy 15

W Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się pierwsza z trzech planowanych otwartych spotkań z udziałem władz Województwa Małopolskiego.

Debata „Region ma głos” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i „Gazetę Wyborczą” przyciągnęła wielu mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, chcących mieć wpływ na kierunek zmian zachodzących w Małych Ojczyznach.

Dyskutowano m.in. o podziale środków z Unii Europejskiej między samorządy lokalne. Zgromadzonych zainteresowała przede wszystkim obiecywana reaktywacja linii kolejowej relacji Dąbrowa Tarnowska – Tarnów na odcinku dawnej „Szczucinki”. Rozważano również wprowadzenie alternatywy dla kolei – czyli nowoczesnych, ekologicznych autobusów.
W debacie wzięli udział: wicemarszałek małopolski Stanisław Sorys, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Paweł Hałat ze Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, Bartosz Piłat – ekspert do spraw polityk miejskich. Dyskusję poprowadził Bartłomiej Kuraś z „Gazety Wyborczej”. Kolejne spotkania w ramach cyklu debat „Region ma głos” odbędą się również w Skawinie (17.04) oraz Miechowie (27.04).

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 31 marca 2018 o 17:52
  Obw.DTdk73 :
  Drodzy Państwo, poniżej zamieszczono zestaw niewygodnych, szczegółowych pytań do samorządu Województwa Małopolskiego [w dalszym ciągu bez odpowiedzi], przekazany organizatorom dąbrowskiej debaty, z którego nie skorzystał prowadzący spotkanie, redaktor Bartłomiej Kuraś. 1) Dlaczego budowa nowego połączenia kolejowego z Małopolski przez Wisłę do Buska-Zdroju, Kielc, Warszawy i dalej do polskich portów morskich nie została ujęta w aktualnych dokumentach strategicznych województwa małopolskiego np. w palnie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 2018 r. Przypominając, że rząd w opracowaniu z dnia 7 listopada 2017 r. pn. „Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” planuje budowę nowej linii kolejowej przez Żabno w ramach pierwszego etapu rozbudowy sieci kolejowej do 2027r. [Załącznik nr 3, str.5 poz. 14], jako łącznik Rzeszowa, Sączą czy Tarnowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli nowego lotniska między Warszawą i Łodzią zdolnego obsłużyć nawet 100 mln pasażerów rocznie. Natomiast samorząd województwa świętokrzyskiego podczas konsultacji z PKP PLK (które prowadzą prace planistyczne przed nową perspektywą finansową 2021 – 2027). Jako jeden z postulatów, przedstawił propozycję budowy linii kolejowej Busko Zdrój - Żabno, wraz z nowym mostem na Wiśle. W powyższym kontekście dlaczego inwestycja pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” w trybie zaprojektuj i wybuduj nie powstanie jako most drogowo-kolejowy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 21)
 2. 31 marca 2018 o 17:52
  Obw.DTdk73 :
  2) Dlaczego formacje rządzące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zamiast trwonić energię w latach 2015÷2016 r. i proponować mieszkańcom „biedarozwiązanie” pt. „Budowa ścieżki rowerowej na linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin”, nie zarezerwowały środków w budżecie województwa na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie bezpośredniego połączenia Tarnowa z Warszawą, które to powinno być strategiczne z pozycji całego subregionu tarnowskiego. Przypominając bulwersujący fakt, że w budżecie województwa małopolskiego na 2018 r. zarezerwowano 1 mln zł na opracowanie studium budowy nowej linii kolejowej Olkusz – Kraków (gigantycznej inwestycji o charakterze regionalnym).
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 19)
 3. 31 marca 2018 o 17:53
  Obw.DTdk73 :
  3) Dlaczego linia kolejowa nr 115 Tarnów – Szczucin (przynajmniej na odcinku Tarnów - Dabrowa Tarnowska) nie została włączona do sieci komunikacyjnej województwa małopolskiego, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości objęcia jej programem inwestycyjnym (rewitalizacji) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Mając na uwadze fakt, że na trasie obejścia Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej dk73 do 2020 roku mają powstać nowe obiekty inżynierskie, wyłącznie dedykowane dla „Szczucinki”. Ponieważ parametry obiektów zostały przyjęte dla obecnego stanu linii nr 115 tzn. linia jednotorowa, niezelektryfikowana tj. wiadukty drogowe: WD-07 w km 113+784.60 nad linią kolejową o zawieszonym ruchu pasażerskim PKP Tarnów - Szczucin w km kol. 23+214 i WD-05 km 112+335.10 (dk73) w km kol. 25+526 wraz z przebudowaną zgodnie z dokumentacją wykonawczą infrastrukturą kolejową, o sumarycznej wartości ok. 8 mln zł.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 20)
 4. 31 marca 2018 o 17:54
  Obw.DTdk73 :
  4) Jak siły nacisku i mechanizmy spowodowały, że nowa linia kolejowa „Podłęże – Piekiełko” (o przebiegu w trudnym, górzystym terenie, co ma bezpośrednie przełożenie na planowane tunele i estakady) wpisująca się tak jak linia nr 115 tzw. „ Szczucinka” [plus planowana do realizacji w latach 70-tych łącznica kolejowa Mędrzechów – Solec Zdrój – Busko Zdrój] w międzynarodowy szlak transportowy północ – południe (pomimo jej braku na mapach sieci TEN-T), w przeciwieństwie do „Szczucinki” znalazła się w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego oraz na podstawowej liście inwestycji Krajowego Programu Kolejowego do 2023.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 20)
 5. 31 marca 2018 o 17:54
  Obw.DTdk73 :
  5) Dlaczego samorządy szczebla terytorialnego nie wspierają koncepcji przedłużenia linii do Buska-Zdroju w wariancie ekonomicznie uzasadnionym tj. „mędrzechowskim” odcinek Mędrzechów → Solec Zdrój → Busko Zdrój. Bowiem jest to wariant najkrótszy, po raz pierwszy poddany debacie publicznej w 1928 r., który nie pomija Dąbrowy Tarnowskiej. Co dla rozwoju tego miasta (stolicy powiatu dąbrowskiego) znajdującego się na peryferiach rozwoju gospodarczego – z najwyższą stopą bezrobocia w Małopolsce, nie jest korzystne, gdyż powoduje to dalszą jego marginalizację.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 21)
 6. 31 marca 2018 o 17:56
  Obw.DTdk73 :
  6) Jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę podczas tworzenia "rzeczowego" projektu PBDK w wersji z 22 grudnia 2014 było wpisanie danej inwestycji do Kontraktu Terytorialnego. Dlaczego władze województwa małopolskiego zaprzepaściły wykonanie modernizacji DK73 na odcinku Szczucin – Tarnów w ramach PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - nie umieszczając jej w swoich intencjach rozwojowych. Jeśli Województwu zależałoby na kompleksowym rozwoju (zaniedbanego przez wieki) północo-wschodniego subregionu, to mielibyśmy po konsultacjach społecznych DK73 na liście rezerwowej, a następnie z automatu w podstawowej puli PBDK. Sytuacja ta pozwoliłaby na dalszy lobbing, aby procedura przetargowa wystartowała w systemie "projektuj i buduj" - wykorzystano by wtedy dotychczas powstałe zręby dokumentacji, a wyłoniony Wykonawca po zakończeniu prac projektowych złożyłby wniosek o wydanie decyzji ZRID.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 21)
 7. 31 marca 2018 o 17:57
  Obw.DTdk73 :
  7) Jakie siły nacisku spowodowały, że nieprzygotowana inwestycja pt. „DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji i realizacja odc. Łososina Dolna – Nowy Sącz” została ujęta w Kontrakcje Terytorialnym w zamian za modernizację przeciążonego-wąskiego gardła DK73 Szczucin –Tarnów, która posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 listopada 2014 r. oraz koncepcję programową.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 21)
 8. 3 kwietnia 2018 o 00:06
  Obw.DTdk73 :
  BONUS: 8) W związku z tym, że w resorcie infrastruktury / Departament Dróg, trwają zaawansowane prace nad nowym programem pn. „Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115kN/oś”, który to ma być uzupełnieniem realizowanego obecnie programu budowy sieci dróg ekspresowych oraz wybranych obwodnic miast na drogach krajowych. Dlaczego modernizacja DK73 na odcinku Szczucin – Tarnów, dotychczas nie została ujęta w Aneksie do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, jako załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego. Przypominając, brak wpisania przedmiotowej inwestycji do Kontraktu Terytorialnego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, może skutkować niższą pozycją w rankingu dróg przeznaczonych do modernizacji pominiętych w PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) [Podobnej treści pytania w dniu 02.04 zostały przesłane do biura prasowego UMWM - ciekawe czy będzie odpowiedź ;)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 18)
 9. 3 kwietnia 2018 o 15:46
  zosia :
  Tadziu jak zawsze swoich "lukruje"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 13)
 10. 3 kwietnia 2018 o 22:57
  obserwator :
  ...bo powiatem rządzi kiepski włodarz...TAK, Kwiatkowski to kiepski starosta!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 16)
 11. 4 kwietnia 2018 o 09:18
  Kitek do Obw.DTdk73 :
  Czy Ty czasem nie pomyliłeś adresata ????? Zadajesz pytania do niewłaściwego adresata i udajesz strasznie mądrego. O ile dobrze pamiętam to już nam serwowałeś swoją wiedzę na temat realizacji obwodnicy i jej wykonawców i nic Ci się nie sprawdziło.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -6 (w sumie : 20)
 12. 4 kwietnia 2018 o 20:53
  Obw.DTdk73 :
  Do Kitek - Szanowny/a, pytania zostały zaadresowane do właściwego organu, a jeśli tylko padną odpowiedzi to wytłumaczą wiele kwestii i nie o „wioskową mądrość” tu chodzi, tylko próbę wyjaśnia u źródeł. Co się miało niby nie sprawdzić ??? Taaa najlepiej wbić szpilę i wszystko przekreślić pojedynczym, zdawkowym, nieprzychylnym w swym wyrazie komentarzem. Wyjaśniając: w czarnym scenariuszu „Matka” Lider miał uratować się dzięki zdywersyfikowanej produkcji i tak się też stało (w przeciwieństwie do byłej tarnowskiej spółki drogowej). Ponieważ sąd 20.11.2017 zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego w spółce z Gdyni. W tym czasie wdrożony ma być plan restrukturyzacyjny i wstrzymane wszelkie egzekucje. Natomiast kielczanie w pesymistycznych przewidywaniach mieli na własne życzenie zniknąć z rynku i tak się też dzieje. Ponieważ sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 uchylił układ przyjęty w postępowaniu sanacyjnym, a wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął 30 stycznia 2018 r.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 16)
 13. 5 kwietnia 2018 o 04:05
  Senior dąbrowski :
  To jest nadzwyczajna kampania wyborcza PO-PSL do wyborów samorządowych 2018. Proszę zwrócić uwagę kto w niej bierze udział. Takich spotkań, oraz obietnic zagospodarowania linii kolejowej Dąbrowa Tarnowska -Tarnów odbyło się juz kilka razy. Proszę sięgnąć w archiwa ekuriera dąbrowskiego. Gdzie jest Pan Bolesław Laczynski ,radny sejmiku urzędu marszałkowskiego który zapewnia publcznie ze będą fundusze inwestycyjne unijne na modernizację tej linii kolejowej jeszcze w roku 2014.Szanowni Państwo, gwarantuję Wam, ze jest to wielka ściema ,nic z tych ustaleń nie będzie realizowane. Rzeczą oczywistą jest fakt, ze starosta Kwiatkowski wzmacnia w ten sposób swoją pozycję polityczną i całego układu PSL w powiecie dabrowskim. Już nikt z wyborców nie da się nabić w butelkę. Czas nastal na zmiany .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 21)
 14. 5 kwietnia 2018 o 09:26
  do Obw.DTdk73 :
  Chopie gadasz jak byś WUML skończył a swoimi wywodami chcesz sprzedać nie realne marzenia. Jeden taki strateg jak Ty juz na powiecie był i wybudował most na rzece a zapomniał o drodze
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 18)
 15. 6 kwietnia 2018 o 23:14
  Obw.DTdk73 :
  Otóż nic bardziej mylnego, Drogi adwersarzu. Kto pyta ten błądzi, dlatego powyższy zestaw, poparty wywodem (tak jak to ująłeś, rodem z marksistowskiej uczelni), zasługuje na Twoją krytykę oraz odpowiedź zawodowego PR-owca z Urzędu Marszałkowskiego. Tu nikt nie mówi o marzeniach w inwestycje widmo, które sezonowo napędzane są wyborczym paliwem. Tyrada zapytań miała przede wszystkim unaocznić, że zasadne było, aby przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zostały podjęte działania przedprojektowe tj. studium wykonalności dla nowej linii kolejowej do Buska oraz modernizacji istniejącej linii nr 115 tzw. „Szczucinki”. Kosztowne "Studium-Idiotum" (za które, ktoś namaszczony zgarnąłby okrągły milion), raz na zawsze rozstrzygnęłoby, czy projekt budowy linii w wariancie „mędrzechowskim” jest optymalny. Ponadto przeprowadzono by analizy techniczne, w których znalazłyby się szczegółowe rozwiązania techniczne dla nowobudowanej i modernizowanej linii. Oponent ponownego uruchomienia „Szczucinki” - prezydent Tarnowa, otrzymałby analizy ekonomiczno-finansowe, w ramach których przeprowadzono by szereg analiz mających na celu określenie efektywności finansowej i ekonomicznej Projektu. Opracowano by modele finansowania i realizacji przedsięwzięcia, na podstawie których mogłaby zostać podjęta decyzja o realizacji inwestycji. Czyż nie jest to sensowna strategia ???
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 12)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)