Dzisiaj:
Wtorek, 3 sierpnia 2021 roku
Augusty, Lidii, Nikodema, Symeona, Szczepana

REZOLUCJA W SPRAWIE STRAJKU ROLNIKÓW

16 października 2020 | komentarzy 26

Jest to dobicie polskiego rolnictwa! – przekonywał na sesji rady powiatu Marek Kopia. W ślad za radnym miejskim Jackiem Świątkiem poszedł Marek Kopia z rady powiatu i zachęcał do wystosowania rezolucji popierającej strajk rolników w sprawie tzw. „piątki dla zwierząt”, która trafiłaby do rąk wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i posłów PiS z okręgu tarnowskiego, w tym posła Wiesława Krajewskiego.

Starosta Lesław Wieczorek oponował, by rada nie głosowała w tej sprawie, gdyż nie jest władna, ale wniosek okazał się niepotrzebny, ponieważ w sukurs poszły względy formalne, których miał nie dopełnić radny.

Oddalono również skargę Kazimierza Zimonia, gdyż uznano, że rada powiatu nie jest władna do jej rozparzenia. Właściwym organem ma być wojewoda.

19. sesja rady powiatu, ze względu na coraz większe zagrożenie epidemiologiczne, pierwszy raz odbyła się w pełni w formie zdalnej, jak poinformowała na początku Marta Chrabąszcz. Przewodnicząca wyjaśniła, że – ze względu na prawny wymóg transkrypcji sesji – podczas obrad jednocześnie może zabrać głos tylko jeden radny.  Przewodnicząca podziękowała Januszowi Kądzielawie i Marcinowi Lewandowskiemu ze starostwa powiatowego za obsługę techniczno – informatyczną i zapewnienie radnym możliwości bezpiecznego, zdalnego uczestnictwa w obradach. Starosta Lesław Wieczorek i Marta Chrabąszcz pogratulowali najmłodszemu radnemu w historii powiatu i wiceprzewodniczącemu rady nominacji na stanowisko doradcy wiceprezesa rady ministrów (ministra pracy, rozwoju i technologii) Jarosława Gowina. Krzysztof Kupiec zadeklarował, że będzie pełnił tę, zaszczytną dla niego funkcję, jak najlepiej, a samorząd może liczyć na jego pomoc.

Podczas pierwszego posiedzenia rady powiatu przeprowadzonego w formie zdalnej radni podjęli uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,
 • zmieniającej uchwałę Nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 ,,Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych’’ realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. osi priorytetowej Wiedza i ]Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi.

Marek Kopia wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wystosowania rezolucji popierającej protest rolników w sprawie tzw. „piątki dla zwierząt” i wyrażającej dezaprobatę wobec posłów Prawa i Sprawiedliwości i innych parlamentarzystów, którzy poparli ten projekt ustawy.  Marek Kopia wyjaśniał, że rezolucję tę powiat powinien wysłać do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości z regionu tarnowskiego, w tym do posła Wiesława Krajewskiego.

Jest to teraz dobicie polskiego rolnictwa! – mówił, bez ogródek, Marek Kopia.
Radny zaproponował, by przyjąć tę rezolucję przez aklamację lub w drodze głosowania. Starosta Lesław Wieczorek wnioskował, by nie głosować za rezolucją proponowaną przez Marka Kopię. Uznał wniosek radnego za niezrozumiały, a jego przedmiot – za niezależny od rady powiatu.

Niech tym zajmie się sejm – przekonywał starosta.

Przewodnicząca poprosiła radcę prawnego o opinię, czy rada powiatu może poprzeć w ten sposób sformułowaną rezolucję; czy ma podstawy prawne do wystosowania takiej rezolucji.

– Wniosek pana radnego musi być przegłosowany, natomiast materia rzeczywiście nie należy do powiatu dąbrowskiego – orzekł mecenas.

Okazało się, że nie można przegłosować uchwały w tym kształcie, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Mecenas przypomniał, jakie elementy powinna mieć uchwała, by można było ją przegłosować. Minimalne poparcie dla takiego projektu musi wyrazić przynajmniej trzech radnych. Musi również zostać zaopiniowany przez zarząd powiatu, radę powiatu i radnych.

– Przyjęcie takiego dokumentu przez radnych skutkować będzie uznaniem go przez wojewodę za nieważny – przestrzegał radca prawny, który zaproponował wycofanie tego projektu z porządku obrad.

Za usunięciem z porządku obrad rezolucji [w sprawie poparcia protestu rolników] z przyczyn formalnych („braku podstaw prawnych i niezgodności trybu zgłoszenia z naszym statutem” – jak wyjaśniała przewodnicząca) głosowało 10 radnych. Czterech było przeciw (Bogdan Bigos, Marek Kopia, Barbara Pobiegło, Andrzej Urbanik), trzech wstrzymało się od głosu (Stanisław Początek, Stanisław Ryczek i Tomasz Budyn).

Marek Kopia uznał, że „nie było woli ze strony radnych, by w to się zaangażować”.

– Istnieją już takie rezolucje, bo wcześniej, przed sesją, się z tym zapoznałem. (…) Po wyborach jest mowa, że niby nic nie wolno. Chcę, żeby społeczność wiedziała, że nie wszyscy popierają wszystko to, co partia rządząca ustali. Są też głosy krytyczne – mówił Marek Kopia, przestrzegając, że tzw. „piątka dla zwierząt” może pogrążyć wielu rolników, hodowców i przedsiębiorców.

Z porządku obrad usunięto punkt dotyczący „podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń prosektorium znajdujących się w budynku kotłowni szpitalnej zlokalizowanym na działce 12/10 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Szpitalnej 1 wraz z wyposażeniem”. Starosta wyjaśnił, że w związku z sugestiami Komisji Budżetowej, punkt ten został wykreślony z porządku obrad, który następnie przyjęli radni.  Radni chcą uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zanim podejmą uchwałę.

Zaś odnośnie skargi Kazimierza Zimonia radni większością głosów orzekli, że rada powiatu nie jest organem władnym do jej rozpatrywania.
Organem właściwym do rozpatrzenia tej skargi ma być Wojewoda Małopolski.
13 radnych opowiedziało się za tak sformułowaną uchwałą, czterech powstrzymało się od głosu (Stanisław Początek, Stanisław Ryczek, Bogdan Bigos, Krzysztof Kupiec).

W sprawozdaniu międzysesyjnym starosta Lesław Wieczorek poinformował o odwołaniu Marka Janika ze stanowiska dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej i powołaniu w jego miejsce Marcina Szentalera, który będzie sprawował tę funkcję do 24 października 2024 r.

W punkcie dotyczącym zapytań i interpelacji radni dopytywali m.in. o poprawę stanu dróg w powiecie. Pytano również o szkoły w powiecie w obliczu pandemii – w których placówkach odbywają się zajęcia przez Internet, w których w trybie stacjonarnym lub hybrydowym; ile osób znalazło się w związku z tym na kwarantannie.

W wolnych wnioskach Bogdan Bigos pytał o sytuację epidemiologiczną w powiecie. Iloma wolnymi łóżkami dysponuje dąbrowski szpital, ile respiratorów posiada. Ile osób jest hospitalizowanych w związku z zakażeniem koronawirusem, ile przebywa na kwarantannie, bądź w izolacji. Jaka jest sytuacja w szkołach.

us

fot.powiatdabrowski.pl

 

 

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 17 października 2020 o 12:23
  Fan :
  No janik brawo nareszczie!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 11)
 2. 17 października 2020 o 18:20
  1234 :
  A jak głosował pan poseł W.K w "piątce dla zwierząt"? rolnicy powinni się dowiedzieć.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 14)
 3. 17 października 2020 o 19:24
  Tipi :
  A iluż to rolników w powiecie dąbrowskim ma hodowle zwierząt futerkowych, prowadzi ubój rytualny czy też jest właścicielem cyrku ze zwierzętami? Chyba że protestujecie przeciwko zakazie trzymania psów na łańcuchach (bo to nadal niestety zjawisko powszechne w naszym powiecie)? Nie jestem zwolennikiem PiS ale jeśli to im się uda przeprowadzić - będę chylić czoła. A drobni rolnicy dają się wkręcać lobby futrzarskiemu i mięsnemu. No chyba, że jak powtórzę -zależy wam nadal na tym, żeby te wasze nieszczęsne psy nadal tkwiły na łańcuchach i tylko za to jesteście w stanie waszego guru Jarosława utopić w łyżce wody (nie żeby mi go było szkoda).
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 22)
 4. 17 października 2020 o 19:40
  volw :
  Ponieśli i wilka
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)
 5. 17 października 2020 o 19:41
  sasza :
  Za co go odwołali?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)
 6. 18 października 2020 o 10:30
  Jarek :
  Grabił,grabił tymi grabiami od Zimonia i nagrabił!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 8)
 7. 18 października 2020 o 10:49
  Jerzy :
  gratulacje panie Zimoń! doprowadził Pan sprawę do końca, popieramy całymi wsiami. w końcu Janik zapłacił za te dziury w drogach i zarośnięte chodniki. teraz ratuj Pan rolników!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 12)
 8. 18 października 2020 o 14:05
  Anna Witowska :
  Oczy przecieram za zdumienia. Jako wicestarosta pan Kopia był przeciwnikiem wszelkich niestandardowych działań i wystąpień. Często używał argumentacji, że dana sprawa nie leży w kompetencjach powiaty. A teraz? Rezolucja przez aklamację... Bardzo to ciekawe.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 9. 18 października 2020 o 16:42
  staszek :
  Grabił aż się wygrabił - brawo Panie Zimoń,więcej takich prezentów.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 10)
 10. 18 października 2020 o 17:44
  JOnek :
  Nic nie nagrabil, awansował, jest naczelnikiem w starostwie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 2)
 11. 18 października 2020 o 18:52
  kaziu :
  trzeba skończyć z hodowlami zwierząt futerkowych, rytualnymi ubojami oraz cyrkami jak również patologicznym trzymaniem psów na łańcuchach> noście baby sztuczne futra a zwierzęta oglądać w zoo, chociaż zoo też powinni zakazać
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 12. 18 października 2020 o 18:55
  yezu :
  i co z tego ze odwołali jak spowrotem powołali i to gdzie? w starostwie, tak tak, bedzie teraz rejestrował wozidła buehe he he
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 13. 18 października 2020 o 19:05
  Tak :
  Pan Janik nie stracił stanowiska przez Pana Zimonia
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 9)
 14. 18 października 2020 o 20:17
  palimłot :
  jeszcze lepszego "kubusia" powołał na dyr. ZDP.....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 15. 19 października 2020 o 08:30
  Kopia? :
  A co ten pan robi jeszcze w lokalnej polityce ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)
 16. 19 października 2020 o 08:55
  Monia :
  awansował na lepsze stanowisko
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 7)
 17. 19 października 2020 o 16:59
  pracownik do Moni :
  ładnie mi awansował! wyleciał z hukiem!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 18. 19 października 2020 o 18:48
  liberty :
  Pan Zimoń to jest polityk z krwi i kości, doświadczony samorządowiec, który dba o interesy mieszkańców, i widać że jest skuteczny
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 11)
 19. 19 października 2020 o 18:59
  wszyscy razem :
  czyja to wina, pewnie Gowina!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 5)
 20. 19 października 2020 o 20:36
  honduras :
  a kiedy konkursy na naczelników zarządu dróg i komunikacji? bedziemy śledzić informacje na BIPie o naborze na stanowiska
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 10)
 21. 20 października 2020 o 20:18
  Milena :
  wygrabili dyrektora
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 22. 21 października 2020 o 17:27
  Meh :
  Do tipi: Widać, że nie zna Pan/Pani dokładnie problemu związanego z hodowlą zwierząt futerkowych jak i całej tej ustawy. O zakazie hodowli zwierząt futerkowych lobbowały głównie koncerny odpowiedzialne za utylizację resztek/odpadów z kurczaków lub innych zwierząt, gdzie te odpady były skupowane przez właścicieli ferm futerkowych. Jeśli będzie zakaz hodowli na futerka, to będą musieli oni oddawać te resztki do utylizacji. Co będzie powodowało, że po stronie producenta powstaną dodatkowe koszty i koniec końców mięso zdrożeje. a zyski z utylizacji trafią do naszych zachodnich sąsiadów :). Druga sprawa, że jeśli zakażemy produkcji u nas, to zaczną je hodować w innych krajach w dużo gorszych warunkach. Jeśli chodzi o ubój rytualny to jeśli ktoś jest ciekawy dlaczego nie zabronili hodowli kurczaków na ubój rytualny, to niech poczyta sobie o firmie "cedrób" i Mateuszu Morawieckim :)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 23. 21 października 2020 o 20:55
  do hondurasa :
  ale masz zaskok - nabór na dyrektora zarządu Drogowego zakończył się w ubiegły piątek
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 2)
 24. 22 października 2020 o 16:24
  Monia :
  A kiedy konkurs na stanowosko które teraz janik zajmuje.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 25. 23 października 2020 o 21:11
  a teraz do Moni :
  a co Moniu będziesz startować?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 26. 24 października 2020 o 18:20
  ola :
  pewnie Monia się szykuje
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)