Dzisiaj:
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 roku
Augusty, Lidii, Nikodema, Symeona, Szczepana

Seniorzy na Łemkowszczyźnie

30 czerwca 2017 | Brak komentarzy

W dniach 19 – 20 czerwca 2017 roku słuchacze dąbrowskiego UTW przebywali na wycieczce w Beskidzie Niskim, w terenie przez wiele lat zamieszkiwanym przez Łemków, jedną z polskich mniejszości etnicznych.

Seniorzy mieli okazję podziwiać piękne widokowo i przyrodniczo miejsca, które w dużym stopniu oparły się cywilizacji. Mogli również poznać pozostałości bogactwa kulturowego Beskidu Niskiego, w dużej mierze ukształtowanego przez Łemków, w postaci licznych drewnianych cerkwi, kamiennych krzyży, nagrobków cmentarnych czy kapliczek.

W czasie wyjazdu seniorzy zwiedzili liczne cerkwie, zarówno prawosławne, jak i grekokatolickie w: Gorlicach, Bartnem, Gładyszowie i Żdyni. Oglądali również drewniany kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili także zabytkowy, pięknie położony cmentarz wojskowy na Przełęczy Małastowskiej, jeden z licznych mijanych po drodze cmentarzy z I wojny światowej, znajdujących się na tych terenach. Wycieczkowicze zaliczyli również podejście na Magurę Małastowską.

W drugim dniu wycieczki podczas pieszej wędrówki seniorzy odwiedzili pozostałości nieistniejących już wsi łemkowskich jak: Radocynia, Lipna oraz Długa. Zobaczyli także we miejscowości Żdynia miejsce corocznej Łemkowskiej Watry – imprezy na którą przyjeżdżają Łemkowie z różnych stron.

Ostatnim zwiedzanym miejscem był zbiornik zaporowy Klimkówka na Ropie.

Ciekawy program wycieczki, poprowadzonej przez przewodnika, który jest pasjonatem Beskidu Niskiego , przybliżył słuchaczom UTW ten nieodległy, a tak ciekawy i mało znany rejon naszego kraju.

Wyjazd był możliwy dzięki pozyskaniu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie środków finansowych na realizację zadania: „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku!” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

UTW

 

fot. A. Hudyka


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)