Dzisiaj:
Piątek, 5 czerwca 2020 roku
Bonifacego, Dobromira, Walerii, Waltera

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

30 stycznia 2019 | Brak komentarzy

24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.


Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka oraz Wiceprzewodniczący Tadeusz Gubernat zapoznali radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

– w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska,
– projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019,
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r.

Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.

Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Jerzy Pasternak przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wnosząc jednocześnie do niego zmiany. Następnie Przewodniczący Komisji ds. Oświaty…. Jerzy Żelawski zapoznał Zebranych z poprawkami do omawianego dokumentu wniesionymi przez grupę radnych.

Po tych wystąpieniach radni głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z poprawkami grupy radnych. Za przyjęciem budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 rok głosowało 11 radnych.

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.

Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada Miejska dokonała także zmiany statutów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta dotyczyła jedynie przedłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej we wszystkich sołectwach, która od bieżącego roku trwać będzie 5 lat.

czytaj więcej

UM w DT


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)