Dzisiaj:
Wtorek, 18 lutego 2020 roku
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula

Spokojna sesja w gminie

14 lipca 2017 | Brak komentarzy

Uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie i ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” w gminie oraz szereg uchwał majątkowych – tym zajmowali się dąbrowscy radni miejscy podczas ostatniej sesji przed przerwą wakacyjną.

W sprawozdaniu międzysesyjnym burmistrz wspomniał m.in. o podejściu do wdrażania programu „Mieszkanie plus” w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Krzysztof Kaczmarski poinformował, że rozważana jest budowa bloku socjalnego lub socjalno – czynszowego. Istnieje możliwość pozyskania do 75 % kosztów inwestycji. Włodarz Dąbrowy Tarnowskiej nadmienił jednak, że program ten lepiej sprawdza się w większych miastach i gminach, niż w małych samorządach.

Spotkanie z przedstawicielami firmy „Tauron” zaowocowało zaś obietnicą otwarcia „Tauronu” na samorządy oraz likwidacji problemów z oświetleniem w gminie.

Burmistrz poinformował również o podpisaniu umowy do programu „Małopolska Niania”, który radni przegłosowali dopiero na tej sesji. Podpisanie umowy było więc wcześniej, niż głosowanie nad nią.

Krzysztof Kaczmarski wspomniał, że po budowie drogi od ulicy Popiełuszki do Gruszowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej przyszedł czas na realizację innego odcinka: ulicy Grunwaldzkiej –  Wyszyńskiego. Poinformował również, że samorządowy żłobek „Perełka” opuścili już pierwsi absolwenci, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W punkcie dotyczącym zapytań i wniosków radnych pierwszy zabrał głos Władysław Knutelski. Pytał o możliwości budowy 170 – metrowego odcinka drogi przy ul. Szkolnej, gdzie mieści się kilka domów mieszkalnych. Andrzej Giza zwrócił uwagę na potrzebę wpisania zabezpieczenia finansowego do programu „Mieszkanie plus” w przyszłorocznym budżecie, jeżeli gmina będzie chciała przystąpić do tego projektu. Pytał również o realne szanse na jego wdrożenie przez dąbrowski samorząd. Radny zwrócił uwagę, że gmina nie ma prawa własności do niektórych dróg wpisanych do programu usuwania szkód powodziowych. Bogusława Serwicka pytała o termomodernizację przedszkola w Smęgorzowie. Prosiła o rozwiązanie problemu, który pojawił się tam po ostatnich ulewnych deszczach – naprawy przeciekającego dachu i łączenia między budynkiem głównym a kotłownią. Apelowała również o poprawę bezpieczeństwa przy wyjeździe z przedszkola na drogę powiatową (nie widać nic na zakręcie) i przy drodze gminnej w pobliżu szkoły (tam z kolei kierowcy urządzają sobie rajdy, więc rodzice zaapelowali o montaż progu zwalniającego). Jerzy Żelawski dopytywał o budowę placu zabaw i otwartej siłowni przy ul. Kopernika. Mieszkańcy opowiadają się za tym projektem. Andrzej Buśko zaapelował o dobudowę miejsc parkingowych przy okazji przebudowy chodnika przy ul. Wyszyńskiego 2 i 3. Tłumaczył, że w tym celu należałoby obniżyć krawężnik przy przebudowywanym chodniku oraz w miejscu już istniejącego parkingu. Pozwoliłoby to na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, których brak odczuwają mieszkańcy. Bogdan Pawelec dopytywał o budowę ścieżki rowerowej w Nieczajnie Dolnej i drogi gminnej Sutków – Smęgorzów. Kazimiera Wąż pytała o rozbudowę przedszkola i budowę chodnika w Nieczajnie Górnej.

Jedna z przegłosowanych przez radnych uchwał dotyczyła ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Jacek Świątek poprosił dyrektor MOPSiWR – u Katarzynę Hałun o doprecyzowanie wytycznych do tego projektu.

Katarzyna Hałun wyjaśniła, że program trwa dziesięć miesięcy i obejmie dwa ostatnie miesiące tego roku oraz osiem – roku następnego (bez przerwy). Za stronę organizacyjną projektu odpowiada w całości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. ZUS dla niani opłacą rodzice. MOPSiWR nie będzie pracodawcą, lecz pośrednikiem w tej umowie, ale rodzic rozliczy się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Świadczenie obejmie na razie dwie rodziny z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, które zatrudnią nianię do opieki nad dzieckiem do lat 3.

Wojewódzki projekt „Małopolska Niania” polega na przyznaniu pomocy finansowej gminom tegoż województwa (w tym gminie Dąbrowa Tarnowska) na dofinansowanie opieki nad najmłodszymi dziećmi, by ich rodzice mogli pogodzić życie zawodowe z rodzinnym.

Uchwała została przegłosowana przez radnych.

Zmiany w budżecie gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczyły zaś – tym razem – zwiększenia wydatków na termomodernizację ZSPiG w Gruszowie Wielkim, zakupu wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zwiększenia kosztów związanych z projektowaniem i modernizacją dróg gminnych.

Zmiany w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017 – 2023 również zostały przyjęte przez radnych bez sprzeciwu.

Wszelkie dyskusje dotyczące uchwał głosowanych na tej sesji zamknęły się z chwilą zakończenia komisji, stąd ostatnie przedwakacyjne obrady przebiegły szybko, sprawnie i bez żadnych problemów.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada przyjęła także szereg uchwał majątkowych: dotyczących sprzedaży i nabycia nieruchomości, bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowej.

Na końcu rozpatrzono pisma do rady miejskiej, a wśród nich: wniosek o powstanie zatoki autobusowej w związku z budową obwodnicy (wraz z odpowiedzią GDDKiA); wniosek sołtysa Laskówki Chorąskiej i radnego Jacka Świątka o remont parkingu przy kościele; o nazwanie łącznika ul. Zagumnie z Piłsudskiego – ulicą Pogodną (i sprzeciw wobec tej nazwy) oraz wniosek sołtysa Lipin Tadeusza Krawczyka o usunięcie zagrożeń na drodze powiatowej w Lipinach. Duża część pism do rady trafiła do komisji branżowych.

Na zakończenie burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaprosił radnych i mieszkańców miasta na Dni Dąbrowy Tarnowskiej, które rozpoczną się już 14. 07. 2017 r. Koncertem Muzyki Duszy w Ośrodku Spotkania Kultur.

us

fot.UM w DT

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)