Dzisiaj:
Środa, 29 listopada 2023 roku
Błażej, Bolemysł, Fryderyk, Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z WICEMINISTREM

7 września 2022 | komentarze 34

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to tematy, które zdominowały spotkanie wiceministra Piotra Uścińskiego z samorządem powiatowym i przedstawicielami samorządów gminnych z Powiśla Dąbrowskiego.

Piotr Uściński musiał zrezygnować z planowanego spotkania w Tarnowie, pojawił się za to w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zagadnienie planowania i zagospodarowania przestrzennego to pięta achillesowa wielu samorządów lokalnych, zwłaszcza wiejskich i\lub chcących się rozwijać gospodarczo, gdyż włodarze po drodze natrafiają na przeszkody nie tylko natury prawnej, ale także rozwlekłość czasową. Problemy pojawiają się również, gdy zaistnieje potrzeba odrolnienia fragmentów gruntów lub zmiany przeznaczenia gruntów zalesionych (zwłaszcza, gdy stały się „zalesione” wskutek pomyłki urzędniczej). Naprzeciw niektórym kłopotom samorządów lokalnych ma wyjść nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która – jak wynika z zapowiedzi wiceministra – wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2023 r. i będzie wdrażana do 2026 r.

Spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim miało charakter informacyjno – konsultacyjny. Poseł zaznaczył, że przyjmie wszelkie sugestie samorządowców, którzy w praktyce testują obecne uregulowania prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego w swoich miejscowościach. Spotkanie nie należało do łatwych, gdyż samorządowcy mieli pewne zastrzeżenia do obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, i wiele wątpliwości wobec nowych rozwiązań. To spotkanie może być również dla wiceministra czytelnym sygnałem, by zacieśnić współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, gdyż te resorty często współdecydują przy wydawaniu pozwoleń na zabudowę. Ponadto oczekują tego samorządowcy lokalni, którzy napotykają z tej strony na przeszkody formalne.

Wizyta wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego w powiecie dąbrowskim jest związana z planowana zmianą przepisów w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym. Ma być szereg ułatwień dla gmin, stąd tutaj wizyta wójtów, burmistrzów i pracowników odpowiedzialnych w poszczególnych gminach za wydział budownictwa. Myślę, że zmiana przepisów ułatwi wydawanie warunków zabudowy i jest to szeroko oczekiwane przez włodarzy gmin – powiedział starosta dąbrowski, Lesław Wieczorek.

Mam nadzieję, że nowa ustawa zostanie przyjęta w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie trzy lata okresu przejściowego na wdrażanie tej ustawy, której przepisy w pełni będą obowiązywać od 2026 r. Byłem samorządowcem przez 17 lat. 8 lat byłem m.in. radnym gminnym, przyjmowałem plany miejscowe; byłem starostą. Znam tę tematykę. Poprzednia ustawa, która obowiązywała, stworzyła system, który miał spowodować, że w 2003 r. wszystkie gminy miały być już objęte planami przestrzennymi. Ten system, zamiast zabudowania, spowodował lukę planistyczną w tych miejscach, która do tej pory nie jest uzupełniona. Do tej pory przez 20 lat w wielu miejscach te plany nie weszły w życie, a system wydłuża procedurę. (…) Nie do końca „nieudacznymi” są samorządowcy; po prostu system jest tak stworzony, że te plany czasem trwają lata. Ludzie tego nie rozumieją, wyborcy tego nie rozumieją, właściciele nieruchomości, obywatele tego nie rozumieją. Sprawy się ciągną, bo tak jest stworzona ustawa i takie są wymagania. My chcemy naszą ustawą przede wszystkim usprawnić ten proces, żeby samorządowcy mogli realizować tę jedną ze swoich kompetencji – władztwo planistyczne; żeby to było realne władztwo, żebyście państwo, jako samorządowcy, mogli w rozsądnym i określonym terminie przygotować dokumenty planistyczne i przyjąć je. Z jednej strony mamy studium uwarunkowań, które stwarza „półkowniki” – czyli obszerne segregatory, które stoją na półkach w gminie, trudne w przygotowaniu, skomplikowane; dokumenty, które sporo kosztują, a które się odstawia na półkę, bo się z nich korzysta tylko w momencie przyjmowania planów. Natomiast, jeżeli ktoś występuje o warunki zabudowy w miejscu nie przeznaczonym w studium na zabudowę, to i tak państwo, jako samorządowcy, nie możecie się posłużyć w dokumentach studium, bo studium nie jest prawem miejscowym. Toteż my uchylamy przepisy dotyczące tworzenia studium. Chcemy, żeby zamiast studium przyjmowany był dokument, który będzie tańszy, prostszy, szybszy w przygotowaniu i będzie stanowił prawo miejscowe. Będzie obowiązywał i państwa, jako urzędników, i samorządowców; będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców. Plan ogólny będzie mniej obszerny; będzie dokumentem również łatwiejszym w interpretacji. Będzie tak skonstruowany, żebyśmy w każdym miejscu w kraju mogli czytać te dokumenty i przygotowanie to będzie proces liczony w miesiącach, a nie w latach. Podobnie z planami miejscowymi. Plany miejscowe też będą tworzone szybko; to będzie kwestia kilku miesięcy. Plany miejscowe będą tworzone w oparciu o plany ogólne. Oczywiście będziemy wcześniej informować społeczeństwo na wiele sposobów, żeby była to powszechna wiedza, że tworzy się plan. Plan ogólny można będzie tworzyć równolegle z planem miejscowym; równolegle procedować oba dokumenty, by przyspieszyć sprawę. Przy sprawnym postępowaniu ta procedura będzie mogła się zamknąć w ośmiu miesiącach. Chcemy również umożliwić zmianę planów w uproszczonej formie dla prostszych spraw, kiedy np. wystąpi błąd, bądź pojawi się konieczność doprecyzowania planu. Około dwóch, trzech miesięcy potrwa wówczas taka uproszczona procedura. Będzie też możliwość stworzenia takiego planu inwestycyjnego – Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. To jest plan miejscowy, tylko przygotowany w oparciu o umowę z inwestorem, który będzie chciał zainwestować na danym terenie. Wchodzi jakiś inwestor, ma pomysł inwestycyjny. Przygotowujemy z nim umowę. W oparciu o tę umowę w sposób transparentny dogadujemy warunki budowy. Chcemy, żeby te plany miejscowe były dostępne dla wszystkich w sposób cyfrowy i jednolity. Temu ma służyć ten rejestr urbanistyczny – taka jednolita baza danych, do której będziecie państwo wprowadzali te plany miejscowe. Dotychczas nieraz zdarzało się tak, że inwestor wręcz czasami „wymuszał” warunki zabudowy w jakimś miejscu. Chcemy, żeby tych warunków zabudowy nie nadużywać, wobec czego warunki zabudowy będzie można uzyskać tylko tam, gdzie – oczywiście, jeżeli nie ma planu – w planie ogólnym będzie to dopuszczalne. Jeżeli plan ogólny chroni jakiś obszar przed zabudową, to nawet jeśli tam nie ma jeszcze planu miejscowego, to już warunków zabudowy się nie otrzyma. Przy warunkach zabudowy wprowadzimy też taką zasadę, że nie będą wydawane na nieskończoność, tylko na określony czas, tak, żeby można było w tym czasie uzyskać decyzje budowlaną i zrealizować swoją inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, że opłata planistyczna jednak powinna się pojawić, bo obecny system powoduje opór samorządów przed przyjmowaniem planów. Samorząd obawia się o odszkodowania i brak kosztów na roszczenia, natomiast nie ma wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości. Dlatego też chcemy te minusy wyeliminować poprzez likwidację terminu pięcioletniego. Osoby, które przekształcą swoje działki w ten sposób, że wzrosną one na wartości ,zapłacą 30 procent od wzrostu wartości. Jest to na pewno uczciwe i sprawiedliwe. Jeżeli będą tam mieszkały osoby ubogie, jeżeli ktoś będzie sam tam mieszkał, nie zarabiał, zostanie zwolniony z opłat. Opłata będzie mogła być rozłożona na 30 rat, wtedy te opłaty roczne, czy miesięczne nie będą wysokie. Osoby ubogie wójt czy burmistrz będzie musiał ustawowo zupełnie zwolnić z opłaty. Te przygotowywane przez gminy plany będziemy finansować z KPO – poinformował w Dąbrowie Tarnowskiej sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Technologii, Piotr Uścińcki.

Wójt Mędrzechowa Krzysztof Korzec zwrócił uwagę na potrzebę ułatwienia odlesiania terenów, zwłaszcza tam, gdzie w planie nastąpił błąd urzędniczy i „pojawił się” las. Sam określił tę procedurę „odlesiania” nie zalesionego terenu jak „drogę przez mękę”.

Wójt Gręboszowa, Krzysztof Gil, poinformował, że dotychczasowe ustawy stoją nieco w kontrze do potrzeb i aspiracji małych miejscowości, jak Gręboszów, które – choć chciałyby się rozwijać również gospodarczo i stwarzać nowe perspektywy mieszkańcom, nie mogą tego robić, gdyż posiadają wyłącznie gleby wysokiej klasy. Wiceminister poinformował, że leży to w gestii Ministerstw Rolnictwa. Wójt gminy Bolesław, Kazimierz Olearczyk zwrócił uwagę na problem farm fotowoltaicznych w odniesieniu do warunków zabudowy. Wiceminister poinformował, że były oczekiwania środowisk inwestorskich, ale ministerstwo nie godzi się na stawianie farm fotowoltaicznych w oparciu o warunki zabudowy, gdyż należy szanować opinie społeczeństwa.

Jeżeli byśmy to robili na warunkach zabudowy, tak jak chciała tego branża fotowoltaiczna, to być może za kilka lat byśmy mieli stowarzyszenia mieszkańców protestujących przeciw farmom fotowoltaicznym. My nie powodujemy naszymi przepisami, że nie można będzie zbudować farmy fotowoltaicznej; my wręcz powodujemy przyspieszenie tej budowy, bo w kilka miesięcy będzie można przygotować ten plan i wdrożyć, ale jednak przy szacunku dla społeczeństwa – informował Piotr Uściński.

Radny powiatowy i sekretarz gminy Radgoszcz, Marek Kopia martwił się o rynek planistyczny – jaka będzie dostępność do osób, które będą przygotowywać plany i jakie będą koszty dla samorządów. Podobny problem, lecz bardziej szczegółowo poruszył architekt – urbanista, który wyraził zaniepokojenie, czy architekci podołają tworzeniom takich planów. Minister uspokajał, że będzie to maksymalnie uproszczone.
Wydaje się jednak, że oprócz uproszczeń planowania i zagospodarowania przestrzennego, z pewnością bardzo potrzebnych i oczekiwanych nie tylko przez samorządy, równe ważne byłoby porozumienie się Ministerstwa Rozwoju Technologii z Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Leśnictwa. Takie uwagi zgłaszali obecni na spotkaniu samorządowcy z terenu powiatu dąbrowskiego.

us

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 8 września 2022 o 09:51
  urzędnik :
  W gminach nie ma wydziałów budownictwa, szanowny panie Wieczorek. Są referaty zajmujące się sprawami budownictwa, wydziały są u pana w starostwie, urzędach wojewódzkich, a w urzędach marszałkowskich - departamenty. Trzeba się zacząć w końcu uczyć, bo już niewiele zostało...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +18 (w sumie : 26)
 2. 9 września 2022 o 15:37
  Aga :
  do urzednik : od tego osobnika nie wymagalabym zbyt wiele.. Ale musze przyznac bardzo dobry komenatrz
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 22)
 3. 11 września 2022 o 00:25
  Obcy :
  Czy zauważacie, że radny Giza jest wszędzie. Kiedy ten pan pracuje w ARIMR, może nocami odrabia wyjścia. Co na to jego przełożeni.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 18)
 4. 11 września 2022 o 14:14
  Dąbrowianin :
  Pozwolę sobie poruszyć inny temat: kiedy w końcu ludzie w Dąbrowie będą w kościele nosić maseczki? Można mówić, że nie trzeba ich nosić, ale swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narażają innych! Również uwaga do księży: czy mogliby zwrócić uwagę na podawanie Komunii i dawać na rękę, nie do ust? Po pierwsze fakt dawanie komuś do ust po wyjęciu z innych jest nie tyle narażeniem za zarażenie, a nawet niehigieniczny!!! W innych kościołach jakoś księża potrafią dawać Komunię na rękę, a ci, którzy chcą mimo wszystko do ust mają do wyboru innego księdza lub są na samym końcu. Tu apel do samych ludzi, by też się ogarnęli i poszli po rozum do głów!!! Proszę o opublikowanie komentarza!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 34)
 5. 12 września 2022 o 07:38
  urzędnik :
  Do komentującej "Aga" - dziękuję Pani i tez się z Pani recenzją zgadzam. Być może przyjdzie czas, ze temu panu zrobimy publiczny test z wiedzy o samorządzie i o finansach publicznych, a wówczas wyjdzie niestety brutalna prawda, gdyż powszechnie wszystkim jest znana wiedza oraz kompetencje tego pana. Zresztą pozostałych członków zarządu powiatu również. Już pan starosta był pytany na sesjach o wykształcenie oraz dorobek zawodowy. Pozdrawiam.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 19)
 6. 12 września 2022 o 10:52
  Piotr :
  Dąbrowianin - takie opinie to były dobre, ale rok temu. Teraz wszyscy są wyszczepieni i nie ma niebezpieczeństwa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -10 (w sumie : 22)
 7. 12 września 2022 o 19:45
  Jan :
  Niech Pan nie plecie bzdur Panie Piotrze! Po pierwsze wiele osób nie jest zaszczepionych, a po drugie nawet zaszczepieni chorują.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 18)
 8. 13 września 2022 o 08:41
  do dabrowianina :
  Jak się boisz siedź w domu i nie wychodź i pisz bzdur które powielasz , ciekawe czemu nie przeszkadza Ci to ze w Biedronce czy innym przybytku handlu który pewnie odwiedzasz 5 razy dziennie nikt nie chodzi w masce, jaki Ci nie pasuje kościół siedź grzecznie w domu i czekaj aż wirus wygaśnie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 25)
 9. 13 września 2022 o 16:58
  Dąbrowianin :
  Akurat mylisz się, bo nie odwiedzam żadnego sklepu 5 razy dziennie. Zresztą tam też nie doba się o przestrzeganie zasad i odpowiednie władze powinny interweniować! A to, że w kościele księża nie przestrzegają zasad tak przeszkadza mi, bo 5 przykazania jest "nie zabijaj" i akurat w kościele powinien być przestrzegany rygor! Ponadto zarówno w szkołach, jak i przedszkolach jest wysyp covidu i wkurza mnie myślenie, co niektórych mamuś, które, gdy dziecko może być zarażone nie idzie do lekarza, bo "pierwsze, co zrobi to test, który wyjdzie, że dziecko jest chore" - a takie przypadki niestety są! Przez debilne myślenie mamuś choroba się roznosi.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 18)
 10. 13 września 2022 o 20:45
  drogi dąbrowianinie :
  Co to za roszczeniowa postawa którą prezentujesz - co to za pomysły wymagać coś od kogoś jak sam możesz działać - znaczy zostać w domu skoro przeszkadza ci że reszta normalnie żyje, dlaczego większość społeczności ma dopasowywać się do wymagań pojedynczych przypadków?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 21)
 11. 13 września 2022 o 21:58
  Michał :
  Zacznijmy od tego, że osoby chorujące na Covid19 nie stanowią jak ktoś napisał powyżej "pojedynczymi przypadkami". Po drugie większość społeczeństwa chce być zdrową, więc osoby które nie chcą nosić maseczek, czy iść do Komunii i przyjmować ją do ręki, bo nie są po prostu żałosne. Po trzecie karygodnym jest, że państwo ma w dalekim poważaniu zdrowie społeczeństwa, ponieważ obecne postępowanie i pilnowanie, by zaraza się nie rozpowszechniała to robienie sobie wygłupów!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 13)
 12. 14 września 2022 o 16:23
  Piotr :
  Po dłuższym okresie, kiedy ludzie w naszej parafii przyjmowali w większości komunię św. na tzw. rękę powróciliśmy do normalności i teraz 99% wiernych godnie przyjmuje Ciało Pana. Nie ma żadnych wiarygodnych badań, że komunia do ust powoduje wzrost zakażeń - jeżeli się mylę to proszę o linki do źródeł.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -5 (w sumie : 21)
 13. 14 września 2022 o 21:03
  Barbara :
  Osoby chorujące na Covid 19 Powinny siedzieć w domu a idąc do lekarza czy apteki zakładać maseczkę by innych nie zarażać ( empatia się kłania). A na opiekę państwa nie ma co liczyć bo dawno ma nasze zdrowie w dużym poważaniu. Komunię przyjmuję na klęczkach i do ust. Mam takie prawo i jestem świadoma doniosłości tej chwili.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 13)
 14. 15 września 2022 o 17:32
  Do Piotra :
  Panie Piotrze to nawet tak po ludzku jest niehigienicznie! Nie wiem, czy jest przyjemnie mieć w ustach palce po kimś z kogo ust śmierdzi albo są oślinione, a tak też się zdarza. A przyjmowanie Komunii na rękę jest rzeczą najnormalniejszą w świecie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 23)
 15. 15 września 2022 o 17:49
  rodzic :
  Czy to prawda, że w dwóch dąbrowskich szkołach jest duża liczba zarażonych? Jakie kroki podjęli dyrektorzy i nauczyciele w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 9)
 16. 16 września 2022 o 11:26
  Rolnik :
  I tak spokojnie z tematu opisanego w powyższym artykule, którym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju i Technologii wchodzimy na temat dotyczący aspektów, jakie są przypisane tematycznie Ministerstwu Zdrowia. No to może jak już jesteśmy tak chętni do pisania, to napiszmy coś o respiratorach, o maseczkach, o Szumowskim, o Macierewiczu, a po kilku czy kilkunastu komentarzach o panu Kaczmarczyku - czyli sprawa ciągnika, zakupu 141 hektarów ziemi przez jego brata no i oczywiście o gradobiciu, które dotyczyło upraw na tym areale, a czego komisja nie stwierdziła.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 12)
 17. 16 września 2022 o 16:41
  Piotr :
  Komunia św. dla katolika jest podstawą wiary i sam musi sobie odpowiedzieć na pytania jak ją godnie przyjmować. Czy na rękach nie ma brudów, bakterii itp.?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 16)
 18. 17 września 2022 o 20:52
  Parafianka :
  Przyjęcie komunii na rękę też może być godne i doniosłe, natomiast nawet jeśli nie ma covidu, to są katary, kaszle i takie osoby idą do komunii, ksiądz choćby nie wiem, jak się starał, zawsze dotknie buzi takiej osoby i po prostu dla mnie jest to obrzydzające. Jakoś w innych krajach od lat, jeszcze przed pandemią przyjmowanie komunii na rękę jest powszechne i nie stanowi grzechu, a u nas każdy chce być bardziej papieski od papieża. Tylko nawet po tym "godnym i doniosłym" przyjęciu komunii do ust i na klęczkach, wychodzi z kościoła i obgaduje, kłamie i nie szanuje innych. Myślę, że dla Boga nie ma większej różnicy, ręka czy usta, ważne, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, szanowali tych, co myślą inaczej i swoim postępowaniem nie krzywdzili innych. Amen
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 19)
 19. 18 września 2022 o 14:40
  Barbara :
  Każdy postępuje jak uważa i każdy będzie z tego rozliczony.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 13)
 20. 18 września 2022 o 17:35
  Szymon :
  Do Parafianki: zgadzam się z Panią w 100 % ! Dodam tylko, że właśnie najwięcej do powiedzenia, umoralniania, nawracania i nauczania mają właśnie te osoby, które w kościele robią z siebie jakże gorliwych katolików. Niestety są nimi wyłącznie na pokaz! Natomiast odpowiadając Pani Barbarze: absolutnie nie ma Pani racji, bo przez głupotę, żałosne postępowanie tych osób cierpią niewinni!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 16)
 21. 20 września 2022 o 08:40
  Monika :
  Hipokryzja i dwulicowość są niestety tymi cechami, które wyjątkowo rozkwitają w naszym społeczeństwie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 10)
 22. 22 września 2022 o 13:59
  Fides et ratio :
  Dyskusja bardzo odbiegła od spotkania samorządowców, to i ja podzielę się informacjami, które mogą być przydatne. Komunia św. była przyjmowana na rękę we wspólnotach wczesnochrześcijańskim. Przez kolejne wieki w chrześcijaństwie, a potem Kościele Katolickim nie było jednego i słusznego sposobu przyjmowania Komunii Św. i dopuszczano różnorodność. W czasach gdy Mszę Św. odprawiano tylko w niedzielę (do III w.n.e), wierni zabierali Komunię Św. do domu i przez cały tydzień przyjmowali ją przed pierwszym posiłkiem. Z czasem te praktyki były ograniczane przez duchownych, jednak na rękę przyjmowano Komunię Św. dość powszechnie do IX-X wieku n.e. Potem coraz bardziej od tego odchodzono na rzecz Komunii Św. do ust. Nadszedł jednak w latach 60-tych XX wieku „game changer” w Kościele Katolickim i był to Sobór Watykański II. W jego efekcie wprowadzono Mszę Św. w obrządku rzymskim, w językach narodowych, a komunia na rękę stała się dość uniwersalna. Od 1969 roku coraz więcej konferencji biskupów różnych krajów decydowało się na to, żeby Komunia Św. była przyjmowana na rękę. W Polsce raczej się przed tym opierano, ale nigdy Komunia Św. na rękę nie była zakazana. Od 2005 roku jest usankcjonowana dokumentami Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo często niechęć do Komunii Św. na rękę wynika z tęsknoty za tradycjonalizmem i nieznajomości reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II według którego cały Lud Boży ma kapłański charakter. To wiążę się nie tylko z obowiązkami głoszenia Słowa Bożego przez świeckich, ale przypuszczam, że także z przywilejem trzymania Boga Żywego w rękach podczas Komunii Św. Nie jest tajemnicą, że kapłani wszystkich religii i wyznań chętniej podzielą się z wiernymi obowiązkami wobec sacrum, ale już nie przywilejami. Osobiście uważam, że powinna być osobna kolejka do Komunii Św w naszym kościele parafialnym. Miała taka być przez ołtarzem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ale nie jest to przestrzegane, tak jakby nikomu na tym nie zależało. W wielu kościołach, choćby w Odporyszowie czy w Tarnowie (np. w kościele obok galerii handlowej „Gemini”) rozdzielne kolejki są praktykowane. Jednak u nas to zapewne za duży kłopot. A przy okazji chciałam powiedzieć Pani Barbarze, że owszem Bóg rozlicza, ale chyba nie za piękne, moim zdaniem, doświadczenie trzymania Go w rękach.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 8)
 23. 25 września 2022 o 12:35
  Janina :
  Właśnie wróciłam w kościoła i to jest naprawdę chamstwo: czas pandemii, przeziębień, a w kościele są ludzie, którzy mają to wszystko w dalekim poważaniu! Co mam na myśli? Osoby kaszląca ani myślą o tym, żeby założyć maseczkę i nie zarażać innych! Wstyd!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 13)
 24. 26 września 2022 o 13:02
  krzysztof :
  Janino to po co chodzisz w miejsca w których są osoby kaszlące i rozsiewające zarazki? Skoro dla ciebie ważnym jest uczestniczenie we mszy św. to dlaczego chcesz odmówić innym prawa do uczestnictwa we mszy? To że ktoś kichnie, czy wytrze nos nie oznacza że jest śmiertelnie chory.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 9)
 25. 26 września 2022 o 22:13
  Janina :
  Ta Pani Panie Krzysztofie nikomu nie odmawia prawa uczestnictwa we mszy, ale osoby chore (a nie raz zdarza się, że kaszlą raz za razem) powinny mieć na uwadze zdrowie innych, a nie tylko siebie samego i założyć tą maseczkę! Świat by się nie zawalił, ale po co! Lepiej pokazać, że jestem najważniejszy, a innych mam gdzieś!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 26. 27 września 2022 o 22:24
  Aga :
  do urzednik : to ten typ ma jakikowliek wyksztalcenie, bo jakos mi to do niego nie pasuje pzd
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 27. 2 października 2022 o 22:53
  Parafianka :
  Prośba do Ks. Proboszcza, żeby w kościele na każdej mszy był jeden ksiądz dający Komunię przyjmującym ją tylko na rękę albo zarządzenie, żeby osoby chcące przyjmować ją do ust podchodziły na końcu, po tych, którzy chcą przyjąć na rękę. Nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu żeby tak właśnie było! Tak powinno być!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 28. 4 października 2022 o 21:29
  Fides et ratio :
  Parafianko, prośba mądra i rozsądną, ale napisanie jej na e-kurierze niczego nie załatwi. Trzeba udać się do kancelarii parafialnej, a tam wcale nie jest łatwo przedstawiać swoje racje i sugestie. Niemniej jednak, powodzenia!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 11)
 29. 5 października 2022 o 12:06
  Piotr :
  do Parafianki - nie może być osobnego księdza dla paru osób, bo tyle tylko przyjmuje komunie św. na rękę w niedziele. Chodzę na msze święte, obserwuje i nie dostrzegam zbyt dużo osób, są to wyjątki na tzw. rękę. Trzeba do ust przyjmować tylko język bardziej wystawić i nie będzie problemu.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -7 (w sumie : 15)
 30. 6 października 2022 o 18:21
  Też parafianin :
  Otóż Panie Piotrze będzie problem! W innych parafiach księża jakoś potrafią osobno dawać Komunię na rękę a osobno do buzi. Ewentualnie tak, jak jedna z osób napisała powyżej najpierw podawać ją na ręką, a później przystępują do niej pozostali! Przykre, że naszym dąbrowskim się tak nie chce postępować. I to nie jest jakieś „widzi mi się” kilku osób, ale wymagałaby tego kultura oraz zasady higieny! Piszesz, że „kilka osób” przyjmuje Komunię na rękę – może przyjmować nawet jedna, ale ma ona prawo przyjąć Komunię godnie i z szacunkiem, a nie żeby przed nim ksiądz pchał paluchy do buzi innym i oślinione (też tak się zdarza), z zarazkami wkładał innemu do ust. To jest akurat obrzydliwe!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 14)
 31. 10 października 2022 o 21:55
  Do Piotra :
  Co to jest "na tzw. rękę"? Czy "tzw ręka" to coś innego niż po prostu ręka?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 32. 11 października 2022 o 20:21
  Fides et ratio :
  Piotr nie lubi gdy się przyjmuję Komunię Św. na rękę. Piotr nie potrafi nawet ukryć swojej niechęci do osób, które tak robią. Piotr decyduje za księży i wiernych, że nie może być osobny ksiądz. Nie bądź jak Piotr, bądź chrześcijaninem.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 10)
 33. 29 listopada 2022 o 17:24
  była Dąbrowianka :
  Ale prowincja.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 6)
 34. 30 listopada 2022 o 17:51
  Piotr :
  była Dąbrowianka - za to Pani mieszka zapewne w wielkim postępowym świecie, gdzie do Kościoła chodzą tylko "moherowe berety"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 11)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)