Dzisiaj:
Czwartek, 3 grudnia 2020 roku
Franciszek, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Unimir

Strefa Aktywności Gospodarczej

29 kwietnia 2011 | Brak komentarzy

Samorządy gminne Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna od kilku lat wstępnie deklarowały współpracę w tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej.

Taka strefa jest możliwa do utworzenia w miejscowości Morzychna gm. Dąbrowa Tarnowska, na gruntach leżących bezpośrednio przy granicy administracyjnej gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno. Obecnie tereny te o pow. ok. 30 ha należą administracyjnie do gm. Dąbrowa Tarnowska i jest to obszar m.in. nieczynnego lądowiska.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej ponad rok temu, uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczono tereny pod działalność produkcyjno – usługową, drogi lokalne i drogi wewnętrzne.  Za utworzeniem w tym miejscu Strefy Aktywności Gospodarczej przemawia wiele argumentów a wśród nich; bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej nr 975, bliskość drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, która w 2012 roku zostanie połączona z autostradą A4 na węźle Krzyż, w przyszłości w odległości około 1,5 km od strefy będzie przebiegać obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w granicach strefy są linie energetyczne i gazowe o dużych parametrach technicznych, do granicy strefy dochodzi magistrala wodociągowa Sieradza – Dąbrowa Tarnowska. Bardzo ważnym argumentem jest wysoka stopa bezrobocia w obu gminach i potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy.

Dodatkową szansę uruchomienia strefy dają fundusze unijne. Do końca maja br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia stref aktywności gospodarczej o pow. 2 – 20 ha.

Nabór ogłosił Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Działania 4.3 Schemat A – Strefy Aktywności Gospodarczej. Samorząd Dąbrowy Tarnowskiej przystąpił już do przygotowywania wniosku aplikacyjnego i zaproponował Gminie Żabno partnerstwo w tym projekcie.

Wspólne działanie dwóch gmin ma głęboki sens, bowiem na terenie planowanej strefy gmina Żabno jest właścicielem około 16 ha gruntów, gmina Dąbrowa Tarnowska jest właścicielem 1,26 ha gruntów. Pozostały obszar należy do kilkunastu właścicieli. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów z funduszy unijnych, dotyczy budowy dróg, kanalizacji oraz wodociągu w głębi strefy.

Wstępnie, koszty te szacowane są na 3 – 4 mln zł, z czego 2,4 – 3,2 mln zł stanowić mogą fundusze UE. Brakujące 20 % czyli 600 – 800 tys. zł powinni pokryć solidarnie partnerzy samorządowi (gm. Dąbrowa Tarnowska i gm. Żabno).

Wydatek należy ponieść w latach 2012 – 2013. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej wyraziła zgodę na takie dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Żabno. Cała idea utworzenia strefy i zasada partnerstwa przy tym zadaniu, została szczegółowo przedstawiona przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisława Początka na Sesji Rady Miejskiej w Żabnie w dniu 28 kwietnia br.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Dąbrowa Tarnowska proponuje Żabnu partnerstwo w tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej Samorządy gminne Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna od kilku lat wstępnie deklarowały współpracę w tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej. Taka strefa jest możliwa do utworzenia w miejscowości Morzychna gm. Dąbrowa Tarnowska, na gruntach leżących bezpośrednio przy granicy administracyjnej gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno. Obecnie tereny te o pow. ok. 30 ha należą administracyjnie do gm. Dąbrowa Tarnowska i jest to obszar m.in. nieczynnego lądowiska.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej ponad rok temu, uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym wyznaczono tereny pod działalność produkcyjno- usługową, drogi lokalne i drogi wewnętrzne.

Za utworzeniem w tym miejscu Strefy Aktywności Gospodarczej przemawia wiele argumentów a wśród nich; bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej nr 975, bliskość drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, która w 2012 roku zostanie połączona z autostradą A4 na węźle Krzyż, w przyszłości w odległości około 1,5 km od strefy będzie przebiegać obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w granicach strefy są linie energetyczne i gazowe o dużych parametrach technicznych, do granicy strefy dochodzi magistrala wodociągowa Sieradza – Dąbrowa Tarnowska. Bardzo ważnym argumentem jest wysoka stopa bezrobocia w obu gminach i potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy.

czytaj  więcej

źródło;

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)