Dzisiaj:
Czwartek, 23 stycznia 2020 roku
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

19 czerwca 2019 | komentarze 4

Na wniosek klubu radnych PiS, z poparciem posła Wiesława Krajewskiego oraz mieszkańców miasta i gminy, zwołano w trybie nadzwyczajnym sesję rady miejskiej, poświęconą w całości śp. Mieczysławowi Pyrczowi i odsłonięto tablicę memoratywną ku jego pamięci.

Mieczysław Pyrcz był pierwszym burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wybranym w wolnych wyborach, działaczem NSZZ „Solidarność”, społecznikiem i samorządowcem, który położył podwaliny pod funkcjonowanie i kształt samorządu, miasta i gminy w obecnym kształcie. 

Inicjatorami ufundowania i odsłonięcia tablicy ku pamięci pierwszego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej (wywodzącego się z szeregów „Solidarności” i AWS) byli: klub radnych PiS, poseł Ziemi Dąbrowskiej Wiesław Krajewski oraz mieszkańcy miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski chętnie poparł tę inicjatywę i wyraził zgodę, a były przewodniczący rady miejskiej Dariusz Lizak poświęcił nawet swój czas i własnoręcznie zamontował tę tablicę. Na memoratywnej tablicy z granitu o wymiarach 80 na 60 cm (umieszczonej przed wejściem na salę obrad rady miejskiej) widnieją słowa Papieża Polaka, Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 

Sześciopunktowy porządek obrad specjalnej sesji poświęcony był, w całości, osobie śp. Mieczysława Pyrcza, pierwszego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, wybranego w wolnych wyborach:

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia śp. Mieczysława Pyrcza – Pierwszego Burmistrza  Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1990-1994 wybranego w wolnych wyborach samorządowych  po latach komunistycznego zniewolenia, w formie tablicy pamiątkowej. 

Wystąpienie  Zaproszonych Gości.     

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Mieczysława Pyrcza  – pierwszego demokratycznie wybranego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  po reformie samorządowej  w 1990 r. [zapis oryginalny].

Na sali, obok radnych, zgromadziła się rodzina śp. Mieczysława Pyrcza, przyjaciele i zaproszeni goście. Przewodniczący powitał i wymienił: żonę pierwszego burmistrza, Irenę Pyrcz, wraz z całą rodziną, Agnieszkę i Radosława Pyrczów, Marcina Pyrcza, Dobrosława Pyrcza, Bogudara Pyrcza, Dawida Pyrcza, Alicję Pyrcz, Sławomira Pyrcza, Magdalenę Bałut, Annę Tatarczuch, Zofię Wnuk.

Na obrady przybył inicjator upamiętnienia pierwszego burmistrza, poseł Ziemi Dąbrowskiej, Wiesław Krajewski.
Ks. Jakub Matura, w zastępstwie proboszcza, którego zatrzymały obowiązki, poświęcił tablicę pamiątkową.
Byli również ówcześni wójtowie tamtej kadencji: Kazimierz Olearczyk (gmina Bolesław) oraz Witold Morawiec (gmina Olesno).  Przybyli także, m.in.: Bolesław Łączyński, przewodnicząca rady powiatu Marta Chrabąszcz, wicestarosta Krzysztof Bryk. Byli również przyjaciele rodziny: Elżbieta i Antoni Ziębowie, Zdzisław Janik, Andrzej Olejnik, Barbara Gawle, Józef Gądek, twórcy Solidarności Ziemi Dąbrowskiej, Józef Wróbel, Henryk Ryczek, Józef Lizak oraz niektórzy radni miejscy kadencji 1990 – 1994.

Laudację wygłosiła Barbara Gawle.

Mieczysław Pyrcz urodził się w 1946 r. w Dynowie. Doświadczył trudnych czasów. Pracował w gospodarstwie rolnym rodziców i jednocześnie uczył się. Maturę zdał w LO w Dynowie. Na kształtowanie jego osobowości mięli wpływ głęboko wierzący rodzice, zaangażowani w pracę społeczną. Studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Zamieszkał w Dąbrowie Tarnowskiej. Pracował w PTTK i PZU. Był nawet relegowany z pracy za działalność patriotyczną. Od 1975 r. działał w kościele w Ruchu Światło – Życie i jako doradca rodzinny w duszpasterstwie rodzin. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w dąbrowskim oddziale PZU. Zaangażowany w działalność podziemną – dystrybuował gazety „Tarnina” i „Hutnik”; brał udział w spotkaniach opozycjonistów w Dąbrowie Tarnowskiej. Jako jeden z nielicznych nosił publicznie znaczek „Solidarności”. Za działalność patriotyczną był szykanowany, zwalniany z pracy, represjonowany. Po wyborach w 1990 r. jako burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przejął miasto i gminę w katastrofalnym stanie, z ogromnym długiem i w rok je oddłużył. Zakończył kadencję przy 1,5 milionowej nadwyżce budżetowej. Zmieniał obraz miasta – budował chodniki w mieście i drogi w gminie. Powstały nowe parkingi, nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie. Poprawiła się znacznie sytuacja oświatowa. Zabiegał o utworzenie katolickiej szkoły podstawowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Za jego kadencji powstała nowa magistrala wodna z Tarnowa do Odporyszowa. Był – jak odczytała w laudacji Barbara Gawledoskonałym gospodarzem z wizją przyszłości. Już w tamtym czasie przewidział, że w Dąbrowie będzie konieczna obwodnica. Wychodził z założenia, że miastem i gminą trzeba zarządzać tak roztropnie i z oddaniem, jak własnym gospodarstwem domowym. Wyróżniał się operatywnością i darem organizacyjnym. Był przeciwnikiem wyzbywania się przez gminę majątku. Uhonorowany odznaczeniem „Dei regno servire” i „Niezłomny w słowie” za działalność na rzecz wolności słowa. Tablica upamiętniająca Mieczysława Pyrcza ma podkreślić znaczenie i wagę jego kadencji oraz przekazać tę pamięć i wartości następnym pokoleniom.

Po laudacji głos zabrał poseł Wiesław Krajewski, orędownik odsłonięcia tablicy upamiętniającej pierwszego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Po takich słowach [laudacji] trudno cokolwiek powiedzieć. Chciałem podziękować przewodniczącemu rady miejskiej Wiesławowi Mendysowi, byłemu przewodniczącemu Dariuszowi Lizakowi, którzy uczcili postać burmistrza Mieczysława Pyrcza, który zasługuje na upamiętnienie – mówił Wiesław Krajewski, który podkreślił, że pierwszy burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej stanowi wzorzec do naśladowania.

Dziękuję burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu, który bez zwlekania wyraził zgodę, a jest tu gospodarzem. Bardzo dziękuję za przychylność. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy rocznicę pierwszych, częściowo wolnych, wyborów. Ja jestem tutaj przybyszem w Dąbrowie Tarnowskiej. Ożeniłem się z Urszulą, z domu Jaworska, z Dąbrowy Tarnowskiej i zamieszkaliśmy na ulicy, wtedy , Świerczewskiego, a teraz Kościelnej. Za komuny na terenie starej ochronki odbywały się spotkania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, w których ja również uczestniczyłem. Wspominam ten okres bardzo dobrze. (…) Wiele osób jeszcze w tym czasie narażało się. To nieprawda, że wtedy było już bezpiecznie. Z tego miejsca, patrząc w niebo, dziękuję Mieczysławowi Pyrczowi, że był dla nas wszystkich takim drogowskazem w działalności publicznej. To sprawność, intelekt, dobroć Mieczysława Pyrcza skupiały wokół niego ludzi dobrej woli, którzy działali dla wspólnego dobra. (…) Pomimo tych spraw warto być dobrym i warto pracować dla wspólnego dobra – mówił Wiesław Krajewski, który opowiadał, że we wczesnej młodości działał w tej drużynie również z Bogusławem Łączyńskim, Witoldem Morawcem, Andrzejem Olejnikiem.

Podziękowania składam na ręce Pani Ireny [Pyrcz – żony pierwszego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej] dla całej rodziny, że mieliśmy takiego wspaniałego człowieka jak Mieczysława Pyrcz – mówił poseł Wiesław Krajewski.

Przewodnicząca rady powiatu, Marta Chrabąszcz, w imieniu swoim i władz powiatu odczytała okolicznościowy adres, który trafił do rąk przewodniczącego rady miejskiej, Wiesława Mendysa.

Nie miałem niestety zbyt dużo kontaktu z Mieczysławem Pyrczem, ale z Panią profesor [żoną Pyrcza – nauczycielką w liceum] współpracowaliśmy kilkanaście lat. To piękne wspomnienia. Zawsze wspominam Panią profesor jako osobę serdeczną. Pan poseł zauważył, że nie trzeba się było długo zastanawiać nad upamiętnieniem Mieczysława Pyrcza. Jesteśmy kontynuatorami tamtych wydarzeń. Pan śp. Mieczysław marzył zapewne o takiej Dąbrowie, jaka jest dzisiaj. Każda kadencja coś nowego dla naszego miasta i gminy tworzy. To miejsce i ta tablica będzie nas jednoczyć. Niech nam wytycza, jak wspomniał Pan poseł, drogę na przyszłość, która będzie dobrą drogą dla nas i Dąbrowy – mówił burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Głos zabrał jeszcze m.in. Zdzisław Janik – przewodniczący rady miasta Tarnowa kadencji 1990 – 1994 .
– (…) Później okazało się, że nie musimy ginąć, ale budować w duchu pozytywistycznym. Kandydować i budować podwaliny pod samorząd. Udział  Mieczysława w tym jest niemierzalny, fundamentalny i podstawowy – był lepiszczem. Chwała takim ludziom!

W toku dalszych wystąpień i wspomnień, ujawniły się inne przymioty i zalety pierwszego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i odsłonił rąbek życia prywatnego, które – jak podkreślali wszyscy zabierający głos – było skierowane ku bliźnim. Można się było dowiedzieć, że Mieczysław Pyrcz miał prawdopodobnie najmniejszą pensję burmistrzowską w skali kraju. Razem z żoną zaś, mieszkając w skromnych warunkach, w małym mieszkanku w bloku, zdecydowali się na adopcję chorego dziecka i otoczyli je miłością.

Głos zabrał również syn Mieczysława Pyrcza; policjant.

Chciałem podziękować tym, którzy pracowali i współpracowali z moim ojcem. (…) Pamiętam, jak to wszystko w tamtym czasie się odbywało. To były brutalne akcje i brutalne czyny. Dlatego podjąłem się tego zawodu. Pamiętam rewizje i zatrzymanie ojca. Zawsze się dziwiłem, skąd on miał taki twardy charakter. Posiadał wiele serca dla innych, którzy przychodzili do niego prosząc o wsparcie czy radę. Dziękuję inicjatorom tej tablicy: posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, Darkowi, Józiowi i grupie radnych. Wiemy, że przed 1989 r. nic nie było normalne w tym kraju. A ojciec rzeczywiście wiedział i umiał przewidzieć, co będzie i jak będzie. Bóg zapłać wszystkim – mówił Radosław Pyrcz, syn Mieczysława Pyrcza.

Przewodniczący rady miasta, Wiesław Mendys wspominał Mieczysława Pyrcza jako wspaniałego przełożonego, który – mimo iż sam zarabiał niewiele – dbał o pracowników. Dziękował również m.in. Dariuszowi Lizakowi, że własnoręczne montował tę tablicę upamiętniającą.

Głos zabrali również: Edward Krystopa – radny  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 1990-1994 oraz Elżbieta Zięba – była  radna Sejmiku Województwa  Małopolskiego.

us

fot.UM w DT

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 21 czerwca 2019 o 09:18
  ja :
  O zmarłych należy mówić tylko dobrze, więc nic nie powiem.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 14)
 2. 21 czerwca 2019 o 09:50
  ja :
  Uważam, że następca p.Pyrcza zrobił więcej dla Dąbrowy i był bardziej ceniony. Pan Pyrcz rządził tylko przez jedną kadencję i nie został ponownie wybrany, w przeciwieństwie do p. Początka.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 19)
 3. 28 czerwca 2019 o 09:22
  Sklerotyk :
  Ach ta pamięć !!! Człowiek byłby czasami zdrowszy ze sklerozą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 13)
 4. 21 sierpnia 2019 o 21:16
  Wolny :
  Wspaniały i uczciwy Burmistrz.Był dobrym człowiekiem.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 3)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)