Dzisiaj:
Sobota, 15 sierpnia 2020 roku
Maria, Napoleon, Stefan, Stella, Trzebimir

V Turniej Rycerski pod Wieżycą – zaproszenie

4 lipca 2017 | Brak komentarzy

W tym roku tematem przewodnim naszego Turnieju będzie Święta Inkwizycja oraz 600 rocznica pierwszej wzmianki źródłowej o wsi Oleśnicy – miejscowości gdzie postawiliśmy Wieżycę. Obchodzimy też 10 rocznicę powstania grupy rekonstruującej jedyny polski zakonu rycerski – Pruskich Rycerzy Chrystusowych Braci Dobrzyńskich.

Całość rozpocznie się w sobotę 8 lipca o godzinie 12. Planujemy turniej walki mieczem 1vs1, 5vs5, współzawodnictwo łucznicze, bieg dam, wyścig wierzchowców „inaczej” i nową konkurencję niespodziankę.

W finale zbrojna interwencja w heretyckiej wiosce. Na niedziele o godzinie 11.00 planujemy przemarsz biczowników, wraz grzesznikami i miejscową ludnością, na trasie Wieżyca – kaplica w Oleśnicy.

Postaramy się pokazać wygląd przedstawicieli różnych zakonów rycerskich pojawiających się w XIII. wiecznej Polsce / m.in. Braci Dobrzyńskich, Joannitów i po raz pierwszy pod Wieżycą Templariuszy / oraz przebieg procesu inkwizycyjnego.

Kolejny raz liczymy na przybycie licznej grupy rekonstruktorów historycznych. Udział potwierdziło już ok. 150 osób rekonstruujących wiek XIII., co plasuje tę imprezę w gronie bardzo znaczących wydarzeń krajowego odtwórstwa historycznego.

Tradycyjnie w naszym projekcie mogą aktywnie uczestniczyć najmłodsi – na polanie pomiędzy placem turniejowym a obozem rycerskim, poprowadzimy dla nich warsztaty walki mieczem, kijem i strzelania z łuku. Będzie też można zwiedzić obóz rycerski oraz zobaczyć wytop żelaza w piecu dymarkowym. Wstęp wolny.

Podobnie jak w latach poprzednich impreza nasza organizowana jest pod patronatem naukowym Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

W związku z jubileuszem wsi Oleśnica, w niedzielę 9 lipca o godzinie 16.00 rozpocznie się na boisku koło kaplicy w Oleśnicy piknik integracyjny dla mieszkańców i zaproszonych gości.

Inkwizycja w Polsce – instytucja kościelna powołana w XIII wieku do zwalczania herezji, której stałe struktury na ziemiach polskich zostały utworzone w pierwszej połowie XIV wieku i w zwalczaniu herezji zawsze pełniły rolę podrzędną w stosunku do trybunałów biskupich, które zajmowały się zwalczaniem heretyków w Polsce już w połowie wieku XIII. Ostateczny kres ich istnieniu przyniosła reformacja i zwycięstwo idei tolerancji religijnej w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Pierwszych inkwizytorów dla ziem polskich powołał w 1318 roku papież Jan XXII. Byli to dominikanin Peregryn z Opola i franciszkanin Mikołaj Hospodyniec, którzy objęli swoim zakresem działania diecezje wrocławską i krakowską. Zdarzenie to nie tyle było wywołane potrzebą walki z herezjami, co staraniami Władysława Łokietka o papieskie zezwolenie na koronację. Do XV wieku, do pojawienia się husytów działalność inkwizytorów w Polsce pozostawała marginalna. Wiadomo o dwóch większych falach ich aktywności na ziemiach śląskich i graniczących z nimi terenach należących do Polski – w latach 1315-1322 oraz w 1349 roku, kiedy w wyniku epidemii dżumy ponownie odrodził się ruch biczowników. Pod koniec XIV wieku na terenie Pomorza Zachodniego odbył się również proces zwolenników Wycliffa. /źródło Wikipedia, freha /

Poczet Bagiennych z Wieżycy – główny organizator turnieju.

turniej

600 rocznica pierwszej wzmianki źródłowej o wsi Oleśnica

W bieżącym roku mija 600 lat od pojawienia się wsi Oleśnica / gmina Olesno, powiat dąbrowski / w archiwalnych dokumentach. Dla dociekliwych przedstawimy źródło tej informacji.

W roku 1864 Towarzystwo Naukowe Krakowskie wydało potężny zbiór dokumentów pod nazwą ”Monografia Opactwa Cystersów we wsi Mogile”. Składa się on z dwóch tomów – w pierwszym znajdujemy część badawczą i opisową a więc dzieje klasztoru, wygląd zabudowań historię opatów, w drugim zestawienie tzw. dyplomów. I tu pod numerem CXX możemy przeczytać łaciński tekst z 1417 roku będący odpisem z oryginału.

Dotyczy on uposażenia Opactwa Cystersów „połową czwartej miarki w dwóch młynach krakowskich, tudzież młynem w Borku”. Nabytek ten potwierdził opatowi Piotrowi sam król Kazimierz Jagiełło, a pod tekstem głównym zwyczajowo znajduje się długa lista świadków.

Takie listy są doskonałym źródłem m.in. dla badaczy historii różnych rodów, gdyż świadkowie to zwykle osoby możne, liczące się – wymieniane wraz z herbami, przydomkami, miejscami pochodzenia itp. I właśnie wśród tych świadków znajdujemy niejakiego Zbigniewa z Oleśnicy– scholastyka i kanonika / Sbigneo de Olesnycza, scolastico et canonico /.

Poczet Bagiennych z Wieżycy

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)