Dzisiaj:
Środa, 12 sierpnia 2020 roku
Bądzisław, Hilaria, Klara, Lech, Leonida, Piotr

WICEWOJEWODA ROZDAŁ PROMESY

26 września 2019 | Brak komentarzy

„Te pieniądze się samorządom po prostu należą! Powiat dąbrowski jest tak samo ważny, jak krakowski czy oświęcimski” – zapewnił wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, wręczając, podczas sesji, promesy na łączną kwotę 7, 5 mln zł dla powiatu dąbrowskiego.

Promesy w tym samym dniu otrzymały także gminy Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, Olesno i Szczucin. 

To wyjątkowa sesja nie tylko dla powiatu, ale i gminy Dąbrowa Tarnowska! Wicewojewoda wręczył powiatowi dąbrowskiemu promesę z Funduszu Dróg Samorządowych (ponad 2 mln zł), „powodziówkę” (prawię 1 mln zł), promesę specjalną (ok. 1 mln 250 tys. zł) oraz dofinansowanie na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala powiatowego (1, 5 mln zł), zaś gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała także promesę z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gośćmi specjalnymi sesji rady powiatu był wicewojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec oraz poseł Wiesław Krajewski.

– Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę tu z Państwem być. Jakoś związany jestem z tym miastem, ponieważ moja żona ma na tutejszym cmentarzu swoich przodków – w jednej z największych kaplic cmentarnych (kaplica rodziny Zielińskich). Bardzo gratuluję samorządowcom, że Dąbrowa Tarnowska zmienia się w zastraszającym tempie. Wyrazy podziękowania dla samorządowców. I te ponad 7, 5 mln zł dla powiatu dołoży się do tego rozwoju. Z rezerwy budżetowej premiera 1, 5 mln zł przeznaczone jest na zakup tomografu do waszego szpitala. Jest to dzisiaj urządzenie niezbędne w jakichkolwiek badaniach diagnostycznych. Promesa 1 mln zł dla samorządu dąbrowskiego i bardzo się cieszę, że to ja mogłem dziś tę informację Państwu przynieść. Wychodzę z założenia, że każde dofinansowanie od 50% do góry – trzeba się o nie starać, bo w niedalekim czasie takich możliwości już nie będzie, gdy będziemy płatnikami do Unii – powiedział wicewojewoda Małopolski, Zbigniewa Starzec wręczając powiatowi i gminie promesy opiewające w sumie na kilka milionów zł.

Gmina otrzymała prawie 1 mln 900 tys. zł. (promesę przekazano na ręce sekretarza i radnego powiatowego, Stanisława Ryczka), zaś powiat: ponad 2 mln 200 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych, prawie 1 mln zł na szkody wyrządzone przez powódź, dodatkowo promesę specjalną opiewającą na ponad 1 mln. 250 tys. zł, a szpital – o inwestycji mówiło się szeroko już wcześniej (zob. http://www.kurierdabrowski.pl/nowy-tomograf-dla-dabrowskiego-szpitala) – otrzymał 1, 5 mln zł na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. To ogromnie ważna inwestycja, która przyczyni się do poszerzenia usług medycznych dąbrowskiego ZOZ – u i poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz dostępność diagnostyki.

Dzięki przyznanym promesom powiat sfinansuje większość kosztów przebudowy dwóch dróg powiatowych w Oleśnie oraz wyremontuje drogę powiatową w Zalipiu, zniszczoną przez powódź.

– Zarzucano nam, że ten program powodziowy jest programem politycznym. A wszystkie wnioski z Małopolski zostały przyjęte – żadnego pan premier nie odrzucił. Dołożył jeszcze 11 milionów zł dla Województwa Małopolskiego. Prawie 1 miliard zł trafił do Małopolski. Rozmawiamy o sytuacjach powodziowych, które tu nagminnie występują w powiecie dąbrowskim. Złożone zostały pewne deklaracje, a program przeciwdziałania powodziom będzie na dniach uruchomiony. Myślę, że najwyższy czas, by dawać pieniądze na przeciwdziałanie powodzi, a nie ciągłe naprawianie tego, co już zostało zbudowane, a zniszczone przez powódź – mówił wicewojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec, który podkreślał ciężką pracę samorządowców (zwłaszcza starostów) na podstawie własnych, wcześniejszych, doświadczeń w samorządzie oświęcimskim.

Wstydu nie ma i „wiochy” tutaj nie ma – mówił żartobliwie wicewojewoda – Zazdroszczę, że w takim miejscu możecie Państwo żyć i pracować.

Starosta dąbrowski, Lesław Wieczorek podziękował wicewojewodzie za przyznane środki.

– Od 8 rano pan wojewoda był już w Szczucinie, Bolesławiu i Oleśnie, gdzie wręczał promesy na drogi. Chciałbym tutaj podziękować również posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, który wspiera nas w pozyskiwaniu środków. Na ten rok kwota dofinansowania to już 10 mln 850 tys. zł: na „powodziówki”, Fundusz Dróg Samorządowych i fundusz autobusowy oraz nowoczesny tomograf dla szpitala. Ale jeszcze rok się nie skończył i trzeba być czujnym. Liczymy, panie wojewodo, na więcej – podsumował Lesław Wieczorek.

– Bardzo dziękuję panu wojewodzie za wizytę w powiecie dąbrowskim. Pan wojewoda startuje też do sejmu i mimo tych wszystkich, licznych obowiązków, przybył do Dąbrowy Tarnowskiej. Te pieniądze służą lepszej poprawie życia. Tu chcemy żyć, pracować i zakładać rodziny. Da się zauważyć, że ta poprawa życia w różnych obszarach się poprawia. Pani Szczurek – Żelazko, kiedy przyjechała do Dąbrowy, była zauroczona wyglądem, infrastrukturą szpitala, a co do tego „serca” – czyli usług medycznych – pewne rzeczy jeszcze przed nami (…)– powiedział poseł Wiesław Krajewski.

Wicemarszałek wręczył również dyrektorowi szpitala Łukaszowi Węgrzynowi symboliczny czek z promesą opiewającą na półtora miliona zł na zakup tomografu i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

– Te pieniądze się samorządom po prostu należą! Szpital musi być rozbudowany, dofinansowany, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne; drogi rozbudowane i zmodernizowane – by zapewnić bezpieczeństwo komunikacyjne. Nie może być tak, że przez anomalie pogodowe i położenie geograficzne woda was zalewała i pozostawała tu na dłużej, bo dociera do was z innych powiatów. Wszystko zrobimy, by ta woda do was nie docierała. Trzeba zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Powiat dąbrowski jest tak samo ważny jak krakowski czy oświęcimski. – zapewnił wicewojewoda Zbigniew Starzec.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej starosta Lesław Wieczorek m.in. podziękował Markowi Mosiowi – przewodniczącemu rady gminy Gręboszów – za organizację rowerowego rajdu im. mjr. Henryka Sucharskiego z Gręboszowa na Westerplatte (zob. tutaj http://www.kurierdabrowski.pl/przejechali-650-km-rowerem-dla-mjr-sucharskiego). Uczestnicy pierwszego tego typu rajdu na Powiślu Dąbrowskim pokonali na rowerach 650 km, co zajęło im 5 dni. Dziennie przemierzali ok. 140 km. Organizatorem tego przedsięwzięcia był przewodniczący rady gminy Gręboszów, Marek Mosio, a wśród uczestników znalazł się wiceprzewodniczący rady powiatu dąbrowskiego, Krzysztof Kupiec.

– Potężne przedsięwzięcie, które odbiło się pozytywnym echem. Organizator i przewodniczący rady gminy Gręboszów, Marek Mosio i wiceprzewodniczący rady powiatu, Krzysztof Kupiec wzięli w nim udział. Bardzo fajna promocja dla powiatu – myślę, że będzie kontynuowana – pochwalił starosta Lesław Wieczorek.

W punkcie dotyczącym pytań i interpelacji radnych Marek Kopia prosił wicewojewodę o ponowne rozpatrzenie wniosku gminy Radgoszcz dotyczącego pokrycia części kosztów akcji ratunkowej przeprowadzonej podczas tegorocznej powodzi. Gmina otrzymała wcześniej odmowną odpowiedź.

– W podobnej sytuacji jest gmina Szczucin. Pan wojewoda prosił o ponowne złożenie wniosku do rozpatrzenia – zaznaczył Marek Kopia.

Stanisław Początek zaś szczegółowo dopytywał o przebudowę drogi Nieczajna Górna – Smyków – Jastrząbka. Czy zadanie będzie kontynuowane na kolejnych odcinkach oraz czy gmina Dąbrowa Tarnowska będzie partycypować w kosztach budowy chodnika. Radny wspomniał również o kolizji planu inwestycji z istniejącym wodociągiem i dopytywał o możliwość wymiany rur azbestowych na PCV przy okazji przebudowy drogi.

Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji.

Radni jednogłośnie przyjęli szereg uchwał, m.in. budżetowych (zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej), w sprawie przystąpienia do realizacji projektów; udzielenia dotacji (na zakup tomografu z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej i na kotwienie ścian elewacji kościoła w Oleśnie) oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu powiatu dąbrowskiego (jednogłośnie oddalona) itp.

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Kamil Kwiatkowski, który dopytywał, w imieniu mieszkańców miejscowości Łęk w gminie Radgoszcz, o możliwość zabezpieczenia Nieczajki i wdrożenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych, gdyż tę miejscowość woda zalewa praktycznie przy każdej powodzi, a były już plany powstania przepompowni. Wnioskował również, na prośbę mieszkańców, o korektę projektu ronda w centrum Radgoszczy – usunięcie pasa zieleni – i nazwanie ronda imieniem ks. Stanisława Gawędy.

Przewodniczący rady gminy Gręboszów, Marek Mosio, i organizator patriotycznego rajdu rowerowego (promującego przy okazji powiat dąbrowski) podziękował za wsparcie w przedsięwzięciu.

– Logo powiatu było i nazwa była widoczna i słyszana. Został odczytany apel w obronie majora Henryka Sucharskiego. W Gręboszowie bardzo walczymy, by jego dobre imię było szanowane i dobra sława niosła się po całej Polsce – zaznaczył Marek Mosio.

us

 

 

 

 

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)