Dzisiaj:
Wtorek, 22 września 2020 roku
Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz

WIOSNA – OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM

19 marca 2020 | Brak komentarzy

Wiosna to czas, kiedy rolnicy zaopatrują się w materiał siewny. Dlatego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Biuro Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że jakość i wysokość plonów zależy od tego, jaki materiał siewny wybierzemy.

Dobry materiał siewny to również mniej wydanych pieniędzy na środki ochrony roślin, a mniej chemii podanej roślinom – to lepsze zdrowie konsumenta.


Według polskich przepisów o nasiennictwie, materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych, który znajduje się w obrocie powinien być wpisany do:
1. Krajowego rejestru Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ( COBORU)
2. Wspólnotowego katalogu
3. Odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Kiedy rolnik kupuje materiał siewny powinien zwrócić uwagę między innymi na to, czy materiał znajduje się w zamkniętym zaplombowanym/zabezpieczonym opakowaniu, czy na opakowaniu znajduje się na trwale zamieszona etykieta nasienna, oraz warto, aby te zakupy odbywały się u podmiotów/sprzedawców, którzy zostali wpisani do ewidencji prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin I Nasiennictwa.

Etykieta urzędowa, która znajduje się na opakowaniu potwierdza, że materiał siewny został poddany ocenie, spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.
Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego – etykiety mają różne kolory i rozmiary.

Jeśli, pomimo urzędowego zagwarantowania towaru, rolnik będzie miał zastrzeżenia do jakości zakupionego materiału siewnego — może, na podstawie dokumentu sprzedaży- faktury, reklamować materiał. Dlatego warto zwracać uwagę i czytać etykietę, gdzie zawarte są dane mówiące o:
1. Nazwie gatunku
2. Nazwie odmiany
3. Kategorii lub stopniu kwalifikacji
4. Numerze partii

Aby reklamacja była skuteczna — rolnik powinien zachować dokumenty sprzedaży/ fakturę, następnie sprawdzić przed siewem jakość materiału: jego jednorodność, tożsamość gatunkową, ewentualne zanieczyszczenia, a także jakość zaprawienia. W przypadku podejrzenia, że materiał siewny nie spełnia oczekiwań należy zgłosić reklamację u sprzedawcy i poinformować właściwego dla danego terenu/powiatu: Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Może również zdarzyć się, że rolnik będzie mieć zastrzeżenia do jakości materiału siewnego już po wysiewie, podczas rozwoju roślin, wtedy należy koniecznie reklamować towar u sprzedawcy i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Roślin. Niestety w tej sytuacji i według obowiązującego obecnie prawa – rolnik poniesie koszty związane z uprawą, ponieważ reklamacja pozwoli mu jedynie na odzyskanie kosztów zakupu nasion. Dlatego jeszcze raz przypominamy rolnikom o tym, że wybór materiału siewnego o dobrej jakości i ze sprawdzonego miejsca — jest niezwykle istotny.

Anna Morawiec
kierownik PZDR MODR w Dąbrowie Tarnowskiej

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)