Dzisiaj:
Wtorek, 2 czerwca 2020 roku
Erazma, Eugeniusza, Marii, Marianny, Mikołaja

Wykorzystaj potencjał gospodarczy naszego subregionu!

1 lutego 2018 | Brak komentarzy

Jak wypromować w kraju (i za granicą!) swoją firmę, działalność, usługę, ofertę, produkt, a nawet wydarzenie, które organizujemy? Jak skorzystać z profesjonalnych usług doradczych i konsultacyjno – informacyjnych dla swojego przedsiębiorstwa? Gdzie je skutecznie zareklamować? I co najważniejsze – jak zrobić to wszystko za darmo?

Tego można było dowiedzieć się na spotkaniu skierowanym głównie do przedsiębiorców lokalnych, które odbyło się w urzędzie miejskim.

Dla ułatwienia samorząd rozesłał przedsiębiorcom zaproszenia do udziału w tym projekcie. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zapowiedział, że postara się powtórzyć tę propozycję dla firm lokalnych i ponownie zaprosi do Dąbrowy liderów realizujących ten program unijny, który może okazać się istotny dla małej i średniej przedsiębiorczości w regionie.

Projekt „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” jest realizowany w coraz popularniejszym partnerstwie instytucji reprezentujących trzy sektory (pozarządowy, komercyjny, publiczny). W tym przypadku realizatorami są: lider projektu – Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz gmina Brzesko.

Dąbrowa Tarnowska – wg deklaracji burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego – otwarta na takie projekty, włączyła się również w ten program, udostępniając liderom salę na spotkanie z przedsiębiorcami lokalnymi.

Projekt skierowany jest zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw i to na obecność ich przedstawicieli najbardziej liczyli organizatorzy wydarzenia, choć z oferty bezpłatnie skorzystać może każdy przedsiębiorca. Chodzi o firmy działające w szczególności w Subregionie Tarnowskim (wschodnia część Małopolski: miasto Tarnów oraz powiaty – brzeski, dąbrowski, tarnowski), zainteresowane umiędzynarodowieniem aktywności gospodarczej i działalnością w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji.

Oczywiście z darmowych ofert, stworzonych w ramach programu, mogą skorzystać, i już korzystają, przedsiębiorcy spoza regionu, a nawet z zagranicy.

Adresatami programu są także środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze oraz potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni. Skorzystają z projektu również przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z którymi – jak zaznaczają liderzy programu – bardzo dobrze się współpracuje.

Oferta stworzona w ramach programu skierowana jest zwłaszcza do: przedsiębiorstw krajowych z rozwiniętą siecią przedstawicielstw regionalnych, międzynarodowych liderów opinii (w tym specjalistów z branży), zagranicznych izb, organizacji i stowarzyszeń gospodarczych, biznesowych liderów organizacji branżowych, międzynarodowej i krajowej opinii publicznej, potencjalnych importerów, mediów lokalnych, krajowych, zagranicznych, kadry zarządzającej korporacji oraz instytucji międzynarodowych, międzynarodowych firm konsultingowych działających w Polsce i obsługujących inwestorów zagranicznych oraz turystów biznesowych. Projekt ma na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych  ofertą gospodarczą Małopolski Wschodniej (zwłaszcza Subregionu Tarnowskiego) i tym samym realizację innego – bardzo ambitnego – celu: przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego tego regionu Małopolski.

Liderzy projektu chcą promować potencjał gospodarczy naszej części Małopolski poprzez szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową Subregionu Tarnowskiego oraz bezpośrednią promocję zarówno w kraju jak i za granicą. Ściślej rzecz ujmując chodzi o zainteresowanie polskich i zagranicznych firm inwestycjami w tym regionie, oraz pobudzenie eksportu produktów i usług na rynki międzynarodowe.

W ramach kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego naszego subregionu powstał internetowy portal gospodarczy (www.tarnowskie.biz.pl), dostępny w pięciu wersjach językowych, z wyszukiwarkami baz ofert (inwestycyjnych, współpracy przedsiębiorstw polskich i zagranicznych), oraz niezbędnymi informacji dla eksportera chcącego wejść na rynki zagraniczne i potencjalnego inwestora, zainteresowanego utworzeniem przedsiębiorstwa w Polsce. Na portalu każdy przedsiębiorca może zareklamować swoją działalność za darmo. Liderzy projektu liczą, że portal internetowy stanie się swoistym vademecum dla przedsiębiorcy – posiada bazę firm i mapę ofert inwestycyjnych. Na portalu zamieszczony został również krótki film promujący potencjał gospodarczy subregionu (także w języku angielskim) emitowany podczas konferencji, targów i innych wydarzeń promocyjnych i za pośrednictwem kanałów internetowych. W ramach kampanii wizerunkowej powstaną również artykuły sponsorowane dotyczące potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego, opublikowane w magazynach branżowych i portalach poświęconych gospodarce. Zaś w ramach promocji bezpośredniej zaplanowano: przyjazd dziennikarzy zagranicznych do Subregionu Tarnowskiego, połączony ze spotkaniami z polskimi przedsiębiorcami i w siedzibach polskich przedsiębiorstw oraz wizytacją firm zlokalizowanych na terenie subregionu.

Do Polski, w ramach programu, zawita dziesięciu zagranicznych dziennikarzy, m.in. z Austrii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Ukrainy, Rumunii – przedstawicieli każdego typu mediów. Przedsiębiorcy, spotykając się z dziennikarzami, będą mieli możliwość wypromować swoją firmę za granicą.

Charakter bezpośredniej promocji subregionu ma również udział przedstawicieli instytucji – liderów projektu w targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych. W ubiegłym roku uczestniczyli oni m.in. w targach warszawskich. W lutym czeka ich podobne wydarzenie w Sosnowcu, a później jeszcze w Brnie. Podczas targów promują lokalną przedsiębiorczość, a zainteresowane darmową reklamą firmy mogą przedstawić swoją ofertę, dostarczając im materiały promocyjne (o czym była mowa podczas spotkania w urzędzie miejskim).

W marcu odbędzie się konferencja promująca potencjał Subregionu Tarnowskiego w Brukseli z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów gospodarczych (tj. izb czy zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw. Weźmie w niej udział 35. przedstawicieli z Polski, których wybiorą liderzy projektu. W lutym będą rozsyłać zaproszenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Program konferencji obejmie m.in. również spotkania z polskimi europarlamentarzystami, przedstawicielami biznesu, organizacji gospodarczych itp.

Obok wszystkich tych działań autorzy projektu zlecili wykonanie analizy potencjału eksportowego Subregionu Tarnowskiego w wiodących i perspektywicznych sektorach gospodarki oraz analizy wybranych rynków zagranicznych (niemieckiego, ukraińskiego, hiszpańskiego, krajów Beneluksu). Informacje na ten temat można również znaleźć na ww. portalu, w zakładce „e – publikacje”. Prowadzone są również seminaria z zakresu profesjonalizacji promocji gospodarczej, skierowane zwłaszcza  do małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu itp.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą także skorzystać ze wsparcia konsultacyjno – informacyjnego m.in. w procesie umiędzynaradawiania swojej działalności gospodarczej. Była o tym mowa podczas dąbrowskiego spotkania w urzędzie miejskim.

Doradztwo jest oczywiście bezpłatne, a konsultant poświęci jednej firmie średnio 5 godzin, diagnozując problem i pomagając go rozwiązać. Doradca – Jarosław Jaźwiec – przeprowadzi konsultacje u siebie w biurze, bądź dojedzie do firmy zainteresowanego przedsiębiorcy.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.

us

fot. UM w DT

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)