Dzisiaj:
Piątek, 4 grudnia 2020 roku
Barbara, Berno, Biernat, Chrystian, Hieronim, Krystian, Piotr

Zagłosuj na – „Spotkania z kulturą bliską i daleką”

10 września 2018 | Brak komentarzy

Po sukcesach dwóch poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego pięć instytucji kultury z terenu trzech gmin:

Dąbrowy Tarnowskiej (Dąbrowski Dom Kultury), Radłowa (Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa) i Żabna (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury) postanowiły po raz trzeci starać się o poparcie dla projektu, który tym razem kładzie nacisk na łączenie tego, co bliskie w kulturze subregionu z tym, co wydaje się egzotyczne, niedostępne i nieznane.

Głównym celem zadania jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do wszystkich grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, teatr, zaprezentowanie tego, co w kulturze regionu bliskie, ale mniej znane oraz tego, co nieco odległe i egzotyczne, aczkolwiek interesujące i wartościowe. Posłuży to do zdecydowanego pobudzenia i poprawy stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, dla których dzieła literackie, piękno języka ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie.

Przyczyni się też do poprawienia relacji interpersonalnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w kulturze. Poprawi czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz będzie bodźcem do spotkań integracyjnych. Nawyk mieszkańców do obcowania z dobrą książką, muzyką, teatrem posłuży długofalowo i będzie w następnych latach procentował w życiu, nie tylko uczestników projektu, ale również następnych pokoleń (dziedziczenie potrzeby obcowania z wartościową, wysoką kulturą).

Koncerty plenerowe, spektakle w nowej przestrzeni kulturalnej (poza sceną teatralną, na placach, skwerach i ulicach) przybliżą mieszkańców obu powiatów do siebie, zintegrują jeszcze mocniej wokół kultury. Wydarzenia ukażą walor kultury wysokiej i pomogą przełamywać bariery w dostępie do niej w miejscach, stanowiących obrzeża i peryferia.

Cykl spotkań autorskich, koncertów, ułatwienie mieszkańcom dostępu do nowości wydawniczych będą miały wpływ na osobowy rozwój człowieka, integrowanie społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze, tworząc zbiorowe dobro.

Zachęcamy do głosowania na nasz projekt na kartach i poprzez portal internetowy https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Kod – TAR 01, tytuł – „Spotkania z kulturą bliską i daleką”.

Karty do głosowania można pobrać w siedzibach wymienionych powyżej instytucji, wrzucić do urn znajdujących się tamże lub w wielu wyznaczonych do tego miejscach.

DDK

 

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)