Dzisiaj:
Niedziela, 22 maja 2022 roku
Emila, Heleny, Jana, Julii, Wiesława, Wisławy

Pieniądze na naprawę dróg (film)

8 marca 2017 | Brak komentarzy

Wojewoda Małopolski Józef Pilch spotkał się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej z lokalnymi samorządowcami. Głównym celem wizyty było wręczenie Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej promesy na budowę drogi gminnej łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wysokość dotacji będzie wynosić 524 377,00 zł, nie więcej jednak niż 50 % kwalifikowanych kosztów realizacji zadania.

 

W najbliższym czasie uruchomione zostaną procedury przetargowe, na podstawie których zawarta zostanie umowa.

Podczas spotkania przekazana została także promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla powiatu dąbrowskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2013 roku. W imieniu Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego odebrał ją Wicestarosta Marek Kopia. Dotacja ta przeznaczona jest na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251.

UM w DT

film e-Kurier Dąbrowski


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)