Dzisiaj:
Piątek, 3 kwietnia 2020 roku
Antoniego, Jakuba, Pankracego, Ryszarda

WSPARCIE Z ZUS W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

1 kwietnia 2020 | Brak komentarzy

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

31 marca 2020 | Brak komentarzy

Dekret Biskupa Tarnowskiego dotyczący sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w Wielkim Tygodniu.

Tarnów, dn. 31.03.2020

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE

31 marca 2020 | 1 komentarz

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Powiatu Dąbrowskiego na dzień 30 marca 2020 roku w kwarantannie domowej przebywa 446 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 191 osób. W stosunku do danych z dnia 27 marca 2020 roku liczba zakażonych wzrosła z 4 do 5 osób.

Dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Dąbrowskiego będą aktualizowane.

ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z CHORYMI ZAKAŻONYMI SARS-COV-2

30 marca 2020 | Brak komentarzy

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji:

1. Przed wypisaniem należy ustalić z pacjentem miejsce izolacji.

SZPITAL PROSI O WSPARCIE

30 marca 2020 | komentarzy 10

Szanowni Państwo,
W imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zwracamy się uprzejmie z prośbą o wsparcie działalności naszego Szpitala w walce
z koronawirusem. Wszelkie darowizny finansowe jak i rzeczowe zostaną przeznaczone na cele związane z udzielaniem przez naszą jednostkę świadczeń zdrowotnych, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Jesteśmy szpitalem, który w swoich strukturach posiada Oddział Obserwacyjno – Zakaźny. W chwili obecnej również Oddział Chorób Płuc został przystosowany do przyjęcia pacjentów z objawami zakażenia koronawirusem.

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE

27 marca 2020 | komentarze 4

Starosta Dąbrowski informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Powiatu Dąbrowskiego w kwarantannie domowej przebywa 392 osoby. Nadzorem epidemiologicznym objęto 181 osób. Liczba zakażonych to cztery osoby.

Dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Dąbrowskiego będą aktualizowane.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

26 marca 2020 | Brak komentarzy

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020 roku.

1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce przynajmniej do Wielkanocy placówki edukacyjne pozostają zamknięte dla uczniów. Na czas obowiązywania tych obostrzeń nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Eucharystii. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w miesiącu kwietniu nie będą organizowane.

ROLNICY ZWOLNIENI ZE SKŁADEK KRUS

25 marca 2020 | 1 komentarz

Zwolnienie ze składek KRUS jest pierwszą pomocą dla rolników, która w związku z epidemią uzyskała zgodę rządu.

Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174).

POSZUKIWANE OSOBY DO PRACY W PUNKCIE KWARANTANNY ZBIOROWEJ

24 marca 2020 | komentarzy 15

Starosta Dąbrowski na polecenie wojewody małopolskiego organizuje punkt kwarantanny zbiorowej i szuka do niego pracowników.

Poszukiwani są: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni; osoby, które wykonywałyby prace techniczne, związane z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania obiektu kwarantanny (np. dostarczenie posiłków, sprzątanie obiektu….);
studenci wyższych lat na kierunku medycyna/ pielęgniarstwo, począwszy od czwartego roku.

ŁĄKI KWIETNE ALTERNATYWA DLA TRAWNIKÓW

24 marca 2020 | 1 komentarz

Wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji, a szczególnie technologii – niektórym ludziom zaczęło wydawać się, że są wszechmocni i potrafią zapanować nad środowiskiem. Że mogą bez żadnych konsekwencji dla człowieka, dokonywać selekcji gatunków nie zważając na bioróżnorodność, która jest darem i gwarantem równowagi w przyrodzie.

Jednakże, chcąc czy nie chcąc, dopóki żyjemy na tej planecie jesteśmy częścią ziemskiego ekosystemu. Podlegamy prawom przyrody, i żaden, nawet najlepszy adwokat nie weźmie nas w obronę, jeśli będziemy bez końca ją niszczyć.