Dzisiaj:
Środa, 26 lipca 2017 roku
Anny, Bartolomei, Grażyny, Mirosławy

Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

22 lipca 2017 | Brak komentarzy

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Spokojna sesja w gminie

14 lipca 2017 | Brak komentarzy

Uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie i ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” w gminie oraz szereg uchwał majątkowych – tym zajmowali się dąbrowscy radni miejscy podczas ostatniej sesji przed przerwą wakacyjną.

W sprawozdaniu międzysesyjnym burmistrz wspomniał m.in. o podejściu do wdrażania programu „Mieszkanie plus” w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Absolutorium dla Burmistrza Dąbrowy

30 maja 2017 | Komentarzy : 51

29 maja 2017 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2016.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego z absolutorium (filmy)

12 maja 2017 | 1 komentarz

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowe z sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbyła się 10 maja 2017 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2016 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

Tysiące dodatkowych emerytów w Małopolsce

19 kwietnia 2017 | 1 komentarz

W Małopolsce w tym roku może wpłynąć ponad 26 tysięcy dodatkowych wniosków z powodu obniżenia wieku emerytalnego, w Tarnowie i Bochni ponad 3 tysiące.

Od października na świadczenie będą mogły odejść 60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi zwiększonej liczby wniosków.

Gmina: o oświacie już bez sporów

1 kwietnia 2017 | Komentarzy : 9

Dzięki wcześniejszym komisjom przygotowującym i opiniującym projekt zmian oświatowych – i uwolnieniu wówczas emocji – uchwała dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na sesji przeszła niemal bez uwag.

Nikt nie wyraził sprzeciwu; kilku przedstawicieli opozycji wstrzymało się od głosu. Spokojnym obradom atrakcji dodało dwóch radnych, z tego samego klubu, którzy sprzeczali się ze sobą o podstawówkę w Żelazówce.

Czytelnicy pytają, e – Kurier odpowiada

27 marca 2017 | Komentarzy : 23

Nasi Czytelnicy mają zastrzeżenia co do poprawności  wyłonienia jednostki prowadzącej Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Dąbrowie Tarnowskiej. Instytucję prowadzi, związane z burmistrzem, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Jedyny podmiot, który przystąpił do konkursu, jak wyjaśnia Krzysztof Kaczmarski.

Od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy e – mail z wątpliwościami dotyczącymi  prawidłowości wyłonienia jednostki prowadzącej Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Dąbrowie Tarnowskiej:

Będzie „Trójka” w Dąbrowie Tarnowskiej

27 marca 2017 | Komentarzy : 20

To już pewne. Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej ruszy 1 września 2017 r., pod tym samym adresem i tym samym numerem, jak przed reformą. Spełniły się więc marzenia kadry nauczycielskiej i części społeczności lokalnej, walczącej o reaktywację  dąbrowskiej „Trójki”.

Dawna Podstawówka nr 3 budziła sentyment i na trwałe wpisała się w dąbrowską „mapę oświatową”. Do jej reaktywacji przyczyniły się zapewne zabiegi i starania popierających „Trójkę” oraz przychylny klimat w kuratorium oświatowym.

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej (filmy)

25 marca 2017 | Brak komentarzy

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Pieniądze na naprawę dróg (film)

8 marca 2017 | Brak komentarzy

Wojewoda Małopolski Józef Pilch spotkał się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej z lokalnymi samorządowcami. Głównym celem wizyty było wręczenie Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej promesy na budowę drogi gminnej łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wysokość dotacji będzie wynosić 524 377,00 zł, nie więcej jednak niż 50 % kwalifikowanych kosztów realizacji zadania.