Dzisiaj:
Czwartek, 22 sierpnia 2019 roku
Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Fabrycy, Hipolit, Hipolita, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Tymoteusz, Zygfryd

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

29 czerwca 2019 | komentarzy 11

Nie aż przy takim poparciu, jak miało to miejsce w powiecie, i z pewnymi zastrzeżeniami, rada miejska większością głosów udzieliła burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Przeciw opowiedziało się jednak aż siedmiu radnych, zaś Tadeusz Gubernat wytykał – jego zdaniem – niegospodarność burmistrza, a ponadto zarzucił mu… okłamanie mieszkańców.

LIST PRACOWNIKÓW RPWiK

25 czerwca 2019 | komentarzy 20

„Jesteśmy zaniepokojeni medialnymi doniesieniami na temat przyszłości właściciela Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.

W załączeniu przesyłamy skan wystąpienia jakie wystosowaliśmy do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.” – to treść e-maila, jaki dziś dotarł do naszej redakcji. Niżej publikujemy także skan wspomnianego wystąpienia (ze względu na wagę poruszonych w nim problemów). Załącznik, którego nie publikujemy zawiera listę z podpisami 31 pracowników z Ogólnego Zebrania RPWiK  w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 24 czerwca 2019r.

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

19 czerwca 2019 | komentarze 3

Na wniosek klubu radnych PiS, z poparciem posła Wiesława Krajewskiego oraz mieszkańców miasta i gminy, zwołano w trybie nadzwyczajnym sesję rady miejskiej, poświęconą w całości śp. Mieczysławowi Pyrczowi i odsłonięto tablicę memoratywną ku jego pamięci.

Mieczysław Pyrcz był pierwszym burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wybranym w wolnych wyborach, działaczem NSZZ „Solidarność”, społecznikiem i samorządowcem, który położył podwaliny pod funkcjonowanie i kształt samorządu, miasta i gminy w obecnym kształcie. 

20 –LECIE POWIATU DĄBROWSKIEGO (film)

17 czerwca 2019 | komentarzy 6

Jubileuszowym koncertem w pięknym zespole dworsko – parkowym w Brniu powiat dąbrowski uczcił 20 – lecie istnienia i działalności. Koncert – obok walorów artystycznych i rozrywkowych – był również okazją do spotkania samorządowców powiatowych wszystkich stopni i kadencji oraz uhonorowania ich wkładu w funkcjonowanie Małej Ojczyzny.

Koncert jubileuszowy z okazji 20 – lecia samorządu powiatowego zorganizowano w ramach projektu pn. „Pozostać w pamięci – koncert z okazji 20 – lecia samorządu Powiatu Dąbrowskiego”.

SPOTKANIE W SPRAWIE KOMARÓW

12 czerwca 2019 | komentarzy 18

12 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie z gospodarzami gmin powiatu dąbrowskiego i dotyczyło uciążliwości spowodowanych przez plagę komarów.

Wójtowie i Burmistrzowie jednoznacznie stwierdzili, iż skala zjawiska jest nieporównywalna od pamiętnych czasów powodzi z 2010 roku i własnymi siłami nie są w stanie w dalszym ciągu walczyć z falą moskitów.

RADA MIASTA: SKŁAD KOMISJI STAŁYCH

7 czerwca 2019 | komentarzy 11

Niewielkie zmiany w komisjach stałych przyniosła kolejna sesja rady miejskiej, po przełomowej zmianie prezydium. Konfliktów w radzie nie widać, a radni ze wszystkich ugrupowań dopytują najwięcej – podobnie jak ich koledzy z powiatu – o kwestie powodziowe: zwłaszcza przeciwdziałanie podobnym klęskom w przyszłości i wyrównanie wyrządzonych szkód.

Podniesiono również wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ODWOŁANO PREZYDIUM RADY MIASTA W DĄBROWIE

17 maja 2019 | komentarze 23

Do pierwszego decydującego głosowania uczestnicy obrad rady miasta nie wiedzieli, czy jeden decydujący głos (głównego bohatera tej sesji – Wiesława Mendysa) zaważy na odwołaniu czy pozostawieniu prezydium rady miasta, w którego skład wchodzili dotychczas wyłącznie radni Prawa i Sprawiedliwości.

Jeden głos – Wiesława Mendysa – miał w praktyce moc podtrzymania bądź oddalenia dotychczasowego prezydium. A sam zainteresowany został – w „nowym” rozdaniu przewodniczącym rady miasta, zaś na jego zastępców wybrano: Jacka Sarata (przewodniczącego rady miasta ubiegłej kadencji) i Jacka Świątka – radnego, ale i pracownika Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego właścicielem jest Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

POWIAT DĄBROWSKI PRZECIWDZIAŁA BEZROBOCIU

15 maja 2019 | komentarzy 5

Samorząd powiatowy wraz z lokalnym Urzędem Pracy będą aktywnie przeciwdziałać bezrobociu na terenie Powiśla Dąbrowskiego.

Do projektu – ogłoszonego w Dąbrowie Tarnowskiej, jako pierwszej w Małopolsce! – przyłączyły się wszystkie samorządy lokalne, które wesprze w tym działaniu inicjator programu, marszałek Małopolski, i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a aktywizację zawodową umożliwią spore fundusze unijne.

SPOTKANIE Z PREMIER BEATĄ SZYDŁO

9 maja 2019 | komentarzy 27

Prawo i Sprawiedliwość zaprasza mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego na otwarte spotkanie z wicepremier Beatą Szydło, które odbędzie się w poniedziałek 13 maja o godz. 16:30 w sali kina Sokół, ul. Kościuszki 11, w Dąbrowie Tarnowskiej.

„PRZEWRÓT” W GMINIE?

27 kwietnia 2019 | komentarzy 65

Tego jeszcze w gminie nie było! Niezależni wraz ze stronnikami, dotąd raczej spolegliwi i ustępliwi, podjęli próbę „obalenia” prezydium i odwołania członków Zgromadzenia Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

I pierwszy raz przerwa, zwołana przez przewodniczącego na rozważenie dalszych działań, była dłuższa, niż sama sesja zakończona opuszczeniem sali przez radnych PiS i przełożeniem obrad do 23 maja!