Dzisiaj:
Piątek, 22 lutego 2019 roku
Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

TWÓJ E-PIT OD 15 LUTEGO ELEKTRONICZNIE

30 stycznia 2019 | Brak komentarzy

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

30 stycznia 2019 | Brak komentarzy

24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.

GMINA NA RAZIE BEZ BUDŻETU!

3 stycznia 2019 | komentarzy 29

To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii dąbrowskiego samorządu! Rada miejska oddaliła uchwałę budżetową do ponownego rozpatrzenia, w związku z czym gmina powitała nowy rok bez uchwalonego budżetu.

Przez miesiąc będzie obowiązywało tzw. „prowizorium budżetowe” – termin dotąd w Dąbrowie nie stosowany!

POWIAT ZGODNIE UCHWALIŁ BUDŻET

22 grudnia 2018 | Brak komentarzy

Budżet jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów i da się go zrealizować. Proszę o wspólne przyjęcie budżetu – zaapelował do rady, niedawno zaprzysiężony starosta, Lesław Wieczorek. Budżet na 2019 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa, została poparta przez wszystkich radnych i zyskała aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Starosta Lesław Wieczorek przedstawił szczegółowe sprawozdanie z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami rad powiatu. Mówił, ile od tego czasu odbyło się posiedzeń oraz jakie przyjęto uchwały.

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI

23 listopada 2018 | komentarzy 13

Ustalenie liczebności, składu osobowego oraz wyznaczenie przewodniczących stałych komisji rady miejskiej było przedmiotem drugich obrad nowo ukonstytuowanej rady. Inauguracyjne obrady nie przyniosły konsensusu w tej kwestii i koniecznym okazało się zwołanie drugiej sesji.

Ale druga sesja przyniosła też pierwszą zagorzałą dyskusję (nt. stomatologa w szkole), do której przyłączyli się również nowi radni. Chodziło o udział gminy w programie realizowanym ze środków zewnętrznych, gwarantującym utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole.

ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZA I RADNYCH

21 listopada 2018 | komentarzy 35

Chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców – niezależnie kto, jak i gdzie głosował – zapewnił po zaprzysiężeniu Krzysztof Kaczmarski, ustępujący i zarazem rozpoczynający nową kadencję włodarz miasta, któremu we wzniosłych i wzruszających chwilach towarzyszyła rodzina.

Podczas pierwszej sesji rady miasta w kadencji 2018 – 2023 również radni, wśród nich sporo nowych postaci w lokalnej polityce, złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

I SESJA RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO

21 listopada 2018 | komentarze 33

Za nami pierwsza sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego nowej kadencji. Podczas wydarzenia, które odbyło się 20 listopada, nowo wybrani radni otrzymali mandaty, złożyli uroczyste ślubowania, a następnie wybrali przewodniczącego rady – Martę Chrabąszcz oraz wiceprzewodniczących.

Tego dnia zdecydowano również, że starostą dąbrowskim będzie Lesław Wieczorek.

INAUGURACYJNA I SESJA RM W SZCZUCINIE

21 listopada 2018 | 1 komentarz

20 listopada 2018 r. o godz.12.00 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023, w trakcie której nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania.

Wręczono zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Szczucina przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie Pan Jan Sipior uroczyście złożył ślubowanie.

DĄBROWA ŚWIĘTOWAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ

13 listopada 2018 | komentarzy 10

Zróbmy wszystko, aby ten dzień był dniem radosnym i wyjątkowym dla nas wszystkich – powiedział burmistrz Krzysztof Kaczmarski podczas dąbrowskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Włodarz Dąbrowy wyraził nadzieję, że motywem przewodnim tak ważnego wydarzenia w historii narodu będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami dla dobra Polski.

OŚWIADCZENIE

7 listopada 2018 | komentarze 52

Burmistrz elekt oraz radni elekci Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wywodzący się z KWW Niezależni Ziemi Dąbrowskiej, otrzymując łącznie największą ilość głosów wyborców tj. 7288 głosów, mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organu wykonawczego tj. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej jak również organu stanowiącego i kontrolnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej informujemy, że proponujemy szeroką współpracę z wszystkimi ugrupowaniami, których przedstawiciele uzyskali mandaty w Radzie Miejskiej.