Dzisiaj:
Czwartek, 7 grudnia 2023 roku
Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Koniec szkoły, radni rezygnują z mandatów!

26 marca 2012 | komentarzy 28

Bolesławscy radni zdecydowali o likwidacji szkoły w Samocicach. W proteście przeciwko tej decyzji radna Mariola Gwóźdź (sołtyska Samocic) zapowiedziała, że zrezygnuje z zasiadania w Radzie Gminy. Podobne decyzje podjęli jej koledzy – Henryk Woźniak i Wiesława Lupa, reprezentujący to samo sołectwo.

Sesja przebiegała zgodnie z oczekiwaniami wójta i większości radnych. Najpierw została podjęta decyzja o włączeniu Gimnazjum w Podlipiu do Zespołu Szkół w Bolesławiu. W punkcie jedenastym wróciła sprawa likwidacji szkoły w Samocicach.

Urzędnicy do tablicy!

16 marca 2012 | komentarzy 17

Bardzo interesującą informację przekazał podczas sesji Rady Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska radny Józef Lizak. W Rzeczpospolitej ukazał się niedawno tekst o planowanych przez resort administracji szkoleniach najsłabszych urzędników. Tych najsłabszych wytypowały Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Tarnowskie wytypowało między innymi urzędników z… Dąbrowy Tarnowskiej. Gratulujemy!

Gratulacje należą się tym bardziej, że nie było łatwo dostać się do tego elitarnego grona. Tarnowskie SKO, kontrolujące działania samorządów na terenie niemal całego dawnego województwa tarnowskiego, wskazało bowiem 16 urzędów, których pracownicy takich przeszkoleń bezwzględnie potrzebują. Nasz powiat ma w tym gronie bardzo silną pozycję. W „złotej szesnastce” znalazły się też samorządy gmin: Gręboszów, Olesno i Radgoszcz.

Zapraszamy do lektury całego tekstu:

Z wizytą na Węgrzech

16 marca 2012 | Brak komentarzy

Na zaproszenie Burmistrza XVIII Dzilenicy Budapesztu Pestszentlőrinc – Pestszentimre, w dniach 13 – 15 marca br., delegacja samorządów z naszego powiatu wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy Wiosny Ludów 1848 – 1849 na Węgrzech.

Uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli władz państwowych, dyplomacji, przedstawicieli mniejszości narodowych i mieszkańców odbyły się na placu Kossutha w XVIII Dzielnicy Budapesztu.

Sesja pod znakiem odwołania radnego

16 marca 2012 | komentarzy 12

Rekordowo szybką sesję rady miejskiej (porządek obrad zawierał tylko 9 punktów) zdominowała sprawa Andrzeja Buśki. Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła udzielenia odpowiedzi na skargę opozycyjnego radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały rady miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Bez jakichkolwiek perturbacji przeszła druga uchwała – dotycząca reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku (czyli likwidacji szkoły filialnej w Żelazówce). Dziś losy tej placówki zostały ostatecznie przypieczętowane.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych i lektury pełnej relacji z sesji:

Radny wzywa do usunięcia naruszeń prawa

15 marca 2012 | komentarzy 5

Ponieważ nadal Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej nie przekazała mojej skargi wniesionej za jej pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, dlatego też 8 marca 2012r działając w moim imieniu adwokat wystąpił do RM z wezwaniem do usunięcia naruszeń prawa.

W wezwaniu podnosiliśmy, że pomimo tego, że: „przepis art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż „organ (…) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia”, to jednakże przepis art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowiący lex specialis (zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości) względem cytowanej wyżej regulacji statuuje zasadę, iż „Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia”.

Sprawa Buśki – oświadczenie radnego

1 marca 2012 | komentarzy 29

W związku z podjętą przez Radę Miejską w D.T. uchwałą z dnia 08-02-2012r o wygaszeniu mandatu radnego w stosunku do mojej osoby a zgodnie z obwiązującymi przepisami w terminie siedmiu dni od otrzymania uchwały Rady Miejskiej (10.02.2012r) o wygaszeniu mojego mandatu w dniu 14.02.2012r złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miejskiej w D.T.

Zgodnie z obowiązujący prawem Rada Miejska winna moją skargę niezwłocznie przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezwłocznie według orzeczeń sądowych oznacza do trzech dni od otrzymania skargi.

Na dzień dzisiejszy (od dnia 14 lutego, kiedy została złożona przeze mnie skarga) Rada Miejska nie przekazała mojej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Gorąco na sesji powiatowej

28 lutego 2012 | komentarzy 49

Informacja na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej (w szczególności sytuacji ZOL – u) i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczucinie – to tematy przewodnie i zarazem „punkty zapalne” pierwszej w tym roku sesji rady powiatu. Powróciła – tym razem ze zdwojoną siłą – również kwestia solarów w dąbrowskim szpitalu. I chyba tak szybko ta sprawa się nie skończy.

Sesja rady powiatu odbyła się tym razem w malowniczym dworku Centrum Polonii w Brniu. (W dotychczasowej sali obrad przeprowadzano kwalifikację wojskową).

Szkoła w Łęgu do likwidacji

28 lutego 2012 | komentarzy 17

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z sesji Rady Gminy Radgoszcz, podczas której radni powtórnie zajęli się sprawą likwidacji szkoły w Łęgu. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji wójtowi nie udało się przeforsować swojej koncepcji i – co było dużym zaskoczeniem – głosowanie przegrał. Tym razem jednak było zupełnie inaczej.

O przyszłości ZOL w Dąbrowie

25 lutego 2012 | komentarze 82

Czy dąbrowski ZOL zostanie zlikwidowany? Takie pytanie zadają sobie rodziny obłożnie chorych pacjentów, chorzy i personel medyczny Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej. 14. lutego, na jednym ze szpitalnych zebrań kierowniczka ZOL–u, Anna Gierszewska uzyskała informację o możliwości rozwiązania placówki.

Przekaz był wyłącznie ustny, nie ma jeszcze potwierdzenia decyzji na piśmie, ale już rodzą się poważne obawy: co dalej z pacjentami?

 

Szkoła w Łęgu uratowana

23 lutego 2012 | komentarze 3

W gorącej atmosferze przebiegała sesja Rady Gminy w Radgoszczy. W obecności rodziców dzieci z Łęgu i Małca radni podejmowali decyzje o losach szkół w tych miejscowościach. Mimo ogromnej presji uznali, że placówka w Małcu powinna przestać działać. Za to mieszkańcy Łęgu odetchnęli z ulgą – radni sprzeciwili się likwidacji tamtejszej  szkoły.

Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja, w trakcie której mieszkańcy otwarcie krytykowali wójta i radnych, opowiadających się za likwidacją szkół. Wyglądało to wszystko podobnie, jak na sesji w Bolesławiu – tyle tylko, że efekty presji, jaką wywarli rodzice, były tu dla nich znacznie bardziej korzystne. Wójt i jego polityczne zaplecze przegrali głosowanie w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Łęgu i będą musieli swoje plany w tej kwestii zweryfikować.  Szkoła w Małcu prawdopodobnie zostanie zlikwidowana.