Dzisiaj:
Poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku
Adolfa, Alfa, Agnieszki, Franciszka, Laury

APEL DO BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SPALARNI

24 maja 2023 | 1 komentarz

Radni rady miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wezwania burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do podjęcia działań w związku z planowaną budową instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000 l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych na terenie gminy Olesno.

Podczas poprzedniej sesji rady miasta, 31 marca, dąbrowscy radni poparli głos i argumentację przedstawicieli mieszkańców z sołtys Wielopola, Mariolą Majochą, którzy przybyli szukać pomocy również u samorządu sąsiedniej gminy.

Radni miejscy, bez względu na przynależność polityczną, zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia związanego z ww. inwestycją i zasięgu jej oddziaływania, wykraczającego poza gminę Olesno. Przychylili się więc do apelu mieszkańców, a przewodniczący rady miasta, Wiesław Mendys zobowiązał się do przygotowania uchwały w tej sprawie.

Myślę, że takie wezwanie jest po pierwsze zgodne z prawodawstwem, a po drugie mamy nadzieję, że pan burmistrz, działając w związku z tą uchwałą, doprowadzi skutecznie, razem z innymi zainteresowanymi podmiotami prawnymi, do zakazu budowy tejże spalarni, gdyż jest to żywotnym interesem nie tylko Państwa sołectwa, ale Państwa gminy i gminy Dąbrowa Tarnowska – powiedział przewodniczący rady miasta podczas sesji 24 maja, gdy przyszedł czas na przegłosowanie uchwały.

Rada miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wezwania Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do podjęcia działań w związku z planowaną budową instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000 l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych na terenie Gminy Olesno.

Par 1. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej występuje z apelem  do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o podjęcie działań chroniących mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w związku z planowaną budową instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000 l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych na terenie Gminy Olesno.

Par. 2. Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Tadeusz Gubernat zawnioskował o odczytanie w całości apelu dołączonego do uchwały. Sesja rady miasta w trybie online jest transmitowana na żywo, inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko, a zważywszy na mocny sprzeciw społeczny, mieszkańcy mogą być zainteresowani uchwałą w tej sprawie.

Radny Jacek Świątek odczytał apel:

Na sesji w dniu 31 marca 2023 r. po zapoznaniu się z listem otwartym Społeczności Miasta Dąbrowy Tarnowskiej oraz Zrzeszonych Mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego oraz do Starosty Dąbrowskiego Pana Lesława Wieczorka w sprawie wstrzymania inwestycji (…) „Instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000 l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych w Wielopolu” oraz (…) „Budowy punktu produkcji substratu organicznego na ternie działki (…) obręb Wielopole, gmina Olesno, powiat dąbrowski” Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie związane z planowaną inwestycją zobowiązując Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej do przygotowania uchwały w tej sprawie.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podziela zdanie Społeczności Miasta Dąbrowy Tarnowskiej oraz Zrzeszonych Mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, iż planowana inwestycja jest sprzeczna z dobrem i interesem publicznym, a także działa na szkodę środowiska oraz zdrowia mieszkańców.

Według ogólnodostępnych badań, spalanie odpadów RDF w kotłowniach prowadzi do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki, które przyczyniają się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza. Będzie to miało negatywny wpływ na zdrowie, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego i nowotworów.

Rada podziela opinię mieszkańców, że filtry działają jedynie częściowo i tylko w przypadku ich regularnej wymiany oraz serwisowania. W przypadku prowadzonej przez prywatnego inwestora inwestycji, która ma statut inwestycji o zwiększonym zagrożeniu dla środowiska, istnieją poważne wątpliwości i obawy co do przestrzegania procesów technologicznych zawartych w karcie charakterystyki kotłowni. Istnieje podejrzenie, że w ciągu kilku lat kotłownia zwiększy swoją działalność i będzie spalać znacznie powyżej deklarowanych 100 ton odpadów dziennie w celu zmaksymalizowania zysków. Jest to tym bardziej niepokojące, że proces ten będzie odbywał się poza jakąkolwiek kontrolą i jurysdykcją.

Rada Miejska zgadza się również z przypuszczeniami, że nikt nie będzie sprawował kontroli nad utylizacją popiołów oraz skażoną wodą powstałą w procesie spalania paliwa RDF. Są to odpady wysoko toksyczne, które muszą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowane w tym celu firmy, co jest bardzo kosztowne i może zminimalizować zyski inwestora lub uczynić działanie kotłowni nieopłacalną. Istnieją obawy, czy w ramach maksymalizacji zysków popiół i woda poreakcyjna nie zostaną na miejscu wymieszane z odpadami z istniejącej chlewni i sprzedane dalej rolnikom jako pełnowartościowy nawóz lub po prostu rozwieziony po polach inwestora, a to doprowadzi do trwałego skażenia gruntów i rozwiania przez wiatr toksycznego pyłu.

Rada przyznaje również rację, iż Miasto Dąbrowa Tarnowska leży  zaledwie 6 km na wschód od wsi Wielopole (miejsca inwestycji) w prostej linii, a wiejące wiatry zachodnie i południowo – zachodnie będą sprzyjać transmisji gazów i pyłów kominowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zanieczyszczenie nie zatrzyma się więc na Dąbrowie Tarnowskiej. Będzie niesione dalej na wschód w kierunku sąsiednich wsi, a w konsekwencji rozniesione zostanie po całym rejonie i w każdym kierunku geograficznym zgodnie z różą wiatrów. Tysiące ludzi, w większości nieświadomych, zostanie narażonych na oddychanie szkodliwym powietrzem. Opadające pyły kominowe z procesu spalania, zawierające dioksyny oraz inne toksyczne związki lotne, które nie są widoczne gołym okiem, osiądą na polach uprawnych i łąkach pastewnych, a także w przydomowych ogródkach działkowych. Będzie to miało wpływ na zbiory rolne oraz zwiększy zachorowalność wśród zwierząt hodowlanych. W konsekwencji toksyny przedostaną się do ludzkiego łańcucha pokarmowego.

Rada przyłącza się do protestów mieszkańców w sprawie powstrzymania w/w inwestycji i w związku z tym apeluje do organu wykonawczego Gminy, jakim jest Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej o podjęcie wszelkich prawem przewidzianych działań i czynności zmierzających do uchronienia zdrowia i życia mieszkańców.

-wszyscy radni zagłosowali za podjęciem tej uchwały. Jak Państwo widzą, mogą Państwo liczyć na poparcie rady miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w tym temacie – zadeklarował przewodniczący, Wiesław Mendys

My również dziękujemy panu burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, panu przewodniczącemu i radnym za zrozumienie powagi sytuacji, tego, co czekało by nas w najbliższej przyszłości. Ogromnie dziękujemy! – powiedziała, obecna na sesji, przedstawicielka mieszkańców.

Apel w takiej formie z podjętą uchwałą, oprócz zainteresowanych stron, trafi też do wójta gminy Olesno, starosty dąbrowskiego oraz wójta gminy Radgoszcz.

Czy inne gminy sąsiadujące z miejscem inwestycji podejmą podobne uchwały – czas pokaże.

us


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

  1. 27 maja 2023 o 15:47
    gebels :
    jeśli to jest pisowski burmistż i pisowski moczar to na daremno starania
    VA:F [1.9.20_1166]
    Ocena: 0 (w sumie : 0)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)