Dzisiaj:
Środa, 28 lutego 2024 roku
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków

5 września 2011 | Brak komentarzy

Od 27 września ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na prowadzenie działalności innej niż rolnicza.

Ponad 389 milionów złotych przeznaczyła w 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie projektów zwiększających dochody rodzin rolników w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Pomoc taka przeznaczona jest dla rolników ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wiele rodzin rolniczych, nie jest w stanie utrzymać się jedynie z rolnictwa i takie wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe dochody poprawiające ich warunki życia.

W tegorocznym naborze najpierw, od 27 września do 14 października 2011 roku, będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji.

Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. W tym przypadku kwota dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Specjalne wsparcie sięgające dofinansowania do 80 % kosztów inwestycji może być udzielone tym rolnikom w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych(działanie siły wyższej) a z tego tytułu rolnikowi lub jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego rolnika nie przyznano pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Pomoc taką można otrzymać m. in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są także inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów.

W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym Agencji osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

więcej informacji: www.arimr.gov.pl


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)