Dzisiaj:
Środa, 24 lipca 2024 roku
Antoniego, Kingi, Krystyny, Olgi, Wojciecha

DZIECI W POWIECIE DĄBROWSKIM

28 maja 2024 | Brak komentarzy

Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego udostępnianych przez GUS, w powiecie dąbrowskim mieszkało 9080 dzieci do 14 roku życia włącznie: 4724 chłopców oraz 4356 dziewczynek.

Społeczność najmłodszych mieszkańców jest zróżnicowana i dynamicznie się rozwija, co stawia przed powiatem wyzwania związane z polityką prorodzinną oraz edukacyjną. Jak wyglądają konkretne statystyki, które warto przypomnieć z okazji Dnia Dziecka 2024?

Demografia dzieci w powiecie dąbrowskim

Ostatnie dane dotyczące urodzeń w województwie małopolskim w Banku Danych Lokalnych GUS zostały opublikowane w lipcu 2023 roku. Według nich rok wcześniej urodziło się 31082 dzieci: 15955 chłopców i 15127 dziewczynek. Jak ma się ta liczba do danych z przeprowadzanego rok wcześniej spisu powszechnego? W samym powiecie dąbrowskim było wówczas 9080 dzieci do 14 roku życia włącznie: 4724 chłopców oraz 4356 dziewczynek.

Dane dla poszczególnych grup wiekowych wyglądają następująco:

Źródło: BDL GUS

Co ciekawe, 2990 rodzin korzysta w naszym powiecie z programu Karta Dużej Rodziny. To oferta przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, zapewniająca różnorodne zniżki i ulgi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i wspierają budżety domowe.

Infrastruktura opieki nad dziećmi w powiecie dąbrowskim

Instytucje w powiecie dąbrowskim oferują różnorodne formy opieki nad dziećmi, co jest szczególnie ważne dla rodziców pracujących oraz tych, którzy chcą zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju. Na terenie powiatu znajduje się 2 żłobków i klubów dziecięcych, które oferują łącznie 86 miejsc dla dzieci. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki nad najmłodszymi, które umożliwiają rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Ze względu na brak miejsc w żłobkach lub chęć zapewnienia dziecku opieki w domu, wielu rodziców decyduje się na zatrudnienie niani. Liczby osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi są jednak trudne do oszacowania. Według danych z BDL GUS, bazujących na Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych ZUS, w 2022 roku w całym województwie małopolskim miało być zaledwie 545 niań. Tymczasem w serwisie niania.pl znajduje się 1258 opublikowanych ogłoszeń opiekunek poszukujących pracy w tym zawodzie, z czego 28 w samym powiecie dąbrowskim.

Opieka przedszkolna i edukacja

Jeżeli chodzi o opiekę dla nieco starszych dzieci, w powiecie dąbrowskim znajduje się 22 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Edukację w szkołach podstawowych odbiera natomiast 4360 dzieci. Takich placówek mamy w naszym powiecie 26.

Dzieci w powiecie dąbrowskim, stanowiące istotną część społeczności lokalnej, wymagają szczególnej uwagi w kontekście rozwoju infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej. Demografia wskazuje na znaczną liczbę dzieci w różnym wieku, co stawia przed powiatem wyzwania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i codziennego życia. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko z okazji Dnia Dziecka!

Źródło: opracowane przez niania.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych Lokalnych GUS.

burdamedia.pl


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)