Dzisiaj:
Czwartek, 18 lipca 2024 roku
Arnolda, Kamila, Karoliny, Roberta, Szymona

JESZCZE SZERSZA OPIEKA KOORDYNOWANA

1 września 2023 | Brak komentarzy

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się opieka koordynowana. Przy tym rodzaju świadczeń udzielający porad lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.

Może także zlecać szerszy zakres badań diagnostycznych. Dotychczas w Mościckim Centrum Medycznym opieka koordynowana dotyczyła profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób z zakresu kardiologii i diabetologii. Od 1 września jest ona rozszerzana także o schorzenia endokrynologiczne i pulmonologiczne.


Opieka koordynowana oznacza zapewnienie kompletnego procesu diagnostyki w chorobie przewlekłej, poprzez terminowe i dopasowane do określonego problemu zdrowotnego świadczenia w całym procesie terapii. Pierwszy krok to konsultacja z lekarzem POZ, później badania wstępne, następnie konsultacje u lekarza specjalisty, proces leczenia, aż po badania kontrolne po zakończeniu terapii.

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie tzw. Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, który lekarz ustala z pacjentem. Aby powstał taki dokument lekarz przeprowadza z pacjentem pogłębiony wywiad, bada go, analizuje wyniki badań diagnostycznych, ocenia aktualny stan zdrowia i ustala plan działania, obejmujący dalsze etapy postępowania. Od września tego rodzaju postępowanie takie będzie dotyczyło także pacjentów zapisanych do lekarza POZ w Mościckim Centrum Medycznym dotkniętych chorobami układu oddechowego i zaburzeniami zdrowia, powstałymi na tle hormonalnym.

Wprowadzenie tego modelu opieki zakłada koordynację leczenia pacjentów z tak popularnymi schorzeniami jak: niedoczynność tarczycy oraz guzki tarczycy oraz astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc. W ten sposób leczeni są także pacjenci z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, przewlekłą chorobą niedokrwienną serca i migotaniem przedsionków.
Szerszy pakiet badań diagnostycznych realizowanych w ramach koordynacji obejmuje m. in: echo serca, EKG wysiłkowe, Holter EKG; oznaczenie stężenia albumin w moczu; badania obrazowe, jak USG Doppler tętnic szyjnych i naczyń kończyn dolnych. Badania mogą obejmować taką diagnostykę, jak: przeciwciała przeciwtarczycowe (antyTPO, antyTSHR i antyTG) czy biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy, a z zakresu diagnostyki czynnościowej spirometrię oraz spirometrię z próbą rozkurczową.
Dodajmy, że według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia opieką koordynowaną objętych jest już w kraju ponad 8,5 mln pacjentów.


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)