Dzisiaj:
Środa, 28 lutego 2024 roku
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

Obchody Dnia Strażaka PK PSP

19 maja 2011 | Brak komentarzy

Tradycyjnie w miesiącu maju z okazji święta patrona strażaków św. Floriana, w całym kraju w tym również w powiecie dąbrowskim odbywają się uroczyste apele i zbiórki podsumowujące osiągnięcia i sukcesy oraz problemy, które występowały w codziennej służbie strażaków w ciągu ostatniego roku.

13 maja br. w auli Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej obchodzili „Dzień Strażaka 2011”.


Uroczystość była okazją aby podziękować tym, którzy wspierali strażaków w ich pracy oraz uhonorować tych druhów, którzy wyróżniali się w strażackiej służbie.

W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej – st. bryg. Adam Rzemiński.
Na uroczystość przybyli:
– Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Mróz
– Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa Publicznego – Bolesław Łączyński
– Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski
– Wicestarosta Dąbrowski – Robert Pantera
– Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego – Barbara Pobiegło
– Kapelan Powiatowy dąbrowskich strażaków – ks. Zygmunt Warzecha
– Radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Józef Misiaszek
– Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś
– Komendant WKU w Tarnowie płk. Zbigniew Skurnowicz
– mjr. Adam Henczel – dowódca i koordynator działających podczas powodzi na terenie naszego powiatu sił MON
– Wiceprezes ZOW w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – druh Ryszard Pikul
– Wiceprezes ZOP ZOSP – druh Kazimierz Olearczyk
– Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin – Jan Sipior
– Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Marek Minorczyk
– Emeryci i Renciści Pożarnictwa, strażacy i ich rodziny.

Po powitaniu i wygłoszonym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z druhem Ryszardem Pikulem wręczyli Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu – symboliczny upominek – jako wyraz wdzięczności za zrozumienie potrzeb i realne wparcie inicjatyw dąbrowskiej Komendy.

Na uroczystości z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior oraz Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk.

Następnie z okazji święta Dnia Strażaka 2011, za wzorową realizację zadań służbowych, a także współpracę i współdziałanie, której celem jest rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej Województwa Małopolskiego a także Powiatu Dąbrowskiego, wymienieni przez dowódcę uroczystości – asp. sztab. Zbigniewa Bartoszka – funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – zostali odznaczeni, wyróżnieni a także awansowani do wyższych stopni oficerskich aspiranckich i podoficerskich.

Wręczenia poszczególnych odznaczeń dokonali:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz, Starosta Dąbrowski, Wicestarosta Dąbrowski Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Wiceprezes ZOW w Krakowie i zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – Ryszard Pikul, Wiceprezes ZOP ZOSP – druh Kazimierz Olearczyk.
Podczas uroczystości pięciu strażaków z Powiatowej Komendy PSP w Dąbrowie Tarn. otrzymało od Starosty Dąbrowskiego specjalne listy gratulacyjne z podziękowaniem za wykonywanie dodatkowej pracy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wyrazy uznania skierowano do:
– st. kpt. Dariusza Sosina
– mł. kpt. Daniela Misiaszka
– asp. sztab. Józefa Łuszcza
– asp. sztab. Marka Dziedzica
– asp. sztab. Mariana Fijała

źródło:

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)