Dzisiaj:
Czwartek, 18 lipca 2024 roku
Arnolda, Kamila, Karoliny, Roberta, Szymona

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

24 września 2021 | komentarzy 5

Pod takim hasłem w DDK odbyła się konferencja organizowana przez dyrektor Centrum Usług Wspólnych, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, komendanta powiatowego policji w Dąbrowie Tarnowskiej, we współpracy z fundacją Bonum Humanum.

Zgromadzonych gości powitał burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski.

Komendant policji Jarosław Kmieć podkreślił rolę profilaktyki w kontekście uzależnień.

Sens tej konferencji upatruję w Państwa obecności na niej – podkreśliła główna organizatorka, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, dr Marta Chrabąszcz, zwracając się do przybyłych gości – W Waszej praktyce będziecie wykorzystywać tę wiedzę, którą tutaj zdobędziecie. Marta Chrabąszcz podziękowała burmistrzowi m.in. za umożliwienie mieszkańcom  uczestnictwa w tej konferencji, zwłaszcza w drugiej jej części, skierowanej do rodziców dzieci w wieku szkolnym i licealnym.

Dyrektor CUW podziękowała również za obecność komendantowi Jarosławowi Kmieciowi, zastępcy komendanta dr Bogumiłowi Jedynakowi, posłowi RP Wiesławowi Krajewskiemu, który przybył na konferencję oraz fundacji Bonum Humanum, która zgodziła się współpracować z CUW przy organizacji zdarzenia. Młodszy inspektor dr Bogumił Jedynak, zastępca komendanta powiatowego policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który niedawno otrzymał stopień doktora nauk społecznych (w naukach socjologicznych) wygłosił wykład: Zachowania ryzykowne nastolatków w powiecie dąbrowskim w świetle danych instytucjonalnych. Prelegent przedstawił krótkie nagranie, wstawione do Internetu jako ostrzeżenie przez matkę brytyjskiej 17 – latki, której w nocnym klubie wsypano  do drinka substancję psychoaktywną. Podobne przestępstwa zdarzały się w tarnowskich klubach, w których bawi się również dąbrowska młodzież.

Wśród zachowań ryzykownych prelegent szczególny nacisk położył na: spożywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków i podobnych substancji psychoaktywnych, wczesne ryzykowne kontakty seksualne, stosowanie przemocy wobec rówieśników, konflikty z prawem. Przedstawił uwarunkowania tychże zachowań ryzykownych i badania przeprowadzone na podstawie statystyk policyjnych. Zaznaczył jednak – co potwierdzili później inni wykładowcy, że należy traktować statystyki z pewną dozą rezerwy ze względu na tzw. „ciemną liczbę”, czyli przestępstwa, których ofiary nie zgłaszają m.in. ponieważ: nie chcą mieć do czynienia z policją, nie wierzą w skuteczność policji, kierują się poczuciem wstydu i obawą, bądź są współwinne. Od 30 do 80 procent przestępstw czy wykroczeń może nie zostać zgłoszonych, stąd te statystyki mogą być w powiecie dąbrowskim niedoszacowane, i tak z pewnością się dzieje.

Zaskakuje za to (negatywnie) liczba samobójstw w powiecie dąbrowskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na swoje życie targnęło się 65 osób, podczas gdy w wypadkach samochodowych zginęło 31 osób. Skłonności samobójcze wykazują częściej mężczyźni (w wieku 19 – 72 lata) niż kobiety. W samym 2018 r. 10 osób z powiatu dąbrowskiego popełniło samobójstwo, a 14 usiłowało.

Prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk poruszył Problemy alkoholowe, narkomanię oraz uzależnienia behawioralne jako problemy społeczne (na przykładzie społeczności lokalnej). Prelegent przeprowadził badania na ten temat na przełomie września i października ubiegłego roku. Przez dwadzieścia lat, również w praktyce, zajmował się problemem narkomanii. Badacz wyraził nadzieję, że władze państwowe i samorządowe mają świadomość istnienia tych problemów i będą ukierunkowane na monitorowanie tychże zachowań.

– Władze lokalne powinny być odważne, ale istotne jest to, żeby młodzież postrzegać w kontekście kapitału społecznego, jakim są młodzi ludzie – zaznaczył prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk.

Konferencję zwieńczyły wykłady przedstawicieli fundacji Bonum Humanum (Dobro człowieka), we współpracy z którą przeprowadzono to ważne wydarzenie. Fundacja działa na rzecz zdrowych modeli życia i relacji społecznych, upowszechniania najnowszej wiedzy o kluczowych czynnikach ochronnych i czynnikach ryzyka w uzależnieniach i zachowaniach ryzykownych. Bonum humanum edukuje w zakresie: profilaktyki zachowań ryzykownych, profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, nowoczesnych metod wspierających edukację uczniów, profilaktyki społecznej, edukacji medialnej oraz pomocy medycznej w przypadku kontaktu z narkotykami. Fundacja wspiera samorządy w zakresie budowy nowoczesnych programów profilaktycznych, szkoli komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników PCPR, MOPS i GOPS oraz rady pedagogiczne.
Prowadzi badania i diagnozy społeczne oraz realizuje projekty wydawnicze.

Dr hab. Mariusz Jędrzejko, socjolog, pedagog społeczny, wykładowca, diagnosta i terapeuta, wygłosił wykład poświęcony czynnikom ochrony i ryzyka w uzależnieniach i zachowaniach ryzykownych.

Ryzyko jest tym większe, im bardziej jesteśmy wyjałowieni z zasad – mówił dr hab. Mariusz Jędrzejko – Przed wolnością musi kroczyć odpowiedzialność.

Wykładowca wyjaśniał, że wychowywanie i postępowanie z dziećmi i młodzieżą powinno  opierać się na zasadach; być dostosowane do wieku oraz możliwości percepcyjnych dziecka. Uświadamiał więc słuchaczom będącym rodzicami proste fakty, o których można zapomnieć i które – być może nie do końca – przystają do współczesnych modeli wychowania bezstresowego, że:

– w ich domach urodziły się dzieci, a nie młodzi dorośli (do 3 roku życia dziecko nie powinno oglądać telewizji, gdyż jego możliwości percepcyjne przerasta przeciążenie informacyjne; dziecku powinno się za to czytać dużo książek, ale unikać bajek telewizyjnych, chyba że są to bajkowe klasyki, jak „Koziołek Matołek”),

– dzieci rosną i w określonym wieku zachowują się podobnie, jak ich rodzice w tym okresie życia (między IV a VI klasą uczniowie nie powinni przynosić do szkoły telefonów komórkowych, które rozpraszają ich uwagę – czas, przestrzeń i działanie powinno być adekwatne do poziomu rozwoju psychosomatycznego, emocjonalnego; nie można pozwolić na bezgraniczną przestrzeń aktywności dzieci, niepodlegającą kontroli rodzicielskiej),

– rodzice nie powinni wywierać presji na sukces dziecka (nie każdy musi skończyć studia, iść w ślady rodziców i realizować ich aspiracji, gdyż nie przyniesie mu to szczęścia i samorealizacji; musi natomiast odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co chce robić jest rozsądne i zapewni mu w przyszłości utrzymanie; presja na sukces jest predykatorem prób samobójczych),

– za prawem do czegoś powinien kroczyć obowiązek (jedno prawo dla dziecka – jeden dodatkowy obowiązek),

– niedopuszczalna jest bezgraniczna aktywność dziecka w sieci (rodzic powinien i musi kontrolować i nadzorować aktywność internetową własnego dziecka, ze względu m.in. na grożące młodym niebezpieczeństwa, np. dostępność groźnych substancji psychoaktywnych, patostreaming itp.),

– należy jasno nazywać zło – złem, a dobro – dobrem i wyznaczać granice,

modelowanie cyberprzestrzeni to wymóg XXI w.,

dzieci nie są złe, lecz przeciążone informacyjnie,

– należy pamiętać, że administracja czy policja jest w stanie wykryć jedynie około 20 procent ryzyk grożących dzieciom i młodzieży.

Dr hab. Mariusz Jędrzejko zakończył swój wykład niejako polemiką z systemem etyki filozofa Immanuela Kanta, wyrażoną w znanych słowach: Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.

Prezes zarządu fundacji Bonum humanum Leszek Roszczenko omówił Zachowania ryzykowne nastolatków – co powinni wiedzieć rodzice. Od nowych form nikotynizmu, przez alkohol do dopalaczy.

– Jeżeli my, jako rodzice, nie znajdziemy czasu na kontakt z dziećmi, to znajdzie dla nich czas diler i terapeuta – przekonywał Leszek Roszczenko.

Wykładowca uświadamiał, że niekiedy rodzice dają pozytywne wzmocnienia dla negatywnych zachowań dzieci; często też usiłują scedować swoje obowiązki wychowawcze  na szkołę oraz inne instytucje, podczas gdy są w stanie zrobić najwięcej dla swojego dziecka i ustrzec go przed wieloma niebezpieczeństwami. Substancje psychoaktywne ulegają ciągłym zmianom, zostają zmodyfikowane i wzmocnione, a młodzież, dzięki Internetowi, może mieć do nich nieograniczony dostęp. Należy pamiętać, że oddziaływanie tych substancji jest osobnicze, więc nie można przewidzieć, w jaki sposób wpłyną na konkretną osobę i jakie przyniosą skutki. Warto również odnotować, że w książce adresowej telefonu komórkowego dziecka jest kontakt ICE (In Case of Emergency), w którym rodzic, dla bezpieczeństwa, powinien wpisać swoje dane.

Patronat medialny nad zdarzeniem objął m.in. e – Kurier Dąbrowski.

us


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 24 września 2021 o 11:41
  MCR :
  Ot i pożyteczna akcja!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 2. 25 września 2021 o 14:51
  zatroskany :
  Wszyscy rodzice powinni zapoznać się z wiadomościami tutaj przedstawionymi .Mam tylko pytanie : dlaczego dopiero teraz była ta debata i gdzie była informacja że odbędzie się taka konferencja.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 10)
 3. 25 września 2021 o 18:14
  Do MCr :
  Byłaby pożyteczna, gdyby ją zorganizowano w szkołach, dla dzieci i młodzieży, a nie dla urzędników w godzinach ich pracy i zapewne z kateringiem za publiczne pieniądze
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 4. 27 września 2021 o 18:57
  Dominik :
  Czy pojawiła się jakaś informacja na temat wydarzenia wcześniej czy tylko artykuł post factum? Problem jak najbardziej zasługuje na uwagę, wyrazy uznania dla organizatorki Pani dr Marty Chrabąszcz za podjęcie tematu.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 6)
 5. 28 września 2021 o 14:59
  zatroskany :
  W rozmowie z rodzicami nastolatków też padało pytanie kto wcześniej wiedział o organizacji takiego spotkania ,czy to było owiane tajemnicą i dlaczego?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)