Dzisiaj:
Środa, 24 lipca 2024 roku
Antoniego, Kingi, Krystyny, Olgi, Wojciecha

UNICEF DOSTARCZA RATUJĄCĄ ŻYCIE POMOC

2 lutego 2023 | Brak komentarzy

Pomoc humanitarna najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce jest wciąż potrzebna. UNICEF kontynuuje niezbędne wsparcie w czasie zimowych miesięcy.

Warszawa, 1 lutego 2023 r. – UNICEF dostarcza środki higieniczne i sanitarne, apteczki pierwszej pomocy oraz ratujący życie sprzęt medyczny, który wesprze ponad 350 000 uchodźców w Polsce, uciekających przed wojną w Ukrainie.

Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce, które powstało w naszym kraju kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie, dostarcza także materiały edukacyjne, w tym długopisy, zeszyty i inne przybory do nauki. Z tej pomocy skorzysta 360 000 dzieci. UNICEF dostarczył także 17 000 różnego rodzaju urządzeń cyfrowych.

– Byłem w wielu miejscach w Polsce i rozmawiałem z dziećmi oraz rodzinami z Ukrainy, które zostawiły za sobą wszystko: domy, cały dobytek, a nawet swoich bliskich. Wielu potrzebuje podstawowej pomocy, aby zacząć życie od nowa, powiedział Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. Nasza pomoc humanitarna musi być kontynuowana, a te produkty są bardzo potrzebne, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach. Dzieci i rodziny również potrzebują wsparcia, aby kontynuować naukę oraz uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej i usług społecznych.

Obecnie UNICEF dostarcza 10 000 apteczek pierwszej pomocy, 4000 instytucjonalnych zestawów higienicznych (jeden zestaw przeznaczony jest dla 50 osób) oraz 80 000 rodzinnych zestawów higienicznych (każdy zestaw przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny). Większość dystrybuowana jest w 12 miastach, z którymi UNICEF ma podpisane porozumienie: Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Lublinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. Miasta te z kolei dystrybuują pomoc do szkół, przedszkoli, domów kultury i centrów wsparcia. Produkty dostarczane są również do ośrodków zbiorowego zakwaterowania uchodźców i siedmiu Centrów Wsparcia Dziecka i Rodziny (tzw. Blue Dots) zlokalizowanych w najbardziej uczęszczanych punktach tranzytowych.

UNICEF dostarczył także karetkę do Medycznego Centrum Tranzytowego w Rzeszowie, sprzęt do opieki nad noworodkami dla Białostockiego Uniwersytetu Klinicznego oraz Instytutu Matki i Dziecka, a także sprzęt do ultrasonografii do lubelskiego szpitala. Organizacja zakupiła również 50 000 szczepionek przeciwko polio i 5000 szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także 50 000 strzykawek, aby utrzymać tempo szczepień w obliczu zwiększonego zapotrzebowania.

Oprócz pomocy medycznej i edukacyjnej, UNICEF dostarczył do przedszkoli i placówek dziennej opieki zestawy wspomagające naukę i zabawę dla małych dzieci, a także sprzęt sportowy do szkół, które przyjęły uczniów z Ukrainy. Pomoc ta wesprze nie tylko proces integracji czy wypełni luki w nauce, ale także będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. 17 000 tabletów i laptopów pomoże także dzieciom z Ukrainy, które zdecydują się kontynuować naukę online.

Zakup tych artykułów medycznych i edukacyjnych był możliwy dzięki hojnym darowiznom otrzymanym od wieloletnich partnerów UNICEF z sektora publicznego, Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji (PRM) Departamentu Stanu USA oraz rządu Japonii i rządu Korei, a także bezprecedensowego wsparcia prywatnych darczyńców.

­- Każde dziecko ma prawo do odpowiedniej jakości edukacji. Jednak skuteczna nauka wymaga również odpowiednich narzędzi, powiedział Rashed Mustafa. Dystrybucja materiałów edukacyjnych i urządzeń cyfrowych jest nie tylko korzystna dla edukacji dziecka, ale także niezbędna do zbudowania solidnego fundamentu pod lepszą przyszłość.

Program edukacyjny UNICEF w Polsce obejmuje 480 000 dzieci, które uczęszczają na zajęcia formalne i pozaformalne. Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji i miastami, aby zapewnić ukraińskim dzieciom dostęp do polskiego systemu edukacji, w tym poprzez lekcje języka, zajęcia wyrównawcze i zatrudnianie ukraińskich asystentów międzykulturowych. Wspieramy również dzieci uczące się online według ukraińskiego programu nauczania za pośrednictwem 50 Centrów Edukacji i Rozwoju. Są to bezpieczne miejsca, w których młodzi ludzie mogą uczyć się online, otrzymać pomoc w odrabianiu lekcji, kontaktować się z rówieśnikami, a także uczęszczać na lekcje języka polskiego i uzyskać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce powstało w rekordowym tempie w marcu 2022 r., aby wspierać rodziny uciekające przed wojną i pomagać im w powrocie do normalności. Biuro współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, a także partnerami społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić dzieciom naukę, zdrowie i bezpieczeństwo. Od Blue Dots przy ruchliwych punktach tranzytowych po zapewnienie dzieciom dostępu do szkoły i opieki zdrowotnej — UNICEF wspiera wszystkie rodziny szukające schronienia. Działamy na rzecz praw każdego dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej potrzebujących dzieci.

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)