Dzisiaj:
Wtorek, 18 czerwca 2024 roku
Elżbiety, Gerwazego, Marka, Marinya, Pauli

W POWIECIE: SPÓR O REZOLUCJĘ

18 sierpnia 2023 | Brak komentarzy

Zmiany w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej to stały punkt każdej lub niemal każdej sesji rady. Tym razem jednak problemem stało się nie głosowanie nad uchwałami, a przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Jeszce przed uchwałami dotyczącymi drobnych korekt budżetowych i w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozpoczęła się dyskusja nad dopisaniem sformułowana do protokołu z ostatniej sesji.

– Na ostatniej sesji zdalnej próbowałem zgłosić poprawkę do rezolucji. Przyznam, że ta poprawka była prawidłowo przeze mnie sformułowana, prawidłowo zgłoszona i nie wiem, z jakich powodów pani przewodnicząca nie poddała pod głosowanie. W związku z tym, w tym opisie, który pani zamieszcza w protokole, że pouczyła radnego Kopię i przeszła dalej do głosowania uchwały proponuję zapis, że wniosek nie został dopuszczony do głosowania przez panią przewodniczącą. Następnie jeszcze pospiesznie pani zamknęła dyskusję; chciałem się jeszcze odnieść ad vocem. Nie został mi udzielony głos. Takie zapisy proszę sformułować w tym protokole – dopiero mogę ewentualnie głosować za nim – zawnioskował Marek Kopia.

Radnemu chodziło o rezolucję uchwaloną podczas poprzedniej sesji w sprawie ochrony życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego  oraz ochrony środowiska naturalnego.

Rezolucja odnosiła się tylko i wyłącznie do planowanej w Wielopolu (gmina Olesno) spalarni odpadów, której od samego początku sprzeciwia się znaczna część mieszkańców powiatu dąbrowskiego, a także niektórych gmin powiatu tarnowskiego, sąsiadujących najbliżej działek inwestora. Radny chciał poszerzyć rezolucję i do „ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu” dodać „ochronę praw kobiet” [w Polsce]. Wniosek był najprawdopodobniej odpowiedzią na poprzedzające go zdarzenia w różnych odstępach czasowych – kilka zgonów i/lub zagrożenia zdrowia i życia kobiet na porodówkach oraz sprawę pani Joanny, która kupiła na własny użytek i przyjęła tabletkę wczesnoporonną, gdyż ciąża miała zagrażać jej życiu i zdrowiu.  Radni i przewodnicząca rady powiatu przyjęli wówczas, że z rezolucją wzywającą uprawnione instytucje do ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu w związku z planowaną budową spalarni nie koresponduje sformułowanie o prawach kobiet w Polsce.

Rada powiatu większością głosów uchwaliła rezolucję w sprawie uwzględnienia interesów i stanowiska mieszkańców w kontekście „budowy instalacji do produkcji alkoholu etylowego (…) wraz z elementami towarzyszącymi oraz instalacja kotłowni paliw alternatywnych wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Wielopole, gmina Olesno”.
Obiekcje radnego dotyczyły zaś faktu, że jego wniosek na temat ochrony praw kobiet nie został uwzględniony w rzeczonej rezolucji.

Marek Kopia domagał się w związku z tym, by przed głosowaniem, do protokołu z ostatniej sesji dopisać następującą sentencję: wniosek zgłoszony przez radnego Kopię został prawidłowo sformułowany i nie został poddany pod głosowanie przez przewodniczącą. Następnie radny nie został dopuszczony do głosu w tej sprawie. Przewodnicząca nie chciała zgodzić się z drugą częścią sentencji, jakoby miała nie dopuścić radnego do głosu w sprawie jego wniosku.

-Pan Marek Kopia zawnioskował, by do projektu rezolucji, którą wprowadza wicestarosta dąbrowski dodać redakcyjną poprawkę poprzez dodanie po słowach „ochronie zdrowia” sformułowania: „i praw kobiet”. Przewodnicząca przypomniała radnemu Kopii, że w punkcie, w którym uchwała będzie procedowana, jeśli będzie przyjęta do dzisiejszego porządku obrad, można będzie zgłaszać poprawki, jednak to, co proponuje radny Marek Kopia nie mieści się w ramach tej rezolucji jeżeli chodzi o stronę merytoryczną treści – odczytała przewodnicząca rady powiatu, Marta Chrabąszcz.

-Wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie w momencie podjęcia rezolucji [podczas poprzedniej sesji – red.] – dowodził Marek Kopia.

-Panie radny, nie będziemy ośmieszać rady w taki sposób! – odpowiedziała Marta Chrabąszcz.

-Pani przewodnicząca, wysoka rado, ja również apelowałem do radnego, by zachować powagę rady, bo ten wniosek, który Pan złożył nie sposób było głosować. Jeżeli będziemy formułować takie wnioski i rezolucje, to osłabiamy powagę rady. Bardzo proszę o nieegzekwowanie tego punktu. Nie ośmieszajmy się! – apelował starosta, Lesław Wieczorek. – Do punktu, który pan radny zgłosił tak przeprowadziliśmy z panem wicestarostą sondaż, czy kobiety czują się w jakiś sposób obecnie poszkodowane, czy ich prawa są zachowane. Wszystkie w stu procentach powiedziały, że „tak” i że nie życzyły by sobie nawet takich głosowań, bo w tym kontekście będziemy musieli dołożyć do tej rezolucji „ochronę praw mężczyzn”. Ja złożę taki wniosek.

-Ale przed czym? – dziwił się Marek Kopia.

-To jest dobre pytanie. Proszę zachować powagę rady! Nie będziemy głosować tu wniosków absurdalnych, które mają na celu chyba zabawienie się radą. Apeluję do radnych, żeby jednak poparli mój głos i żebyśmy nie ośmieszali się – apelował starosta.

-Popieram głos pana starosty – dodała przewodnicząca.

-Przewodnicząca rady przedstawiła zebranym projekt rezolucji w sprawie ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu dąbrowskiego oraz ochrony środowiska naturalnego. Głos zabrał radny Marek Kopia, który ponowił zgłaszany wcześniej przez siebie wniosek dotyczący dodania po słowach „zdrowia i życia” sformułowania „i praw kobiet”. Przewodnicząca rady poinformowała radnego Kopię, że rezolucja dotyczy konkretnych inwestycji, które są tam wymienione, a zmiana proponowana przez radnego Kopię wymaga zmiany treści tej rezolucji. Przewodnicząca poprosiła radnego Kopię, aby przygotował projekt rezolucji zgodnie ze statutem powiatu tak, aby treść tej rezolucji, o której mówi, mogła zostać przekazana komisjom oraz Zarządowi powiatu. W związku z brakiem dalszych uwag przewodnicząca rady powiatu zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem. Wniosek radnego Marka Kopii nie został poddany pod głosowanie – przewodnicząca Marta Chrabąszcz odczytała końcowe sformułowanie do protokołu z poprzedniej sesji.

Istniała realna obawa, że sesja się przedłuży, gdyż pojawiły się pomysły, by zweryfikować stwierdzenie i zapis w protokole, czy przewodnicząca dopuściła do głosu Marka Kopię w punkcie dotyczącym rezolucji w sprawie ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu. W tym celu należałoby przesłuchać nagranie z poprzedniej sesji. Odstąpiono jednak od tego na wniosek Marka Kopii.

Część radnych nie wysłuchała apelu starosty i poparła poprawkę do protokołu z ostatniej sesji. Za tak sformułowanym wnioskiem opowiedziało się siedmiu radnych, przeciw było pięciu, a czterech wstrzymało się od głosu.

-Wniosek został przegłosowany, a więc zostanie wprowadzony do protokołu. Proszę o przyjęcie protokołu razem z proponowanymi uwagami – podsumowała przewodnicząca.

Za protokołem z poprawkami głosowało trzynastu radnych, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Radny Stanisław Początek złożył kolejną, szczegółowo uzasadnioną, interpelację w sprawie „klimatu akustycznego w pobliżu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej”.

Podjęto również większością głosów uchwał w sprawie:

-zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 r
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 – 2030.

us

fot. powiatdabrowski.pl


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)