Dzisiaj:
Środa, 28 lutego 2024 roku
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW

12 października 2023 | Brak komentarzy

W związku z przystąpieniem przez Powiat Dąbrowski do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zaprasza mieszkańców powiatu do przedstawienia propozycji projektów, które mogłyby być realizowane na terenie naszego regionu i sprzyjały rozwojowi powiatu dąbrowskiego w perspektywie do 2030 roku.

Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, czyli takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.


Wypełnioną fiszkę projektową (przedstawioną w załączniku) można składać do dnia 20 października 2023 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl – wpisując w tytule wiadomości „Fiszka projektowa – strategia rozwoju powiatu”.
b) drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem: „Fiszka projektowa – strategia rozwoju powiatu”.
c) bezpośrednio na dziennik podawcy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach pracy urzędy tj.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Starosta Dąbrowski.
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów powiatu.

Z poważaniem,
Starosta Dąbrowski
Lesław Wieczorek

Pliki do pobrania:

FISZKA PROJEKTOWA POWIAT DĄBROWSKI. docx

FISZKA PROJEKTOWA POWIAT DĄBROWSKI. pdf


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)