Dzisiaj:
Środa, 24 lipca 2024 roku
Antoniego, Kingi, Krystyny, Olgi, Wojciecha

DODATKOWE PIENIĄDZE DLA STULATKÓW

3 kwietnia 2024 | Brak komentarzy

Osobom, które skończyły sto lat, przysługuje comiesięczne „świadczenie honorowe”. W Małopolsce ZUS wypłaca ich 349. Od marca to wyjątkowe świadczenie wynosi 6246,13 zł brutto.

Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie ZUS w Krakowie – 176. Po tyle samo świadczeń wypłacają placówki ZUS w Nowym Sączu i Chrzanowie – 67 każda. Natomiast tarnowski oddział przekazuje 39 świadczeń.

Najstarsza osoba w regionie, która świadczenie pobiera z krakowskiego ZUS-u, ma 107 lat.

Wysokość „świadczenia honorowego” równa jest kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 6246,13 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie jest waloryzowany. Dlatego emeryci otrzymują równe kwoty „świadczenia honorowego”.

Kiedy potrzebny jest wniosek

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają wniosku o to świadczenie. Gdy skończą sto lat przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Dotyczy to najczęściej kobiet, które zrezygnowały z pracy, by zająć się dziećmi. Wniosek o „świadczenie honorowe” można dostarczyć do najbliższej placówki ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest jedyną instytucją, która wypłaca dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat. Wypłaty realizują też KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

Oddział ZUS
Chrzanów Kraków Nowy Sącz Tarnów
100 lat 16 28 27 2
101 lat 34 67 21 18
102 lata 9 41 14 7
103 lata 6 22 1 6
104 lata 2 9 1 4
105 lat 7 3 1
106 lat 1 1
107 lat 1
Razem 67 176 67 39

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)