Dzisiaj:
Piątek, 1 grudnia 2023 roku
Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW POPRZEZ USUWANIE AZBESTU

13 września 2023 | Brak komentarzy

Artykuł Partnera
Gmina Szczucin – Lider projektu, realizował projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował demontaż, odbiór oraz  wywóz odpadów azbestowych z budynków zlokalizowanych w Gminach Partnerskich: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dębno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno.

Azbest to włókniste minerały, występujące naturalnie w przyrodzie. Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, czy substancje żrące, ponadto azbest cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, wytrzymałością na rozciąganie, czy zgniatanie.  Azbest wykorzystywano głównie do produkcji materiałów budowlanych, w szczególności płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych i instalacyjnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających, a także odzieży roboczej.

Azbest jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia, może przyczyniać się do powstawania licznych chorób. Niebezpieczeństwo wynikające z azbestu pojawia się na skutek rozpylania w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub korozji. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie i cienkie, ponieważ przenikają one do płuc, gdzie w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują niebezpieczne choroby. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe mogą się ujawnić nawet po kilkudziesięciu latach.

W ramach projektu realizowane były zadania takie jak: usunięcie wyrobów azbestowych poprzez demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest i pryzm azbestowych oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gmin Partnerskich.

Powyższe działania zapewniły bezpieczniejsze warunki do życia mieszkańcom gmin oraz podniosły świadomość wśród społeczności lokalnej o skutkach zdrowotnych  i środowiskowych.

 

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)