Dzisiaj:
Środa, 24 lipca 2024 roku
Antoniego, Kingi, Krystyny, Olgi, Wojciecha

PIERWSZE „TRZYNASTKI” PRZED WIELKANOCĄ

26 marca 2024 | Brak komentarzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Najbliższy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek.

To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą.

Do emerytów i rencistów w kwietniu trafią trzynaste emerytury. Osoby, które wypłatę świadczenia mają ustaloną na 1. dzień miesiąca, dodatkowe świadczenie otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed świętami wielkanocnymi. „Trzynastka” przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją dostać nie trzeba składać wniosku, ZUS przyzna ją automatycznie.

Dla kogo „trzynastka”?
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej, szkoleniowej, socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego, które przysługuje cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy wypłata?
„Trzynastki” będą przekazywane razem ze świadczeniem podstawowym, w terminie wypłaty. A te przypadają 1; 6; 10; 15; 20 i 25. dnia każdego miesiąca. Zasada jest taka, że wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Jeśli wypłata świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to przekazywane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem, trafiło do emeryta czy rencisty. Nie ma znaczenia, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym.

Osoby, które świadczenia pobierają – 1; 6 i 20 kwietnia – otrzymają je wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. „Trzynastki” wcześniej dostaną też osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Jest to dzień wolny od pracy, dlatego „trzynastka” powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Renta rodzinna a trzynasta emerytura
W przypadku renty rodzinnej dla kilku uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS.

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)