Dzisiaj:
Piątek, 19 kwietnia 2019 roku
Adolfa, Leona, Tymona, Włodzimierza

Absolutorium dla Burmistrza Dąbrowy

30 maja 2017 | komentarzy 55

29 maja 2017 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Tematem wiodącym sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2016.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Buśko przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2016 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Później, zgodnie z procedurą Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat w/w sprawozdania.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej poinformował, że budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2016 był zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 100,9 %, wydatki stanowiły 95,4%. Dochody wykonano w kwocie 71 688 514,56 zł, natomiast wydatki na poziomie 71.742 215, 21 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11,86% ogółu budżetu co daje kwotę 8 503 815, 31 zł. Jest to efekt nie tylko konkretnej realizacji zadań uchwalonych przez Radę Miejską, ale także wynik pozyskania znacznych kwot z budżetu Państwa na realizację zadań Gminy, a w szczególności:
-środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 270 000 zł.
-środki na realizację programu edukacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. POWERSE” poprawa mobilności kadry nauczycielskiej SP nr 1 – 100 556,54 zł
-środki na realizację programu ochrony powietrza „LIFE” – kwota 79 250 zł.
-środki na dofinansowanie utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniorów – 250 000 zł.

W wyniku działań samorządu gminnego nastąpiła poprawa stanu dróg i chodników gminnych, udzielono również wsparcia dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie budowy chodników – 258 410, 60 zł. Ponadto, udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w kwocie 22 500 zł, na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej (szpitalowi powiatowemu) na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki i łóżka wraz z materacem przeciwodleżynowym dla oddziału anestezjologii intensywnej terapii w kwocie 40 814 zł. Udzielono też dofinansowania wielu organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszej gminy.

Rok 2016 był dobrym rokiem dla ochrony środowiska. W ubiegłym roku zakończono również budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brnik – Pola, na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz rozpoczęto budowę kanalizacji w Smęgorzowie. Ponadto, w ramach własnych środków opracowano projekty i dobudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy na łączną kwotę 598 615,67 zł. ja również zakończono likwidację oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej oraz budowę pompowni na jej miejscu. Łącznie na poprawę ochrony środowiska wydano kwotę 2 947 793 zł.

W ubiegłym roku Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki długoterminowe na budowę kanalizacji sanitarnych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji kotłowni na łączną kwotę 2 938 956,40 zł.

Zadłużenie Gminy jest na bezpiecznym poziomie i w całości związane jest z wydatkami inwestycyjnymi. Kwota zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. wynosiła 12. 419 246,20 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz złożył podziękowania pod adresem Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów, rad osiedlowych za współpracę i wszelką okazaną pomoc w realizacji budżetu Gminy w 2015 r. Słowa uznania padły także pod adresem pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy za zaangażowanie przy realizacji budżetu w ciągu całego roku.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2016 r. – głosami za – 21, wstrzymujący się – 0, przeciw – 0. Takim samym wynikiem głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, a także uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Pierwsza z tych uchwał skutkuje podwyższeniem ceny za odbiór odpadów komunalnych od II półrocza w następujący sposób:
– 9 zł, miesięcznie na jednego mieszkańca jeżeli odpady są odbierane w sposób selektywny przy czym tę stawkę różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, i tak:
– przy ilości osób od 1 do 4 opłata wynosi 9 zł, za miesiąc od osoby,
– za 5-tą osobę opłata wynosi 5 zł, za miesiąc od osoby,
– za 6-tą osobę opłata wynosi 4 zł, za miesiąc od osoby,
– za 7-tą osobę opłata wynosi 3 zł, za miesiąc od osoby,
– za 8-tą osobę i każdą kolejną opłata wynosi 2 zł, za miesiąc od osoby.
– 20 zł miesięcznie na jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dotychczasowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów poniesionych przez Gminę z tytułu tejże opłaty, a w założeniu kalkulacja taka powinna się bilansować w ten sposób, że dochody powinny pokrywać w całości poniesione koszty.

Czytaj więcej

źródło: UM w DT

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 30 maja 2017 o 15:05
  ania :
  No cóż, brak obecności zainteresowanych mieszkańców na sesji spowodował że presja którą można było ostudzić odwagę niejednego "pseudoreprezentanta wyborców" nie zadziałała. Z artykułu nie wynika czy była dyskusja i jak kto głosował. A co do tematu to widzę taki plan działania. 1. Jeżeli w dniu odbioru śmieci segregowanych pracownik odbiorcy tj. gminy stwierdzi że śmieci nie są segregowane, należy odstąpić od ich odbioru w tym dniu i zabrać je w dniu odbioru śmieci niesegregowanych a właściciela posesji obciążyć właściwą opłatą. 2. Ogłosić przetarg nieograniczony na wywóz śmieci, bo nigdzie nie jest nakazane że gmina musi to robić swoimi siłami - patrz gmina Olesno (opłaty nie zmienione od początku). 3. Ponieważ radni byli uparci i podwyżki uchwalili to niech swoje diety i sołtysów obniżą o 30%, a gdyby im się tego nie będzie chciało to niech obniżą wynagrodzenie burmistrzów i skarbnika o owe 30% co będzie dowodem że niczego i nikogo się nie boją i że mają "jaja". 4. Ponieważ uchwalono podwyżki mieszkańcy-wyborcy powinni nadal płacić wg starych stawek i zobaczymy czy i kto odważy się egzekwować drogą egzekucyjną tą różnicę wg władzy nazywaną niedopłatą lub zaległością. 5. A teraz trochę matematyki. 20 tys. mieszkańców x 2.-zł = 40 tys. zł - to miesięczny wzrost z opłaty śmieciowej. 50 tys. zł to np. prezent Burmistrza i Rady dla policji na zakup budynku P.Borsy. Czy to był wydatek konieczny ? Niech radni zamiast nas grabić zaczną szukać oszczędności w wydatkach budżetowych. A może im pomożecie ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +19 (w sumie : 19)
 2. 30 maja 2017 o 15:54
  jonek :
  Łącznie na poprawę ochrony środowiska wydano kwotę 2 947 793 zł z czego zaciągnięto kredytów na poprawę ochrony środowiska kwotę 2 938 956,40 zł. Imponujące ! całe 8.836,60 zł nie pochodziło z kredytu, który ktoś musi spłacić! A gdzie środki UE ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +18 (w sumie : 18)
 3. 30 maja 2017 o 20:40
  Anonim :
  ;Znacznych kwot; prosze mnie nie rozmieszać
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 9)
 4. 31 maja 2017 o 07:55
  Figa :
  A ja się martwię sztandarową inwestycją na gminie jaką jest "Obwodnica" ! Nic się tam nie dzieje a już czerwiec. Zebrano troszku humusu na boki i cisza jak makiem zasiał. Wie może ktoś na co wykonawca czeka ???
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 14)
 5. 31 maja 2017 o 18:24
  ula :
  W obietnicach wyborczych jeden z radnych zapewnial, ze jak zostanie radnym to kazda sesja gminy bedzie transmitowana on-line. Zostal przewodniczacym i co ? Amnezja ? Ludzie mają prawo choc on-line uczestniczyc w zyciu rajcow. Juz za rok przypomnimy sie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +20 (w sumie : 22)
 6. 31 maja 2017 o 21:06
  rodowity dąbrowianin :
  do Ula Amnezja został radnym potem przewodniczącym i ma ......
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +22 (w sumie : 22)
 7. 31 maja 2017 o 22:51
  miejscowy :
  Toż to kpina z tymi śmieciami, popieram w całej rozciągłości to co napisała Ania. Płaćmy wszyscy wg. starych stawek i ciekawe co nam zrobią. Nie sądziłem że to napiszę ale.... Stanley wróć!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 17)
 8. 31 maja 2017 o 23:10
  amnezja? :
  Nie sądzę żeby to była amnezja, to raczej przykład owej legendarnej samodzielności i niezależności od woli i pomysłów tymczasowych lokatorów Białego domku.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 15)
 9. 31 maja 2017 o 23:19
  KtosiA-Józia :
  Od zawsze interesowały mnie sprawy gminy a ściślej mówiąc kwestia finansów publicznych - kilka rozpraw na ten temat zostało przeze mnie napisanych....Obserwując poczynania obecnych włodarzy/rajców stwierdzam, że jest to stracona kadencja....Potrzeba kogoś, kto zna się na finansach publicznych, kto "zjadł zęby" na nich. Dobrym włodarzem był były Burmistrz Początek...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 23)
 10. 1 czerwca 2017 o 19:50
  Anna :
  Mam pytanie do dyskutujących >Kto wybierał nasze władze ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +17 (w sumie : 17)
 11. 1 czerwca 2017 o 22:41
  Anonim :
  Ile ta podwyżka wynosi? Tyle co 1 paczka papierosów. I to nie na osobę tylko na sporą rodzinę. Jakoś nikt nie żałuje, że przepala tyle kasy, a za to, że problem śmieci jest świetnie rozwiązany, to już taka strata, że hej!To może wróćmy do stanu sprzed segregowania i systemu wywozu śmieci? Podwyżka jest dlatego, że wraz z poprawą sytuacji materialnej społeczeństwa (500+, wzrost najniższej krajowej), wzrosło spożycie i równocześnie ilość wyrzucanych śmieci. To pokazują statystyki. I co tu biadolić nad 2 zet?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -11 (w sumie : 21)
 12. 2 czerwca 2017 o 13:31
  Staly Obserwator :
  Jednoglosne absolutorium dla Burmistrza Kaczmarskiego w żadnym przypadku nie jest sukcesem. Zgodnie z przedstawionymi opiniami poszczególnych organow tzn komisji rady miejskiej , oraz Okręgowej Izby Obrachunkowej w Tarnowie , dawało podstawę do przyjęcia wykonania budżetu za rok 2016. Zupełnie ma inny wymiar dotychczasowego zarządzenia gminą przez Burmistrza Kaczmarskiego, oraz jego " twardego dyskursu wspolkoalicjantow " . Zostaną dokładnie rozliczeni za dotychczas podejmowane decyzje i biorą na swje barki pełną odpowiedzialność za zarzadzanie gminą. Dajcie Państwo sobie już spokój z kreowaniem poprzedniego burmistrza gminy Dąbrowa Tarnowska Pana Stanisława Początka, jego czas już dawno minął bezpowrotnie wróci do obsadzenia stołów ludzmi miernymi ale wiernymi W Dąbrowie Tarnowskiej należy dokonać wymiany pokoloniowej, kandydat na burmistrza musi być kreatywny, znający się na sprawch gospodarczych i społecznych ,z dobrym wykształceniem znającym języki obce, to samo dotyczy kandydatów do rady miejskiej. To co proponujecie -to marazm i wymiana tych samych " Panów " to będzie pogłębienie i nie odwracalnre negatywne skutki dla miasta i gminy naszej małej ojczyzny.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 17)
 13. 2 czerwca 2017 o 16:22
  ania :
  Anonimie ! Rzecz w tym że nie chodzi o to czy nas stać na zapłacenie podwyżki czy nas nie stać. Tu chodzi o odpowiedź na pytanie dlaczego podwyżka jest konieczna i dlaczego jest to jedyne rozwiązanie. To pytanie do władzy. Ilu jest płatników za śmieci segregowane a ilu za niesegregowane. Dane mogą być w procentach, ale w tych co niektórzy pomyślą. Ile zapłacono za wywóz śmieci na wysypisko w I półroczu 2016 a ile będzie w br. I najważniejsze. Dlaczego nie ogłoszono przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi zbierania i wywozu śmieci ???
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 13)
 14. 2 czerwca 2017 o 17:33
  do Stałego :
  Jeżeli za Początka byli "mierni ale wierni" (wierni??? pewnie masz też na myśli byłego sekretarza?) to jak nazwiesz obecną ekipę obejmującą stołki za Panów Ryczek-Kaczmarski? Ale pomysł mi się podoba z tymi wymogami na kandydata: musi być kreatywny, znający się na sprawach gospodarczych i społecznych ,z dobrym wykształceniem znającym języki obce. Można by jeszcze dodać - nogi aż po samą szyję! A tak na poważnie - ludzie z takimi kwalifikacjami zazwyczaj sami prowadzą swoje biznesy i nie sądzę, żeby chcieli z nich zrezygnować na poczet pracy w samorządzie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 17)
 15. 2 czerwca 2017 o 21:09
  Staly Obserwator :
  Szkoda ,że na ostatniej sesji Rady Miejskiej był nie obecny ekurier dąbrowski, -dlaczego? ?????? . Służę informacją glosowania uchwały dotyczącej podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych : 12 radnych -za (koalicja rządząca burmistrza Kaczmarskiego , 8-miu radnych "opozycja " - wstrzymało się od głosu , oraz 1 radny -przeciw ( niezrzeszony ) .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 13)
 16. 2 czerwca 2017 o 22:57
  do Anonima :
  500+ nie dotyczy mojej rodziny, tak samo jak papierosy. Co Ty na to Anonimie?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 12)
 17. 3 czerwca 2017 o 12:06
  ania :
  Stały Obserwatorze. Wstrzymanie się przez 8 radnych "opozycji" (?) powoduje że uchwała przeszła stosunkiem głosów 12:1. Wstrzymanie się od głosu jest w zasadzie poparciem tej uchwały. I to by było tyle na temat opozycji. A co do kwestii formalnych. Tylu radnych (ośmiu) może radzie przedłożyć projekt uchwały zobowiązującej Burmistrza do ogłoszenia przetargu na zbieranie śmieci w gminie Dąbrowa T. lub projekt uchwały o uchyleniu tej dotyczącej podwyżki opłat za śmieci. I na taki ruch oczekują ich wyborcy !!! Na co stawiasz ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 9)
 18. 3 czerwca 2017 o 12:18
  Statystyk :
  Znając życie i obserwując jednogłośne absolutorium dla Burmistrza oznacza tylko jedno " zagłaskać kotka na śmierć"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 14)
 19. 3 czerwca 2017 o 12:26
  Figa :
  Zastanawiam się czy podwyżka za śmieci nie jest pokłosiem słynnego "małżeństwa" MPCu z GZGK ! Ż MPCu korzystali nie liczni a koszty utrzymania ogromne. Małżeństwo pozwoliło rozłożyć koszty na wszystkich ! A Tarnów wywoził śmieci punktualnie i za ile niższą kasę i co dokładali do naszej Gminy ??? Takich dobrych dziś nie ma ! A miało być tak dobrze a wyszło jak wyszło.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 10)
 20. 3 czerwca 2017 o 14:30
  Obserwujący :
  Napiszcie kilka propozycji kto ma dobre kompetencje na stanowisko burmistrza w Dąbrowie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 10)
 21. 3 czerwca 2017 o 16:41
  ewa :
  propozycje do ewentualnego rozważenia i przedyskutowania : 1. Paweł Chojnowski 2. Jacek Kopeć 3. Michał Bartnik 4. Lesław Wieczorek 5. Andrzej Buśko 6. Anna Jastrzębiec - Witowska 7. Anna Morawiec .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -28 (w sumie : 30)
 22. 3 czerwca 2017 o 20:35
  Dąbrowianka :
  Krzysztof Orwat !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -26 (w sumie : 36)
 23. 4 czerwca 2017 o 12:06
  Figa :
  Propozycje jak widzę są ale czy stać nas na zmarnowanie kolejnych czterech lat ? Widzę że poprzeczka poszła w dół a nie wiem jak z oczekiwaniami i wizją przyszłości. Czytając te komentarze oraz propozycje to obecny Burmistrz musi się pomału pakować. A mnie to wsio ryba kto będzie bo i tak z tego nic nie będę miała w żadnym wymiarze.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 13)
 24. 4 czerwca 2017 o 14:01
  dt :
  Andrzej Buśko, Lesław Wieczorek, Paweł Lechowicz, Anna Witowska
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -18 (w sumie : 26)
 25. 4 czerwca 2017 o 14:25
  Dąbrowianin z Żabna :
  Jadwiga Kusior
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -24 (w sumie : 28)
 26. 4 czerwca 2017 o 19:09
  Staly Obserwator :
  Do Ani :) Opozycja w obecnej kadencji samorządu gminnego jest bierna, z uwagi na fakt, że są to radni z PSL I Wspólnoty Samorządowej -ugrupowanie z wyborow samorządowych poprzedniego burmistrza gminy Pana Początka. Jedni z nich w ukryciu popierają obecnych włodarzy z uwagi na swoje osobiste sprawy, natomiast radni z PSL są rozproszeni . Nie ma żadnych szans na stworzenie z tych dwóch klubów mocnej i konstruktywnej "OPOZYCJI ". Tak będzie do końca kadencji obecnej rady miejskiej !!!!!!!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 11)
 27. 4 czerwca 2017 o 19:27
  Staly Obserwator :
  Do Ewy :) Nie za wcześnie ustawiać juz ranking kandydatów na stanowisko burmistrza gminy Dąbrowa Tarnowska ?????? Nie będę się wypowiadał w kwestii tych osób, gdyż było by z mojej strony niedorzeczne, z uwagi na fakt, że znam ich osiągnięcia od kilkunastu lat. Poczekajmy cierpliwie do wiosny przyszłego roku, wówczas można będzie już więcej powiedzieć. Nie mniej jednak podtrzymuje swoje stanowisko co do kandydata na stanowisko burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, oraz kandydatów do rady miejskiej. Musi nastąpić wymiana pokoleniowa, ludzi dotychczas nie związanych z obecną i poprzednią "władzą " !!!!!!!. . Zauważam również, że małymi krokami młode pokolenie zaczyna inaczej myśleć ,odważnie mówić -czas do działania. I właśnie o tych ludzi należy zadbać z realnym programem wyborczym. Ale żeby ich pozyskać to muszą być spełnione warunki : osoby, które się tego zadania podejma muszą mieć " czysta kartę " zarówno jako działacze społeczni , bez interesowni z dużym doświadczeniem i dorobkiem.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 10)
 28. 4 czerwca 2017 o 22:12
  dąbrowianin :
  do Ewy: Kandydat na burmistrza powinien być wg mnie po pierwsze spoza śmietanki która jest na "świeczniku" dąbrowskim od kilku/kilkunastu lat i tam już się chyba okopała ponieważ nie wniesie nic nowego i będziemy dalej trwać w marazmie a na kolejną taką kadencję jak obecna już nie możemy sobie pozwolić ;) także numery 1, 4, 5, 7 odpadają, po drugie powinna mieć jakiekolwiek doświadczenie w administracji/urzędzie/lub innej jednostce/firmie która pozwoliłaby mu zapoznać się z zasadami panującymi w administracji bo inaczej zmarnujemy przynajmniej rok-dwa na "naukę" w tym wypadku odpada numer 3, po trzecie powinna być to osoba młoda (tak do 40-stki) patrząca na świat przez inny pryzmat niż starsze pokolenie (które notabene miało już szansę się "wykazać") i znające potrzeby i bolączki młodych - numery 2 i 6 też odpadają. Wiem, Wiem wybredny jestem ...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 13)
 29. 5 czerwca 2017 o 16:18
  aaale kit - ewo :
  Sprowadźcie Tadzia Rydzyka, to Dąbrowa stanie się potęgą i stolicą Polski.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 18)
 30. 5 czerwca 2017 o 17:20
  do stałego obserwatora :
  To się trochę kłoci ze sobą: mają mieć czystą kartę, być młodzi a równocześnie mieć duże doświadczenie i dorobek - to jakim cudem tę sprzeczność pogodzić?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 14)
 31. 5 czerwca 2017 o 20:29
  123.... :
  Jerzy Streb
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -25 (w sumie : 27)
 32. 5 czerwca 2017 o 20:33
  :-) :
  ...............
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 4)
 33. 5 czerwca 2017 o 22:51
  do Stałego :
  No tak, wymiana pokoleniowa, młodzi i tylko młodzi ale obowiązkowo z dużym doświadczeniem i dorobkiem - oczywiście obowiązkowo do 40-stki! wypisz wymaluj Bartuś zwany "misiem" - nie tylko młody, z dorobkiem no i jaaakie zaplecze!!!!!!! to będzie klucz do świetlanej przyszłości Dąbrowy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 17)
 34. 5 czerwca 2017 o 23:40
  RajcaByły :
  Tylko nie wybierajcie kogoś kto tylko myśli jak przekimać kadencję i nachłapać się nic nie robiąc tak jak większość naszych radnych..., byle do przodu, od uroczystości do uroczystości, od zdjęcia do zdjęcia.... A wyborcom się to wsystko opatrzyło..... .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 16)
 35. 6 czerwca 2017 o 14:45
  Stały Obserwator :
  Szanowni internauci :) dot. wpisów z dnia 5 czerwca br; Szanuję szczerze każdego kto ma odmienne zdanie niż ja , i nie mam zamiaru komentować Waszych wpisów . Wręcz przeciwnie ,każdy ma prawo wyrazić opinię co bardzo szanuję i doceniam. Trzeba dobrze rozumieć daną nam po 90' roku demokrację. Więc rowzwinę swoją myśl ,która dla przecietnego mieszkańca dąbrowy jest "raczej zrozumiała" : 1). " mieć czystą kartę " - nie być związany z żadnym ugrupowaniem politycznym i nie wykorzystywać swojej władzy do celów osobistych i rodzinnych jak to ma miejsce w poprzedniej i obecnej kadencji samorządu gminnego i powiatowego. 2). " mieć duże doświadczenie " - wykształcenie wyższe , być kreatywnym w swojej pracy zawodowej, mieć poprostu sukcecy zawodowe i społeczne i być rozpoznawalny w środowisku miejsko-gminnym. Trend ludzi młodych już jest obecny wśród ugrupwań parlamentarnych, sejmików samorządowych, oraz większych miast naszego kraju. Dlaczego nie można tego dokonać w Dąbrowie Tarnowskiej????? , właczając do wsparcia młodych kandydatów ,kilku doświadczonych dotychczas radnych - sprawdzonych w społeczeństwie bez żadnych dotychczasowych " obciążeń" - " kolesiostwo. kumeterstwo oraz dbania o własne " synekury " !!!!!!!!!!!!. Pozdrawiam
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 13)
 36. 6 czerwca 2017 o 15:54
  profeta :
  Wymiana pokoleniowa dąbrowskich włodarzy jest absolutnie konieczna. To naturalna kolej rzeczy. Obecny i poprzedni burmistrz są już w wieku emerytalnym. Należy im się zatem zasłużony odpoczynek. A Dąbrowie potrzebna jest nowa, młodsza i energiczna ekipa rządzących. W przeciwnym wypadku, nasze miasto pozostanie biednym powiatem, z którego - w poszukiwaniu pracy - będą uciekać kolejne pokolenia mieszkańców.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +17 (w sumie : 19)
 37. 7 czerwca 2017 o 21:27
  XYZ :
  Czytam powyższe bardzo sensowne wypowiedzi,lecz moi drodzy to teoria.Praktyka jak zwykle wykaże, że ludziska zagłosują jak zwykle czyli przekornie - przeciw komuś, część tak jak powie ksiądz, część oczywiście nie pójdzie olewając.Może zbyt pesymistycznie ,lecz taka jest nasza dąbrowska rzeczywistość.Nadziei na naprawdę dobrą zmianę nie widzę .Od 40 lat obserwuje naszą scenę były układy są i będą .To lokalny układ małomiasteczkowy nie do przeskoczenia .Propozycje kandydatów niektóre wręcz żałosne potwierdzają tylko układy i układziki.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 14)
 38. 9 czerwca 2017 o 14:20
  ło bosze :
  Już widzę tą zmianę pokoleniową. Pokażcie mi tych młodych gniewnych, którzy coś robią społecznie dla środowiska, bo od tego zaczyna się taka działalnośc i robienie sobie wizerunku politycznego - w dobrym znaczeniu tego słowa. Dziś młodzi, jak nie dostaną porządnego szmalu, to im się nie chce nawet palcem w bucie kiwnąć. Tych, których wymieniliście wyżej znam i... wybaczcie, że się głośno roześmieję ha ha ha...! Orwat? A co on zrobił dla miasta z własnej inicjatywy, a nie za pieniądze za ciepłą i nie strasznie wymagającą posadkę w urzędzie? Nie żartujcie z takimi kandydatami? Ciekawi mnie, czy ci co piszą te posty mają choć odrobinkę wiedzy na temat pracy na stanowisku burmistrza. Bo najczęściej przytaczają te osławione imprezki (opłatki, dni strażaków, rybaków i innych). Może komuś zazdrość, ale wydaje mi się, że każdy, kto był jest czy będzie burmistrzem, wolałby sobie w niedzielę, czy sobotę spędzić w domu z rodziną niż po tych gościnach leczyć się z niestrawności. Ale cóż jest to jeden z elementów pracy włodarza gminy - być na takich spotkaniach. A na co dzień praca, praca i praca... Wcale nie najlżejsza i wcale nie najlepiej płatna. Lepsze deko handlu na przykład... Znam wielu ludzi, którzy mówią, że za takie pieniądze wcale by nie chcieli tego robić, co robi burmistrz. Pomyślcie o odpowiedzialności, ale tego ci młodzi, którzy tu swoje kandydatury wystawiają nie widzą, bo pewnie nie rozumieją co znaczy słowo "odpowiedzialność".
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 13)
 39. 9 czerwca 2017 o 16:23
  mik :
  Burmistrz nie ma czasu na poważne sprawy, ale na czytanie dzieciom w bibliotece, fundowanie i wręczanie nagród w niepublicznej szkole czas zawsze znajdzie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 23)
 40. 11 czerwca 2017 o 17:09
  Dabrowianin :
  Ale marudzicie ! Czyta dzieciom źle, działa społecznie źle, nie działa społecznie źle zorganizował żłobek źle,nie będzie żłobka zle itd.itp to jest jak jak z 500+ głupi PIS daje , ale jak mówię oddaj nie bierz 500+ to wtedy taki darciuch anty PIS mówi wezmę bi mi się należy i moim dzieciom ! Co za hipokryzja !to wyborcy wybiorą burmistrza , nie ważne czy będzie ładny czy brzydki młody, stary. Ale tu na forum masa expertow że ho ho , wystartuje kto ci broni ! Spróbuj i zobaczymy jak ci dupsko obsmaruja pseudo experci od kreowania wizerunku! Powodzenia
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 20)
 41. 11 czerwca 2017 o 19:26
  Pigwa :
  A ja tak myślę że szkoda że Burmistrzem nie jest w obecnej kadencji Wiesław Krajewski. Nic nie mam do obecnego Burmistrza ponieważ moje oczekiwania co do Gminy są prawie zerowe bo woda zimna bo zimna ale w kranie jest, śmieci są wywożone /mam na myśli tylko usługi a nie ceny/, ulica od czasu do czasu w zimie odśnieżona i raz w roku zamieciona, kanalizacja drożna i odpływa, lekarz pierwszego kontaktu jest a ten ostatni to mnie już nie interesuje. Natomiast Rada pozostawia wiele do życzenia i trudno się tu na ten temat wypowiadać ponieważ jest to materiał na DOKTORAT
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 21)
 42. 12 czerwca 2017 o 20:40
  buc :
  Oj tam.Burmistrz jest spoko.Zajmijcie się lepiej zielonym ze starostwa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 21)
 43. 13 czerwca 2017 o 08:38
  polityka :
  właśnie odmówiono finansowania hali jaskółka i innych tam gdzie w samorządach rządzi PO ..........
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)
 44. 13 czerwca 2017 o 15:59
  do "polityka" :
  Początek kampanii wyborczej: wybierzcie samorząd z PIS, będziecie mieć wszystko zrobione.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 6)
 45. 13 czerwca 2017 o 21:18
  XYZ :
  DO Pigwa :I całe szczęście że burmistrzem nie jest Pan Krajewski. Podczas uroczystości 3 maja przed pomnikiem , zamiast świętowania 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji usłyszałam przemówienie tegoż posła o polityce PiS i hultajach blokujących mównicę sejmową . Po pierwsze to nie miejsce na uprawianie własnej polityki, po drugie to totalny brak szacunku dla tych, którzy wyznają inne zasady niż PiS .Szanuj innych, będą i ciebie szanować. Ot takie odczucie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 16)
 46. 5 lipca 2017 o 15:27
  Anonim :
  Wzrost opłaty za śmieci to skandal... dlaczego przeciętny Kowalski na płacić więcej za tych co nie segregują lub nie płacą ... proponuje p. burmistrzowi i radnym wyjść ze swojego podwórka przejść się po okolicy domów i się rozglądnąć... zobaczą może w końcu jak działa segregacja odpadów... część przedsiębiorców mających działalność gospodarczą produkującą masę odpadów zamiast płacić za jej utylizację upycha je w kosze przydomowe tak, że zamiast jednego kosza jest pięć do tego kilka worków.. bo po co płacić skoro zapłacą inni... 100 m od domu p. burmistrza kolektor zbiorczy kanalizacji połączony jest ze studzienkami burzowymi i przy większych opadach lub przy przytkaniu kanału do rz. Breń gówna lecą całą średnicą rury, a mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej muszą w tym smrodzie mieszkać (o tym skandalicznym rozwiązaniu problemu źle wykonanego kolektora zbiorczego kanalizacji p. burmistrz był informowany przez mieszkańców, ale skończyło się na przetkaniu rury - może jak by się zainteresował tym sanepid i prokuratura to by się coś zmieniło)... nasi kochani radni poszli po najmniejszej linii oporu dopieprzyli podwyżki tym co uczciwie płacą i segregują śmieci bo tak najłatwiej... przy następnych wyborach trzeba będzie im o tym przypomnieć..
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 9)
 47. 9 lipca 2017 o 14:55
  Stały Obserwator :
  Do Anonim :) Pomimo , że bardzo interesuje się na bieżąco sprawami całego miasta i krytykuje totalnie nieprawidłowości w oparciu o sprawdzone " fakty " na stronie internetowej e-kuriera dąbrowskiego włodarzy i rajców miejskich . Informacja o podłączeniu się do głównego kolektora kanalizacyjnego do studzienki burzowej ( obok Pana Burmistrza Kaczmarskiego ) to dla mnie skandaliczna wiadomość !!!!!!. Proszę o zajęcie się niezwłocznie tą sprawą Pana Andrzeja Gizę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz radnej wybranej z tego okręgu wyborczego Pani Bernadetty Mrówka - mieszkanki sołectwa Morzychna. Oboje Państwo radni jesteście koalicjantami Pana Burmistrza Kaczmarskiego, a więc do działania i osobistego zaangażowania, nie czekając na oficjalne pismo-protest od mieszkańców ulicy Nadbrzeżnej. Wiem ,że czytacie wpisy na stronie e-kuriera dąbrowskiego i nie zajmujcie się tylko " klikaniem " za lub przeciw prawdziwej, aczkolwiek nie wygodnej dla Was informacji !!!!!!! Kadencja rady miejskiej kończy się dopiero jesienią 2018 roku. Za każdy " bierny udział w pracach rady" i nie tylko, co miesiąc pobieracie dietę z naszych podatków. Na kampanię wyborczą macie jeszcze dużo czasu , realizujcie swoje zadania wobec społeczeństwa , które Wam zaufało i oddało głos!!!!!!!.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 9)
 48. 11 lipca 2017 o 11:41
  babsztyl :
  Co wy z tymi "włodarzami"? A "władzy" nie mogą być? "Ich wysokości" piszcie - jeszcze lepiej. Słowo "włodarz" jest zdecydowanie nadużywane. Wygląda to jakby ktoś nauczył się i z lubością używał, żeby popisać się wiedzą i elokwencją.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 7)
 49. 13 lipca 2017 o 19:19
  Krzysztof :
  Dotyczy śmieci. Z ciekawości sprawdziłem ile kosztuje wywóz śmieci w Tarnowie. Okazało się że stawka za śmieci segregowane wynosi 8,50zł i odbierają co dwa tygodnie, a u nas raz w miesiącu. Natomiast zmieszane 15,00zł i odbierają minimum raz w tygodniu, a u nas drożej i co dwa tygodnie. Oznacza to że mieszkańca Kowalskiego odwiedzają 6 razy w miesiącu a u nas aż 3 i musieli śmieci podnieść. Na osiedlach odbierają według potrzeb, dwa, trzy razy w tygodniu a na niektórych nawet codzienni u nas wystarczy popatrzyć. Ciekawostka jest taka że mieszkańcom pojemniki dają na odpady a u nas nawet nikt o czymś takim nie pomyślał. W załączeniu link o kosztach: http://odpady.tarnow.pl/informacje/nowe-zasady/39 a teraz przykładowy harmonogram wystarczy wybrać ulicę: http://odpady.tarnow.pl/informacje/ikwartal2017/234 Pozdrawiam włodarzy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 14)
 50. 14 lipca 2017 o 12:49
  DO Krzysztof :
  W Żabnie 7,20 segregowane i 14,40 zmieszane.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 11)
 51. 15 lipca 2017 o 09:57
  bo babsztyl :
  nie zrozumiałaś że włodarz to forma prześmiewcza ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 8)
 52. 7 lutego 2018 o 11:11
  dąbrowianka :
  Przeżyłam tu 60 lat....... i nie mam ochoty ani dnia więcej. Aroganka władza, tępi, zadufani w sobie nuworysze, "starzy dąbrowiacy" bez zasadnie dumni z siebie...rozwrzeszczana, niewychowana, bez krzty kindersztuby młodzież...mam dość.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 8)
 53. 12 lutego 2018 o 09:22
  babsztyl :
  do "bo babsztyl" najpierw cytat z "Gmina sesja bez niespodzianek - "Odnośnie wniosku Józefy Taraski włodarz miasta wyjaśnił:"Czy autor śmiał prześmiewczo pisał o własnym przełożonym????????????
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 2)
 54. 12 lutego 2018 o 09:39
  babsztyl :
  Do "bo babsztyl" to poczytaj sobie artykuł "Gmina - sesja bez niespodzianek"....Ależ się autor "prześmiewał"...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 55. 12 lutego 2018 o 09:41
  kloszard :
  Krzysztof : Dotyczy śmieci. Z ciekawości sprawdziłem ile kosztuje wywóz śmieci w Tarnowie. Koniec cytatu. Tylko porównaj sobie drogi Krzysztofie populację Tarnowa i Dąbrowy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 2)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)