Dzisiaj:
Niedziela, 5 kwietnia 2020 roku
Borzywoja, Ireny, Wincentego

LIST ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

7 lutego 2020 | komentarzy 18

Dąbrowa Tarnowska, dnia 27.01.2020

           Szanowni Państwo         

         Związki Zawodowe Ratownictwa Medycznego w Dąbrowie Tarnowskiej  zwracają się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się i interwencje w sprawie redukcji składu osobowego karetek.

W Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonują dwie karetki typu „ P”. Jedna stacjonuje w Dąbrowie Tarnowskiej, druga w miejscowości Szczucin. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej uzasadnienie, które pozwoli Państwu spojrzeć na ww. problem z szerszej perspektywy, a tym samym wpłynie na podjęcie i wypracowanie jak najlepszych decyzji w sprawie redukcji składu karetek.

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce określa ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Według niej w skład systemu wchodzą: Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) typu S, czyli Specjalistyczne i typu P, czyli Podstawowe, Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego (LPR − Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy w skład ZRM specjalistycznego powinny wchodzić co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Natomiast w skład ZRM podstawowego  typu P wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołów wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późniejszymi zmianami.

Nie wyklucza to jednak rozszerzenia składu zespołów ratownictwa medycznego o inne osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do kierownika zakładu, w naszym przypadku do Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Pana Łukasza Węgrzyna.

W Polsce obecnie jest 1581 zespołów ratownictwa medycznego, łącznie z sezonowymi, większość z nich stanowią zespoły „P”. Powiat dąbrowski obsługują 2  ZRM, typu „P” Zapewniają bezpieczeństwo  ponad 20 000  mieszkańców. Według danych za rok 2018 zespoły ZRM stacjonujące w powiecie dąbrowskim wyjeżdżały do stanów Nagłego Zagrożenia Życia  około 3 000 razy, w tym ponad 2 100 pacjentów zostało odwiezionych na IP/SOR. Warto w tym miejscu zadać  pytanie :  Czy trzecia  para rąk, w sytuacji ratowania ludzkiego życia ma znaczenie? Według nas brak trzeciej pary rąk to nie jest kwestia  mniejszego komfortu  naszej pracy, ale przede wszystkim  bezpieczeństwa pacjenta i tego, w jakim stanie trafi on do szpitala, a potem z niego wyjdzie.  Nas rozlicza się z wykonanych procedur. I my ich dopełnimy. Pytanie tylko w jakim czasie i czyim kosztem się to odbędzie?

W karetce, kiedy jedna osoba siedzi za kierownicą,  jedna para rąk ratującą ludzkie życie może się okazać bezskuteczna, aby wykonać czynności ratownicze. Kolejne pytanie, a kto w  tym czasie  zajmie się zabezpieczeniem pacjenta oddechowo (wentylowaniem go), a  przecież trzeba jeszcze wykonać wkłucie, nabrać leki i podać je pacjentowi? A dalej? Co z intubacją, jeśli jest konieczna, co z monitorowaniem pacjenta,  i defibrylacją? Jak przy tym wszystkim pozostawać w łączności z dyspozytornią? Kto to wszystko ma zrobić? W większości  przypadków może się to wiązać z narażeniem życia pacjenta.

Do tego dochodzi kwestia sprzętu tj. Respirator, defibrylator, plecak z lekami , dodatkowych kilogramach przy transporcie pacjenta, którego należy przetransportować we wszelkich stanach. – W jaki sposób dwie osoby mają tego dokonać ?  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym” ,,masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Dwuosobowy zespół ratownictwa medycznego to zdecydowanie za mało. Jest algorytm szybkiego badania urazowego z zabezpieczeniem pacjenta.Ratownicy medyczni jako instruktorzy Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej uczą kursantów wymienionych czynności, które strażacy wykonują w trzyosobowym zespole. Aktualna sytuacja zmusza ratownika medycznego do narażenia pacjenta i siebie na konsekwencje podejmowania czynności w uszczuplonym składzie. Strażacy nie wykonują zaawansowanych czynności medycznych tj. nie podają pacjentowi leków, nie oceniają rytmu pracy serca. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w dwie osoby nie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z 12 grudnia 2015 roku oraz  w stosunku do pacjentów urazowych stosuje się wiedzę zawartą w wytycznych International Trauma Life Support (ITLS). Zgodnie z nimi uważa się procedurę przetaczania na deskę pacjenta po urazie kręgosłupa za bezpieczną, pod warunkiem, że wykonują ją przynajmniej 4 osoby.  Prawidłowy, bezpieczny transport pacjenta urazowego przez dwie osoby wydaje się niemożliwy. Wezwanie innego zespołu do pomocy może być najbardziej poprawne w tym przypadku, ale jednocześnie jest to postępowanie czasochłonne. Kolejnym problemem może być także strach dyspozytora przed „odsłonięciem” rejonu operacyjnego zespołu, który miałby jechać udzielić wsparcia innemu ZRM. Co stanie się, kiedy pod jego nieobecność coś się wydarzy? Powstanie wtedy konieczność angażowania kolejnych zespołów, jednak już o dłuższym czasie dotarcia i co u nas się zdarza z innego województwa . W tej sytuacji naraża się  na straty dysponenta, który ponosi koszty dwóch karetek podstawowych wysłanych do jednego zdarzenia. Wystawia również na stres dyspozytora, który traci kolejny zespół wysłany w to samo miejsce.  Skoro szukają Państwo  oszczędności  czy ten aspekt ekonomiczny nie jest sensowny? Czy nie  przemawia za zespołami trzyosobowymi?, ze względu na angażowanie wielu osób, zużycie większej ilości sprzętu, paliwa. Udzielanie pomocy w tak okrojonym składzie osobowym również obniża jakość świadczeń. Praca w zespołach ratownictwa związana jest z przenoszeniem pacjentów, nierzadko podłączonych do sprzętu medycznego. Wykonując te obowiązki w dwie osoby, działamy niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 roku ponieważ przekraczamy dopuszczalne normy dotyczące obciążenia fizycznego. Jak już wcześniej wspomnieliśmy Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zezwala na tworzenie zespołów w minimalnym składzie dwóch osób, ale dwuosobowy skład zespołu karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego stoi w sprzeczności z art.11 ust.2 w/w UoPRM, w którym czytamy, że ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością .Powołuje się również na RP Art. 68. Pkt 2 Konstytucji RP, który traktuje, iż obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Tworzenie zespołów dwuosobowych w sytuacji, kiedy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istnieją zespoły w składzie trzyosobowym ,narusza wspomniany powyżej artykuł Konstytucji. Nie można w tym przypadku mówić o równym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Uważamy również, że tworzenie dwuosobowych zespołów zamyka drogę do kształcenia oraz wdrażania do pracy nowych osób. Gdzie mają zdobyć pięcioletnie doświadczenie?

Reasumując, Zespoły dwuosobowe to działanie po najmniejszej linii oporu, obarczone korzyściami poszczególnych ludzi i jednostek zarządzających. Prosimy Państwa o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu przedstawionego w piśmie. Rozważenie czy decyzja o redukcji 3 osobowych zespołów jest słuszna i czy  nie godzi w pierwszej kolejności w dobro pacjenta i nas wszystkich. Nie odbierajmy nam wszystkim szans , bo zdrowia i życia  nie można przeliczać na pieniądze.

 Z poważaniem

 

Załącznik

Stanowisko Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych w sprawie liczebności podstawowych zespołów ratownictwa medycznego

Do wiadomości:

 1. Pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm
 2. Pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
 3. Pan Jan Sipior Burmistrz Szczucina
 4. Pan Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław
 5. Pan Krzysztof Gil Wójt Gminy Gręboszów
 6. Pan Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów
 7. Pan Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno
 8. Pan Marek Lupa Wójt Gminy Radgoszcz
 9. Pan Stanisław Początek Przewodniczący Edukacji i Polityki Społecznej
 10. Rada Powiatu Dąbrowskiego
 11. Pan Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski
 12. Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego poprzez E-Kurier Dąbrowski

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 7 lutego 2020 o 19:42
  Tipi :
  Marszałek Karczewski, który pracuje dla idei (i zarobił na dyżurach 400 000 zł) oraz wszyscy zwolennicy "dobrej zmiany" (która miała zamienić Powiat Dąbrowski w krainę mlekiem i miodem płynącą) powinni zrobić zrzutkę. Albo pozostaje modlitwa...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +38 (w sumie : 46)
 2. 7 lutego 2020 o 20:42
  Sprzedawczyni obuwia :
  Dlaczego pismo skierowane jest do Pana starosty ? przecież to jego decyzja . Dlaczego pacjenci powiatu tarnowskiego mają karetki 3 osobowe ? a u nas są 2 osobowe ? Wczoraj widziałam wywiad obecnych mistrzów Polski w ratownictwie medycznym (https://starnowa.tv/powiedz-paulinie-tarnowscy-ratownicy-medyczni-najlepsi-w-kraju-odc-18/ ) Pani redaktor zadała ciekawe pytanie w 15 minucie dlaczego na mistrzostwach w ratownictwie starują zespoły 3 osobowe , odpowiedź aktualnych mistrzów – bo nie da się uratować życia w zespole 2 osobowym i nie da się wygrać zawodów.....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +43 (w sumie : 43)
 3. 7 lutego 2020 o 21:15
  Obserwator :
  Co na to Pan Posel? Zobaczymy czy jest zainteresowany sprawa bezpieczeństwa Dabrowy T....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +41 (w sumie : 41)
 4. 7 lutego 2020 o 23:38
  !!! :
  Z wielkim szacunkiem dla Waszej trudnej i ważnej pracy, pełnym sercem popieram. Zależy od Was ludzkie życie, dlatego należy się Wam wsparcie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +35 (w sumie : 37)
 5. 8 lutego 2020 o 09:14
  Anonim :
  Koniecznie należy raz jeszcze przeanalizować ten problem. To wygląda na lekceważenie życia ludzkiego; element eutanazji. Nie wolno szukać oszczędności kosztem narażania życia ludzkiego.Ryba psuje się od głowy. Jesteśmy skłóceni, ale szanujmy nasze prawo do życia tu, w naszym środowisku.Może ktoś, z Waszych BONZOWIE rodzin potrzebować nagle pomocy i może ona nie zdążyć przez te oszczędności.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +30 (w sumie : 30)
 6. 8 lutego 2020 o 14:38
  Mieszkaniec :
  Proszę podać nazwiska osób które podjęły ta szkodliwa decyzję, niech mieszkańcy powiatu wiedzą który to polityk jest za to odpowiedzialny.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 16)
 7. 8 lutego 2020 o 14:46
  Grabarz :
  Czyli jak mieszkam w Tarnowie mam pełna pomoc i 3 ratowników , a jak mieszkam w Dąbrowie to mam ratownika i kierowcę ? Skandal!! Na mieście ludzie aż huczą o zmianach- że to decyzja Pana Starosty i Dyrektora ? tylko tych 2 Panów - proszę o potwierdzenie czy to prawda. Oglądałem radę powiatu w styczniu i tam radni są zbulwersowani że ktoś wprowadza te zmiany bez ich wiedzy. Brawo PIS Dobra Zmiano !!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 19)
 8. 8 lutego 2020 o 16:43
  abc :
  Smutna rzeczywistość. Miejmy nadzieje, ze ten list cos zmieni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ratownikow, życząc im rownoczenie szybkiej zmiany na lepsze....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +28 (w sumie : 30)
 9. 8 lutego 2020 o 23:29
  Ja :
  Szukają oszczędności wszędzie, bo się im kasa na 500 plus kończy
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 27)
 10. 9 lutego 2020 o 09:46
  Marek :
  250 mln na onkologię i 2 mld na TVPiS. Czego nie rozumiecie? Przecież "wystarczy nie kraść". PiSkomuna się wyżywi.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +30 (w sumie : 42)
 11. 9 lutego 2020 o 20:12
  Mieszkaniec :
  Popieram prośbę i obawy ratowników wykonywających ciężką i odpowiedzialną pracę. Jak można sprawnie i z "głową" udzielać pomocy jak się ma świadomość, że nie ma kto pomóc a sam nie jest w stanie tego wykonać. Wierzę,że się to zmieni, bo nie będzie miał kto nas ratować, gdyż większość się zwolni albo przejdą na lepsze warunki.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 16)
 12. 10 lutego 2020 o 09:51
  Obserwator :
  Jeżeli spawa budzi tak wielkie kontrowersje mieszkańców, pracowników pogotowia ratunkowego i radnych miasta to jeżeli Pan Starosta ma honor i zalezy mu na powiecie Dąbrowskim to powinien zmienić zdanie i cofnąć ta decyzję. Mam nadzieję że wygra zdowy rozsądek i Pan Starosta stanie na wysokości zadania.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +21 (w sumie : 21)
 13. 10 lutego 2020 o 19:31
  hakenkrojc :
  Była by pełna obsada. Warunek. Wszyscy płacą na ubezpieczenie tak samo. Zlikwidować KRUS.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 17)
 14. 11 lutego 2020 o 14:04
  OSP :
  Brakuje strażaków do akcji ratowniczych a więc tym bardziej brakować ich będzie jako noszowych w ZRM. Niech Starosta dźwiga ,najlepiej z radnymi swojej opcji. Panie Starosto -pobudka i trochę pokory!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +24 (w sumie : 26)
 15. 13 lutego 2020 o 11:47
  gość :
  Kim trzeba być ijaką mieć wiedzę żeby podją taką decyzje.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +18 (w sumie : 18)
 16. 14 lutego 2020 o 01:51
  Marek :
  Szanowni Wyborcy piskomuny, priorytety tej władzy poraz kolejny wyszły podczas głosowania nad 2 mld, które opozycja zamiast na tv rządową chciała przekazać na onkologię. Jak wiadomo głosami większości i posła Wiesława, pieniądze poszły na TVPiS a po głosowaniu koleżanka posła Wiesława, posłanka Lichocka pokazała w kierunku opozycji i chorych na raka środkowy palec. Proszę o tym pamiętać jeśli macie kogoś chorego w rodzinie, czego oczywiście nie życzę lub jak do Was przyjedzie karetka w okrojonym składzie i nie będzie w stanie pomóc. Chyba, że wtedy też będziecie uważać, że to wina Tuska. Zdrowia życzę.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +20 (w sumie : 28)
 17. 18 lutego 2020 o 01:48
  mieszkanka :
  decyzja niepoparta wyobraźnią tylko chorymi przepisami, zero wyobrażenia z działań ratowniczych. Ostatnio widziałam jak strażacy jechali aby przenieść chorego do karetki (czy wyjazd zastępu Straży nic nie kosztuje, może byłby potrzebny gdzie indziej)Panie Starosto zastanów się i przelicz ile jest Warte Dla Was życie ludzkie, może nasz Powiat jeszcze na nie stać. Czy może potrzebne pieniądze na TVP :)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 13)
 18. 18 lutego 2020 o 19:29
  Polka :
  Niestety, propaganda pisu działa, ludzie wierzą,że to Duda dał im 500 plus, że dzięki niemu jest w Polsce dobrobyt i dalej będą na niego głosować, a gestu lichockiej po prostu nie zobaczą, bo w rządowej telewizji tego przecież nie zobaczą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 16)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)