Dzisiaj:
Piątek, 5 czerwca 2020 roku
Bonifacego, Dobromira, Walerii, Waltera

PTASIA GRYPA

9 stycznia 2020 | Brak komentarzy

W związku z występowaniem w ostatnim czasie na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, informuje się, że ze względu na niebezpieczeństwo pojawienia się choroby również i na naszym terenie konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Hodowcy i osoby posiadające drób powinny zachować szczególną ostrożność i przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu ptactwa, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem do dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
2. Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
3. Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
4. Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
5. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
6. Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, burmistrzowi/wójtowi).

powiatdabrowski.pl 

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)