Dzisiaj:
Czwartek, 20 czerwca 2019 roku
Bogny, Bożeny, Franciszky, Michały, Rafały

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI

23 listopada 2018 | komentarzy 13

Ustalenie liczebności, składu osobowego oraz wyznaczenie przewodniczących stałych komisji rady miejskiej było przedmiotem drugich obrad nowo ukonstytuowanej rady. Inauguracyjne obrady nie przyniosły konsensusu w tej kwestii i koniecznym okazało się zwołanie drugiej sesji.

Ale druga sesja przyniosła też pierwszą zagorzałą dyskusję (nt. stomatologa w szkole), do której przyłączyli się również nowi radni. Chodziło o udział gminy w programie realizowanym ze środków zewnętrznych, gwarantującym utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole.


Samorząd jednak najprawdopodobniej do niego nie przystąpi, mimo że szkoła zadbała o przyznanie pieniędzy z tego projektu, gdyż podobnie jak to było np. m.in. ze żłobkiem (choć takich programów było więcej) czas na realizacje jest nieprawdopodobnie krótki, przez co część samorządów się wycofuje, a inna część miewa problemy z dotrzymaniem terminu.

Głównym punktem drugich obrad było ustalenie liczebności i stałych komisji rady miasta, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji rady miasta w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przewodniczący i członkowie wszystkich stałych komisji zostali zaaprobowani przez radę większością głosów z tą tylko różnicą, że na członków mogli oddać głos wszyscy radni (21.), a na przewodniczącego – 20, bo wybrany kandydat nie mógł poprzeć siebie samego.

W skład Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy weszli: Marcin Grabka (Niezależni), Józefa Taraska (Wspólnota), Tomasz Pietras (Wspólnota), Aleksandra Prażuch (PiS), Zygmunt Kułaga (PSL), a jej przewodniczącym został Jerzy Pasternak (PiS).

Komisję ds. Oświaty, Kultury i Wychowania objął, jak w zeszłej kadencji, Jerzy Żelawski (PiS), a członkami zostali: Bernadetta Mrówka (Niezależni), Kazimiera Wąż (Niezależni), Marcin Grabka (Niezależni), Mirosław Jastrząb (Niezależni), Andrzej Pabian (PiS), Paweł Mikos (PiS).

Przewodniczącą Komisji ds. Zdrowia, Polityki Społecznej, Sportu i Rekreacji została, jak w minionej kadencji, Bernadetta Mrówka (Niezależni), a do komisji weszli: Kazimiera Wąż (Niezależni), Bogdan Pawelec (PiS), Mirosław Jastrząb (Niezależni), Jerzy Żelawski (PiS), Bogusława Serwicka (PiS) i Jacek Sarat (Niezależni).

W wyniku dodatkowego głosowania, które poprzedziła zmiana porządku obrad, do tejże komisji dołączył przewodniczący rady miasta Dariusz Lizak (PiS); wyznaczony wcześniej do uczestnictwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nikt, jednak, należący do prezydium (ani przewodniczący, ani zastępcy) nie może się znaleźć w kluczowych komisjach rady miejskiej; odpada więc również rewizyjna, pełniąca funkcję kontrolną, zaś każdy radny musi przynależeć do przynajmniej jednej komisji.

Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska objęła jako przewodnicząca Józefa Taraska (Wspólnota), a w skład komisji weszli: Andrzej Buśko (Niezależni), Jacek Świątek (PSL), Bogdan Pawelec (PiS), Tadeusz Gubernat (PiS), Bogusława Serwicka (PiS).

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Sarat (Niezależni), Józefa Taraska (Wspólnota), Wiesław Mendys (Wspólnota), a przewodniczącym został Kazimierz Pinas (PSL).

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji objął, jako przewodniczący, Jacek Sarat (Niezależni), a w jej skład weszli: Andrzej Buśko (Niezależni), Zygmunt Kułaga (PSL), Jerzy Pasternak (PiS). Finalnie nie mógł się do niej dostać Dariusz Lizak (PiS), z racji sprawowania najwyższej funkcji w radzie miasta.

Po przegłosowaniu składu poszczególnych komisji w punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych, głos zabrał i dyskusję zapoczątkował Jerzy Żelawski, który na wstępie, w imieniu wszystkich radnych, podziękował radzie za wybór do stałych komisji. Zapytał również o swój wniosek (z minionej kadencji) o zabezpieczenie pieniędzy na przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 na potrzeby gabinetu stomatologicznego, sfinansowanego w całości przez NFZ.

Środki zostały naszej gminie przyznane – wyjaśniał Żelawski.

Podjęliśmy decyzje o rezygnacji z tego gabinetu. Dosyć późno te środki trafiły do budżetu. Pomieszczenie zostało przekazane w części gimnazjalnej, ale dostęp do tego gabinetu powinien być ze wszystkich szkół. Natrafiliśmy tam na potężną barierę architektoniczną. To ma być miejsce dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia wymagają zmiany sposobu użytkowania. Do 30 listopada trzeba zakupić urządzenia, a do 5 grudnia rozliczyć projekt – burmistrz tłumaczył, że na tę kwotę, przy zakupie fotela stomatologicznego z oprzyrządowaniem, trzeba rozpisać przetarg.

Terminy są bardzo krótkie. Zrezygnowało już sześć podmiotów z tego gabinetu. My pewnie będziemy siódmi. Ja pod tym podpisów złożyć nie mogę. Będzie zabezpieczona w przyszłym roku kwota 5 mln zł na podobne gabinety stomatologiczne. Jeszcze nie ma wyjaśnień co do obsługi tego gabinetu. (…) Połowę etatu stomatologa i obsługi trzeba przesunąć z przychodni, a nie ma leczenia tylko profilaktyka w szkole; czy ze swoich to musimy obsługiwać, czy z NFOZ – u (?), a projekt musi być na sześć lat! Trzeba wykonać przystosowanie pomieszczeń, zmianę sposobu użytkowania, projekt, otrzymać pozwolenie, a do 31 marca trzeba by uruchomić ten gabinet. Będziemy się w przyszłym roku starać o to i próbować ten gabinet ulokować w innym miejscu. Sam gabinet w projekcie to tylko profilaktyka, chyba że wyposażymy go dodatkowo, ale to samo dla dzieci jest w stu procentach zapewnione w przychodni – tłumaczył burmistrz.

– Jestem zaskoczony tą decyzją. Byłem zaangażowany w ten projekt. Jest 47 szkół w całej Polsce – znaleźliśmy się w tym gronie – i powinniśmy tę szansę wykorzystać. (…) Z jednym nie mogę się zgodzić – mamy możliwość transportu dzieci niepełnosprawnych pod szkołę. (…) Te wymagania, które mamy spełnić, nie są wygórowane. Trochę dobrych chęci ze strony gminy i jesteśmy w stanie to utworzyć – przekonywał Paweł Mikos, który optował za tym, by starać się o gabinet jeszcze z tego projektu, a nie czekać do następnego roku na kolejny program i następną pulę pieniężną. Zwłaszcza, że jak wyjaśniał, zaangażowała się w to cała szkoła.

Poparli go też inni radni, opowiadający się za tym, żeby przynajmniej rozpocząć przygotowania jeszcze w tym roku, np. opracować projekt (gdyż to jest znacznie tańsze od wyposażenia gabinetu stomatologicznego) lub przystosować wybraną lokalizację.

Dzisiaj robimy projekt za 15 tys. zł i idziemy z tym do powiatu, a Urbanistyka mówi: „nie, nie będzie pozwolenia, bo nie spełniliście warunków”. Gdyby były takie pomieszczenia spełniające te wymogi, to co innego. Jeżeli te koszty będą w okolicy 100 tys. zł., to będziemy mieć naprawdę dużo bardzo ważnych innych problemów, które za taką kwotę można by zrealizować. W przyszłym roku będziemy się starać, żeby te pieniądze trafiły do nas wcześniej i mamy taką obietnicę. W tym roku z ministerstwa późno te pieniądze zostały przekazane. Sam tryb zakupu takiego sprzętu to jest 3 – 4 tygodnie postępowania; to jest prawie pełne zamówienie i szanse realizacji zbliżają się do zebra – tłumaczył burmistrz.

Bernadetta Mrówka dopytywała o funkcje tego gabinetu – czy będzie to tylko profilaktyka, czy można liczyć także na leczenie.
– Na pewno byłoby lepiej, żeby ten gabinet był rozszerzony o lecznictwo.

Okazuje się, że w umowie do projektu jest wpisana tylko profilaktyka, co jednak nie oznacza, że usług nie można rozszerzyć.

Jeżeli tego nie zrobimy w tym roku, to ten gabinet nie powstanie nigdy – obstawał Pawł Mikos.

Kto to podpisze? To jest moja odpowiedzialność! Ja podpiszę nieprawdziwy dokument? Nie ma takiej możliwości! Mam podpisać nieprawdziwy dokument, że mamy wszystko urządzone? To jest niemożliwe – wzburzył się Krzysztof Kaczmarski.

47 gmin otrzymało to. Na dzisiaj zrezygnowało sześć. Pewnie przyszłe dni zdecydują, kto jeszcze zrezygnuje – tłumaczył burmistrz, który nie widzi możliwości, by ten projekt móc zrealizować w tak krótkim czasie.

Zabezpieczenie środków nie da nic – wyjaśniał w odniesieniu do wniosku Jerzego Żelawskiego o zabezpieczenie funduszy na stworzenie tego gabinetu, z którego potem, po przyjęciu tłumaczeń włodarza, radny się wycofał – Zabezpieczenie pieniędzy na przyszłoroczny budżet niczym nie skutkuje. W przyszłym roku ten projekt zyska pewnie swoje punkty i zostanie dobrze oceniony. Można będzie to wprowadzić w życie. Ten rok – do końca się tego zrealizować po prostu nie da.

Jerzy Pasternak dopytywał, czy nie warto by opracować projekt i przystosować pomieszczenia.

Burmistrz wyjaśniał, że gmina owszem, może to zrobić i dać pieniądze, ale pewności nie będzie, czy fundusze nie zostaną zmarnowane. Pomieszczenie musi zostać zaakceptowane, przystosowane do określonych warunków i powinna być pewność, że projekt w podobnym kształcie będzie również w przyszłym roku. Dobrze byłoby także znać wcześniej jego warunki (w tym roku pewne kwestie jeszcze do listopada nie zostały jasno wyłożone).

Mamy też profilaktykę w przychodni i tylko profilaktyki nie warto samej przenosić do szkoły – inwestować w gabinet w jednej szkole, osłabiając gabinet w przychodni, który nam sprawnie działa – przekonywał Jacek Świątek.

Bernadetta Mrówka wyjaśniła, że w przychodni są bardzo dobrzy stomatolodzy, którzy leczą dzieci, a matki są z tego zadowolone. Radna kiedyś już sondowała ten temat.

Jacek Sarat zawnioskował, by burmistrz jeszcze raz powtórzył argumenty przemawiające przeciw przystąpieniu do tego programu tak szybko, gdyż wielu radnych nie udało się przekonać wcześniejszymi wypowiedziami i optowali za rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia jeszcze w tym roku.

Bogusława Serwicka przekonywała, że dla rodziców i dzieci jest ważne, by taki gabinet znajdował się w szkole. Rodzice niepełnoletnich dzieci muszą towarzyszyć im u dentysty, a do szkoły przyjeżdżają często.

Radni ustalili, że wspólne obrady komisji odbędą się 26 listopada, a kolejna sesja – już 30 listopada.

us

fot,UM w DT


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 23 listopada 2018 o 18:06
  Dąbrowszczak :
  No i co tu komentować....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 18)
 2. 23 listopada 2018 o 18:17
  Dąbrowszczak :
  Kazda sesja to sieta....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 16)
 3. 24 listopada 2018 o 15:31
  Publuś :
  Gratuluję nowo wybranej Radzie oraz Panu Burmistrzowi wyboru oraz życzę owocnej współpracy dla dobra nas wszystkich.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 25)
 4. 24 listopada 2018 o 16:08
  Ola :
  "Mamy też profilaktykę w przychodni i tylko profilaktyki nie warto samej przenosić do szkoły – inwestować w gabinet w jednej szkole, ... który nam sprawnie działa – przekonywał Jacek Świątek" i dokładnie zgadzam się tu z radnym Świętkiem, dowozić ze szkoły do szkoły to można i do przychodni a będzie także leczenie a nie tylko profilaktyka.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 21)
 5. 25 listopada 2018 o 05:40
  józek 102 :
  gdy patrze na to pisowskie towarzystwo to mam odruch wymiotny od razu nauczyciele i hydraulicy elita polityczna DT
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 21)
 6. 25 listopada 2018 o 18:48
  Z ukosa. Obywatel ; :
  Do trzech razy sztuka. Udało się. W końcu rajcowie miejscy docenili Pana radnego Jacka Srata. Został wybrany do jakże " ważnej " komisji na Przewodniczącego Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. Ja również stwierdzam , że ta funcja jest adekwatna dla Pana Przewodniczącego. W skład tejże komisji wchodzą radni , którzy z pewnością będą współpracować i pomagać Panu Przewodniczącemu w udzielaniu odpowiedzi wnioskodawcom. Ten skład ososbowy komisji musi gwarantować transparentność , bez jakiejkolwiek stroniczności w działalności wobec mieszkańców naszego miasta i gminy .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 7. 25 listopada 2018 o 20:40
  stefan senior :
  jaki burmistrz takie działania układy układy i tylko układy a zmian powinno by jak już wygrał to zrób coś co ty potrafisz ułożyć się z oponętami i zero odpowiedzialności za zwykłych ludzi zero odpowiedzialności
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 25)
 8. 26 listopada 2018 o 12:41
  aaa :
  bardzo dobrze, ze burmistrz jest odpowiedzialny i nie daje się wciągnąć w gierki PIS-u, po co taki gabinet gdzie nie mozna naprawić zęba tylko dostanie się informacje po badanie co jest do naprawienia! I to kosztem aż 3 pomieszczeń szkolnych, które trzeba byłoby całkowicie przenieść w inne miejsce co wiąże się z ogromnymi kosztami... nie mówiąc już o kosztach które trzeba by bylo ponieść na przystosowanie tego gabinetu...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +26 (w sumie : 40)
 9. 30 listopada 2018 o 10:39
  Julka :
  A teraz drodzy wyborcy pocałujcie ich wszystkich w d....... Ustawione jest, pieniążki są i o to chodzi Ludzie są przewrotni do granic możliwości. wybrali tych na których najbardziej psioczyli przed wyborami. Nie należy się tu dziwić niczemu i szkoda że tu cokolwiek komentujecie.Ile to się można nasłuchać było na radnego w Szarwarku że nic nie robi że do niczego a na następną kadencję jest i to nie małą ilością głosów. Następna radna Kazimiera Wąż. Opinia mieszkańców nie do powtórzenia za poprzedniej kadencji, ale wybrana ponownie. I tak by wiele mówić ale poco??? Pozdrawiam wszystkich
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 21)
 10. 30 listopada 2018 o 10:44
  Julka :
  Tej radnej Józefy Taraski to nie za dużo w tych wszystkich komisjach????
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 16)
 11. 1 grudnia 2018 o 09:02
  Gonia :
  Po co komu taki gabinet stomatologiczny? bez sensu.Burmistrz musi tłumaczyć co nie którym radnym, bo myśleć nie umieją? P.Żelawki myślenie nie boli!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 6)
 12. 2 grudnia 2018 o 15:58
  Anonim :
  czy bycie w komisji daje dodatkowe pieniądze? ile obecnie wynosi dieta radnego Dąbrowy?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 14)
 13. 2 grudnia 2018 o 23:46
  Olga :
  Dlaczego dwóch radnych przypisuje się do Wspólnoty skoro głosują z innego ramienia?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 12)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)