Dzisiaj:
Czwartek, 13 sierpnia 2020 roku
Diana, Dianna, Gertruda, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Radomiła, Wojbor

Udane IX Święto Powiśla w Bolesławiu!

29 sierpnia 2017 | komentarzy 5

W Bolesławiu odbyło się już po raz IX Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie dla każdego rolnika naszej „Małej Ojczyzny”.

Do Bolesławia zjechali się rolnicy, aby jak co roku świętować i podziękować za plony. Zaprezentowano również lokalne firmy i instytucje.

Jak podkreślił podczas niedzielnego świętowania Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski – dożynki to czas dziękczynienia Bogu za plony i rolnikom za ich trud, poświęcenie i za dbałość o gospodarstwa i środowisko naturalne. To dzięki pracy rolników i ich rodzin, na stołach w polskich domach mamy chleb i inne produkty. Dożynki, zwane też świętem plonów mają bogatą tradycję, która stanowi ważną część kultury polskiej. Ukazują koloryt naszych wsi, są skarbnicą obrzędów i zwyczajów przekazywanych od pokoleń.

I właśnie w naszym powiecie wciąż kultywuje się tę piękną tradycję. Każdego roku gospodarzem Święta Powiśla Dąbrowskiego jest inna gmina. Tegoroczne Święto odbyło się w gospodarnej i gościnnej gminie Bolesław. Czas świętowania i dumy z zebranego plonu, po skończonym okresie ciężkiej pracy, rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w bolesławskim kościele pw. św. Wojciecha BM. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą w Bolesławiu przeszedł na obiekt sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Święto Powiśla Dąbrowskiego to połączenie Dożynek Powiatowych i Targów Gospodarczych. Zwyczaj dożynek należy do najpiękniejszych i najradośniejszych części naszej narodowej tradycji. W prezentowanych w niedzielę wieńcach dożynkowych, kryła się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory, ale przede wszystkim głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Wzorem lat ubiegłych organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu. Gospodarzami tegorocznej edycji tej imprezy byli Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Kazimierz Olearczyk wójt Gminy Bolesław.

Obecnością swą zaszczycili m.in. Zenon Kosiniak – Kamysz ambasador RP w Singapurze, dr Sándor Nedeczky konsul Generalny Węgier w Krakowie, Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Bolesław Łączyński radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Kopia wicestarosta oraz Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obecni byli również burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji, radni powiatowi i gminni oraz sołtysi poszczególnych miejscowości, zaangażowani w przygotowania wieńców dożynkowych.

Na świętowanie w naszej „Małej Ojczyźnie” przybyli również przedstawiciele zagranicznych samorządów partnerskich powiatu dąbrowskiego: z XVIII dzielnicy Budapesztu na czele z burmistrzem Atilla Ughy, z miasta Bałta na Ukrainie na czele z wiceburmistrzem Walerij Żelichowski, z Rejonu Soroka z Mołdawii na czele z naczelnikiem wydziału pomocy socjalnej w Rejonie Soroka Svetlana Paunescu, miasta Golianovo na Słowacji na czele z burmistrzem Ľuboš Kolárik oraz z miasta Roding z Niemiec na czele z wiceburmistrzem Alfredem Reger.

Wielkie świętowanie Powiśla, tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego, sprawowaną pod przewodnictwem Ks. prałata Józefa Radłowskiego proboszcza bolesławskiej parafii. Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów były tradycyjne wieńce dożynkowe przyniesione podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza. Tym gestem rolnicy naszego powiatu wyrazili wdzięczność za udane zbiory i dar chleba. Ich poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Radłowski, natomiast niezwykle wymowną homilię wygłosił ks. kanonik Zygmunt Warzecha proboszcz Szczucińskiej parafii. Eucharystię uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Bolesławia pod batutą Grzegorza Olearczyka. Ks. prałat Józef Radłowski złożył podziękowania staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, za udzielone od lat dotacje na prace konserwatorskie i remontowe w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha BM oraz życzliwą współpracę.

Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przeszedł na obiekt sportowy, gdzie zgromadzonych mieszkańców Powiśla oraz zaproszonych gości powitał Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesławia, a okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta Tadeusz Kwiatkowski. Starosta podziękował rolnikom za ciężką i wytrwałą pracę. Za codzienny wysiłek i zaangażowanie przynoszące owoce, które znajdujemy na naszym polskim stole. Zwrócił się również do rzemieślników i przedsiębiorców życząc sukcesów w prowadzeniu codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz polskiego rzemiosła. Podziękował również wszystkim za udział w tym ważnym dla naszej „Małej Ojczyzny” wydarzeniu. Życzył wszystkim miło spędzonego czasu, niezapomnianych, przyjemnych wrażeń i udanej zabawy, a także by Święto Powiśla Dąbrowskiego było wspólną radością.

Wszystkim rolnikom bardzo serdecznie dziękuję za ciężką pracę w gospodarstwach przy uprawie roślin i chowie zwierząt. W tym miejscu pragnę przywołać słowa Świętego Jana Pawła II poświęcone rolnikom: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, instytucjom kultury oraz samorządom wiejskim i gminnym, dziękuję za troskę o zachowanie oraz przekazanie tradycji obrzędów związanych z dożynkami. Jak powiedziałem na wstępie – dzisiejsze Święto to także Targi Gospodarcze. Na placu uroczystości mamy stoiska wystawowe gmin, instytucji, firm i organizacji. Wychodzą one z ofertą i informacją do mieszkańców i gości – mówił Starosta Dąbrowski.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Do licznie zgromadzonych, zwrócił się ambasador Zenon Kosiniak – Kamysz, który wyraził radość, z uczestnictwa w tak pięknym święcie plonów, w rodzinnych stronach. Podkreślił jak ważne jest zachowanie i kultywowanie dożynkowych tradycji i jak ważna jest praca ludzkich rąk. Pozdrowił również w językach: rosyjskim, słowackim i węgierskim delegacje zagranicznych samorządów partnerskich naszego powiatu, które przybyły na Święto Powiśla. Głos zabrali również: poseł Wiesław Krajewski, wicemarszałek Stanisław Sorys, radny sejmiku Bolesław Łączyński, a także przedstawiciele zagranicznych delegacji.

Tradycyjnie starostowie dożynek: Joanna Gil i Sławomir Miłoś wręczyli gospodarzowi powiatu dąbrowskiego Tadeuszowi Kwiatkowskiemu chleb dożynkowy z życzeniami, aby podzielił go wśród wszystkich zgromadzonych. Jako starosta, chcę Państwa zapewnić, że samorząd naszego powiatu odpowiedzialnie i sprawiedliwie będzie dzielić dożynkowy bochen chleba, tak by nikomu i nigdy w naszym powiecie go nie zabrakło. Bardzo liczę na pomoc i współpracę ze strony wszystkich mieszkańców powiatu – mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Podczas uroczystości starosta Tadeusz Kwiatkowski, został uhonorowany wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym. To docenienie jego pracy na rzecz rozwijania polsko – węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków, a także działania na rzecz środowiska węgierskiej Polonii. Atilla Ughy burmistrz XVIII dzielnicy Budapesztu, przekazując gospodarzowi naszego powiatu „Węgierski Złoty Krzyż Zasługi”, pokreślił, że jest to nagroda za jego wkład w kontakty polsko-węgierskie oraz umacnianie węgierskiej kultury.

Nie zabrakło obrzędu dożynkowego w wykonaniu mieszkańców gminy Bolesław. Następnie rozpoczęło się tzw. „ośpiewanie wieńców”, czyli prezentacje sceniczne delegacji wieńcowych z poszczególnych gmin. Każda z prezentacji była zgodna ze staropolską tradycją: piękna, żywiołowa, prezentowała przedstawienia, śpiewy, przyśpiewki i tańce. Zaprezentowano dawne i obecne zwyczaje dotyczące zbierania plonów oraz nasz regionalny folklor, będący obrazem dziedzictwa nadwiślańskiej wsi.

W tegorocznym Święcie Powiśla Dąbrowskiego zaprezentowało się łącznie 17 delegacji wieńcowych z wszystkich gmin powiatu dąbrowskiego, w tym 11 delegacji, które przygotowały wieniec tradycyjny i 6 delegacji, które wystawiły wieńce współczesne. Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii tradycyjny i współczesny oraz konkurs na „ośpiewanie wieńca”. Dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wręczali gospodarze tegorocznego świętowania: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec tradycyjny
I miejsce ex aequo – sołectwo Strojców (gm. Bolesław)
I miejsce ex aequo – gmina Radgoszcz
II miejsce ex aequo – gmina Bolesław
II miejsce ex aequo – sołectwo Zalipie (gm. Olesno)
III miejsce ex aequo – gmina Gręboszów
III miejsce ex aequo – sołectwo Laskówka Chorąska (gm. Dąbrowa Tarnowska)

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec współczesny
I miejsce – sołectwo Suchy Grunt (gm. Szczucin)
II miejsce – sołectwo Brzezówka (gm. Szczucin)
III miejsce ex aequo – Grupa Wieńcowa Mędrzechów
III miejsce ex aequo – sołectwo Wola Mędrzechowska (gm. Mędrzechów)

Powiatowy Konkurs na „ośpiewanie wieńca dożynkowego”:
I miejsce ex aequo – Gmina Gręboszów
I miejsce ex aequo – Gmina Mędrzechów
II miejsce – Gmina Dąbrowa Tarnowska (zespół „Nieczajnianie”)
III miejsce ex aequo – Gmina Bolesław
III miejsce ex aequo – Gmina Szczucin
Wyróżnienia: Gmina Olesno i Gmina Radgoszcz

Zorganizowano również konkurs o „Nagrodę publiczności” na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym zwyciężyła Grupa Wieńcowa z Gminy Mędrzechów. Wójt gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk ufundował nagrodę, która została rozlosowana wśród osób biorących udział w wyborze najładniejszego według publiczności, wieńca. Nagrodę otrzymał mieszkaniec Strojcowa.

Dla wystawców odbył się konkurs na najciekawsze stoisko wystawowe firm. Zwycięzcami konkursu i laureatami pierwszego miejsca zostali ex aequo – Firma Radbet Krychniak oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie.

Pozostałe miejsca zajęli:

II miejsce ex aequo – Koło Gospodyń Wiejskich Wola Mędrzechowska oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad III miejsce ex aequo – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy (działający przy Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie) oraz Firma „Tarsmak” Gądek i Wspólnicy

Wyróżnienie natomiast otrzymali: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Stanisław Chrabąszcz.

Targi Gospodarcze są największą imprezą tego typu na terenie Powiśla Dąbrowskiego. Zawsze cieszą się zainteresowaniem wystawców i odwiedza je co roku kilka tysięcy osób. W tym roku swoją ofertę handlową i promocyjną zaprezentowało blisko 40 wystawców: firm, samorządów, instytucji i stowarzyszeń:

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja zagraniczna Gminy Golianovo na Słowacji
Delegacja zagraniczna miasta Roding w Niemczech
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Firma Dieta To Zdrowie
Gmina Dąbrowa Tarnowska
Dąbrowski Dom Kultury
Gmina Bolesław
Gmina Gręboszów
Gmina Mędrzechów
Gmina Olesno
Gmina Radgoszcz
Gmina Szczucin
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
Księgarnia BookBook
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Firma Tarsmak
Firma RADBET
Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy Stanisław Chrabąszcz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Centrum Dietetyczne NaturHouse
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Kredyt Studio
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat”
Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie
Sołectwo Świebodzin
Bank Zachodni WBK
Delegacje z Słowacji i Niemiec również wystawiły swoje stoiska, gdzie każdy mógł skosztować zagranicznej kuchni. Przedstawiciele miasta Roding promowali specjalności i regionalne przysmaki regionu Leberkase. Swoją regionalną kuchnię promowali również Słowacy. Ich stoiska cieszyły się dużą popularnością.

Uczestnicy dożynek powiatowych mogli ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas wolny, zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, instytucji, a także podziwiać dorobek artystyczny oraz kulturalny naszej „Małej Ojczyzny”. Odwiedzający stoiska wystawowe mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokalnych przedsiębiorców.

Gwiazdą wieczoru był zakopiański zespół muzyczny „Krywań”, który w ciągu ponad godzinnego występu zawojował bardzo liczną publicznością. Występowi muzyków towarzyszyły oklaski i wiwaty, a ich największe hity śpiewała publiczność. Po ich widowiskowym koncercie odbył się pokaz sztucznych ogni. Tegoroczne Święto Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe i targi gospodarcze zakończyło się koncertem lokalnego zespołu „De facto” i zabawą taneczną.

Dla uczestników niedzielnej uroczystości listy gratulacyjne przesłali: Krzysztof Jurgiel minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który sprawował patronat honorowy nad imprezą, posłowie na Sejm RP: Władysław Kosiniak – Kamysz, Anna Czech oraz Marek Sowa.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego wspólnie z samorządami gminnymi już dziś zapraszają do udziału w X edycji Święta Powiśla Dąbrowskiego, które odbędzie się w gminie Gręboszów.

Sponsorzy:

Bustour Mariola Gwóźdź
Piekarnia – Ciastkarnia „Sokołowski”
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Bolesławiu
Bank Zachodni WBK S.A.
Marian Szajor, właściciel Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów w Ćwikowie i Radgoszczy
Ferma Drobiu Józefa i Jan Kubala – Kanna
Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie
Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
Graw-Projekt 2, Agnieszka Wrona-Łapa
Firma Remontowo Budowlana Efekt Jarosław Cygan
F.H.U. Gnsbud Krystian Gniewosz, Świebodzin

Galeria zdjęć

 

Starostwo Powiatowe w DT/mags


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 30 sierpnia 2017 o 15:17
  wóz Drzymały :
  Jakie Święto Powiśla po prostu chłopskie Dożynki więcej było poborców podatkowych urzędniczych krwiopijców ,jak samych rolników i chłopów małorolnych .jak tu wyżywić tyle gębuw urzędniczych ,dzisiejszy rolnik musi tyrać i pracować dzień i noc .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 20)
 2. 1 września 2017 o 08:34
  Stały Obserwator :
  Byłem również uczestnikiem Święta Powiśla Dąbrowskiego-Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Bolesławiu. To prawda , że uczestniczyła bardzo znacząca grupa oficjeli w większości działaczy struktur partyjnych PSL-u. I nic w tym dziwnego , przecież PSL to partia " chłopska " , którą małymi krokami wypiera i przejmuje elektorat wiejski PIS. Nie zamierzam odbierać ponad 100 letniej tradycji powstania PSL - wcześniej ZSL ( trój władza PZPR-ZSL-SD ), ale obecne struktury PSL-u myślą tylko o własnych synekurach i kolesiostwie , a nie o rolnictwie. Pomimo pięknej słonecznej pogody, udział rolników w tym święcie( tzw. z krwi i kości ), nie zaszczyciła swoją liczebną obecnością. Zgęszczeniem liczebnym rolników tego święta były wieńce konkursowe i kilkadziesiąt wystawców promujących swoją działalność w większości produktów rolnych. Jak na taką rangę święta powiatowego- dożynek to zainteresowanie i udział rolników był rzeczywiście niski, pomimo rotacji osób przychodzących i odchodzących. Osobiście nie zaliczam tego wydarzenia za sukces dla działaczy struktur powiatowych PSL-u. Dla mnie to zaczyna być oczywiste - pozostawiam to bez komentarza.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 3)
 3. 1 września 2017 o 21:48
  uczestnik :
  Przynajmniej rolnik ma komu sprzedać swoje plony, bo akurat pieniędzy, to na funkcjonowanie urzędów najmniej dokłada... A Dożynki chyba uznać należy za udana skoro tyle ludu się przewinęło przez Bolesław.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 4. 4 września 2017 o 23:20
  buc :
  Właśnie nie dokłada do urzędu,bo nie płaci dochodowego podatku.Do urzędu dopłacają mieszczuchy.Rolnicy Krwiopijcy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 10)
 5. 5 września 2017 o 14:28
  Haha :
  Bucu, trzeba było ojcowizny nie sprzedawać.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 7)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)