Dzisiaj:
Sobota, 15 sierpnia 2020 roku
Maria, Napoleon, Stefan, Stella, Trzebimir

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI

10 czerwca 2020 | Brak komentarzy

W związku z IV etapem odmrażania gospodarki a także min. możliwością otwarcia basenów od dnia 06 czerwca informujemy, że Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej będzie otwarta od dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) od godziny 7:00.

Informujemy również, że nie ulegają zmianie ceny biletów a także czas otwarcia Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.


Otwarcie, a także praca Krytej Pływalni odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanymi na stronach Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dniu 01.06.2020 r.

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
– w strefie wejścia/kasy rekomenduje się:
1. w przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych pozostawienie ich otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
2. zaznaczenie 2-m odległości na podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie oznaczone strefy czekania,
3. bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi lub/i obok okienka kasowego/szatni,
4. prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
5. zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
6. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu.
– w przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe rekomenduje się:
1. w przypadku przebieralni zbiorowych zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
2. określenie liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy,
3. prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.
– w strefie basenów i saun rekomenduje się:
prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

czytaj więcej

UM w DT

 

 


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)